header image

Privatkunde

Advokathjelp til privatlivet

EIE advokat gjør det lettere for deg å benytte advokattjenester. Kontakt oss for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfritt.

card image

Mangel ved kjøp av bolig

Mener du det er en feil ved boligen du har kjøpt eller mener kjøper det er noe feil ved boligen du har solgt? ​Advokatene hos EIE advokat har utstrakt erfaring med slike situasjoner og vil hjelpe deg med å kartlegge situasjonen

Om boligkjøp med feil eller mangler
card image

Nabotvist om felling av trær

Irriterer du deg over bjørketreet på naboeiendommen som stjeler sol og utsikt? Trær er kilde til mange nabokonflikter, og her vil vi redegjøre for lovens utgangspunkt

Lær om naborett og nabotvister
card image

Fremtidsfullmakt

For mange innebærer alderdommen at de på et tidspunkt trenger noen de stoler på til å ta viktige beslutninger på deres vegne. Gjennom å opprette en fremtidsfullmakt kan du sørge for at noen du har tillit til passer på dine interesser når alderdom eller sykdom hindrer deg fra å gjøre det selv.

Hjelp med fremtidsfullmakt
card image

Testament

Det er formelle krav til utforming av testament. Det er viktig at dette er korrekt utført i henhold til arvegivers ønske og gjeldende lover. EIE advokat har bred erfaring med slike situasjoner og kan hjelpe med at alt det formelle håndteres korrekt.

Les om arv og testament
card image

Oppgjør av dødsbo

Skifte kaller vi det når verdier skal skifte hånd (arv) etter noens bortgang. Advokaten bidrar effektivt til å avklare, veilede parter, ivareta interesser og kan gjerne ta et ansvar for hele håndteringen av boet. Arvinger slipper å gå krigen med hverandre.

Alt om skifte av dødsbo
card image

Arveloven

Har du arvet et hus du skal selge? Kan du selge det skattefritt? Hvilke dokumenter må på plass? Det koster deg ingenting å kontakte oss for å få avklart om du bør benytte en advokat til korrekt håndtering av arv.

Har du arvet bolig?
card image

Blankoskjøte

Blankoskjøte kan spare kjøper av en eiendom for dokumentavgift, men er det verdt det? EIE advokat kan hjelpe deg med å vurdere risikoen ved bruk av blankoskjøte og generafullmakt, samt hjelpe deg med de nødvendige dokumentene

Les om blankoskjøte og generalfullmakt
card image

Samboerkontrakt

Et brudd vil alltid medføre små eller store uenigheter, og uenighetene vil gjerne være preget av sterke følelser. Det er ofte enklere å bli enige underveis i forholdet om hvordan verdiene skal fordeles ved et brudd, enn å finne løsninger når bruddet er et faktum

Hjelp med samboeravtale
card image

Kjøpe ut samboer av felles bolig

Dersom du og partneren bestemmer dere for å forlate hverandre, blir kanskje den ene boende i deres tidligere fellesbolig. Da må, imidlertid, den som blir igjen kjøpe ut den som flytter, og det må gjøres riktig

Slik kjøper du ut samboer
card image

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd vil det ofte melde seg spørsmål om hvor partenes felles barn skal bo fast, og om begge skal ha del i foreldreansvaret, samt hvilken samværsordning som skal avtales. Vi har lang erfaring og god kompetanse med saker som gjelder barnefordeling.

Få bistand ved barnefordelingssaker
card image

Barnevernet

Barnevernet kan bli involvert etter bekymringsmeldinger fra politi, helsestasjon, skole eller barnehage. Vi vil kunne bistå deg under hele prosessen og ivareta dine rettigheter i saken.

Få bistand ved barnevernssaker
card image

NAV og trygd

I saker hvor NAV har fattet vedtak du mener er feilaktig kan vi bistå med juridisk hjelp i klageomgangen. Det er mange som opplever å ikke få innvilget trygdeytelser de har krav på som følge av sykdom etc. Dette kan blant annet skyldes at saken ikke er godt nok dokumentert, eller at NAV mener vilkårene for å få innvilget en ytelse ikke er oppfylt.

Ta kontakt med EIE advokat

Ta kontakt med EIE advokat helt uforpliktende, for å få en avklaring om du bør engasjere en advokat

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: