header image

Vårt fokus er SMB-markedet

Bedriftskunde

Vi har kompetanse til å hjelpe din bedrift med de fleste problemstillinger


Eiendom:
utbyggingsprosjekter, tvist, ekspropriasjon, plan og bygg, ulovlige forhold, seksjonering

Eierforhold: aksjonæravtale, egenkapitalendringer, oppkjøp, emisjon, fusjon, selskapsfor

Kontrakter: aksjonæravtale, selskapsavtale, franchise, entreprise, leverandøravtale, samarbeidsavtaler

Finansiering: lån, finansiering, pant, obligasjon, refinansiering, restrukturering, sikkerhet, pengekrav

Skatt: konserntransaksjoner, bedriftsbeskatning, personbeskatning, eierendring, næringseiendom

Ansattforhold: ansettelser, konflikter, nedbemanning, permittering, varsling, oppsigelse

Transaksjoner: aksjehandelsavtale, konfidensialitet, due-diligence, forhandling, aksjonæravtale, intensjonsavtale

Tvist: forhandlinger, rettsmegling, utenomrettslig megling, konfliktråd, rettsak

Ta kontakt med EIE advokat

Ta kontakt med EIE advokat helt uforpliktende, for å få en avklaring om du bør engasjere en advokat

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: