Lillestrøm boligmarkedet
Aktuelt

Dette er det beste med boligmarkedet i Lillestrøm

I en miniserie tar vi for oss ulike byer, områder og tettsteder hvor det er attraktivt å kjøpe bolig. Tidligere har vi blant annet tatt for oss Fornebu, Stovnerog Bergen. Nå står Lillestrøm  for tur.

Eirik Løvseth er daglig leder og eiendomsmegler på Eie Lillestrøm. Han har meglet på Romerike i mange år og kan trygt kalles lokalkjent. Vi stilte han noen spørsmål om boligmarkedet her.

– Hvilke områder er attraktive? Er det noen gater eller veier som er spesielt populære?
– Vi opererer i et ganske stort geografisk område, men har hovedvekten av våre omsetninger i Lørenskog, Skedsmo og Ullensaker. Generelt oppleves mange områder og gater som attraktive. Skal vi trekke frem noen konkrete, så er leiligheter sentralt i Lillestrøm sentrum nok det hotteste om dagen. Kan trekke frem vår prisrekord på leilighet i Engebrets promenade på 33 kvm med en pris pr kvm på 89.253.

– Hvem er en typisk beboer i området?
– Veldig variert, mange kjøpere kommer fra omkringliggende område, men også en god del kjøpere som kommer fra Oslo. Lillestrøm ligger kun 11 min med tog fra Oslo S noe som gjør at byen oppleves sentral.

– Hvilke type boliger går først?
– I dette området går «alt» på 1. forsøk. Forutsatt riktig prising.

– Hva er fordelene med boligmarkedet der du megler, kontra andre områder?
– Rolige boligområder som er for folk flest.

– Hvordan oppfører boligmarkedet seg der du er kontra resten av landet?
– Vi jobber i et område hvor det er stor etterspørsel etter bolig, med veldig positiv prisutvikling. Dessuten er det perfekt plassert mellom hovedstaden og Gardermoen.

– Hvordan tror du boligmarkedet i ditt område vil se ut om 3,5 og 10 år?
– Jeg tror på en fortsatt vekst i området, i følge SSB er det en forventet befolkningsvekst i området, noe som vil bidra til fortsatt stor etterspørsel.

– Hva er det beste med området?
–Nærhet til alt, fine områder for friluftsaktivitet, mye hyggelige mennesker

– Beskriv området med tre ord?
– Sentralt, grønt og hyggelig.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel