hero

Om oss

Eie Advokat dekker alle sentrale rettsområder, med hovedvekt på eiendomsrettslig rådgivning og tvisteløsning. Våre advokater har spisskompetanse på eiendomsrett, herunder problemstillinger knyttet til kjøp og salg, mangler, eiendomsmegling, plan- og bygningsrett, tomtefeste, husleie og eierseksjonsrett. Vi har også solid kompetanse på relaterte rettsområder som skatt og avgift, arv og skifte, familierett og forsikringsrett, samt selskapsrett og alminnelig kontraktsrett.

Våre advokater vil fokusere på å løse saken på best mulig måte for deg. Ofte innebærer det at saken finner sin løsning utenfor rettssystemet. Vi har imidlertid også omfattende forhandlings- og prosedyreerfaring, for det tilfellet at din sak skulle kreve en rettslig prosess.

Vi er trygge på at vi gjennom vårt fokus på faglig spisskompetanse i kombinasjon med effektivitet, tilgjengelighet og profesjonalitet vil kunne tilby våre klienter den beste rådgivning og service.

Eie Advokat tar oppdrag fra hele landet. Vi bistår både privatpersoner og virksomheter