Få tilgang til hele salgsoppgaven

Ditt navn *

E-post *

Telefonnummer *

Spørsmål/Kommentarer til megler

 Jeg ønsker budvarsel på SMS

 Jeg ønsker tips om liknende eiendommer

 Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Eie

* Felter som må fylles ut

Digital salgsoppgave for:

Lurgaten 2, 1653 Sellebakk Vis på kart

Prisantydning
2 280 000

Sellebakk - Tomannsbolig med leieinntekter på kr. 19.000,- pr. mnd.

Prisantydning

2 280 000

Boligtype

Tomannsbolig

Totalpris

2 347 150

P-rom

126 kvm

Antall rom

4 soverom

Se dokumentasjon Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Visning

Torsdag 21.09 fra 17:00 til 18:00

Kontakt megler
Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Adresse

Lurgaten 2, 1653 Sellebakk

Prisantydning

2 280 000

Omkostninger

67 150

Kommunale Avgifter

17 839

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Areal (P-ROM / BRA / BTA)

126 / 136 / 148 kvm

Byggeår

1911

Tomt

Festet tomt 373 M2

Oppdragsnummer

56-17-0159

Visninger på eie.no

1490

Tilleggstjenester

Økonomi

Økonomi

Prisantydning 2 280 000
Panteattest kjøper 199
Tingl.gebyr obligasjon 525
Tingl.gebyr skjøte 525
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 280 000,-) 57 000
Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt) 8 900
   
Totalt 2 347 150

Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis
Mer om boligen

Mer om boligen

Beliggenhet

Eiendom med god beliggenhet på Sellebakk i Fredrikstad kommune. Området er populært og meget barnevennlig med relativt begrenset gjennomgangstrafikk. Det er gangavstand til barneskole, ungdomsskolen, idrettsanlegg og Sellebakk sentrum med bl.a. dagligvare, apotek, bank, post, treningssenter m.m. I området finnes Glommastien med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter samt småbåthavn. God bussforbindelse til både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum og ca. 7,5 km til E6.

Fredrikstad er en kommune i Østfold med nesten 80.000 innbyggere. Den er således Østfolds største, Østlandets nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Fredrikstad kommunes areal er 290 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler.

Standard

Boligen er i flg. matrikkel fra 1911. Bygget preges av sin alder og en bolig som er over 100 år må forventes å ha skjevheter, setningsskader, råteskader i ikke synlige elementer, osv. Takstobjektet synes ikke å være noe unntak fra dette. Det er enkle tiltak som er gjort over tid og de er utført for en tid tilbake. Siden hjemmelshaver overtok er det satt inn nye varmepumper og det er satt inn ekstra veggventiler i hovedplan. Ny eier må forvente tiltak, kortsiktige som langsiktige. For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takst.

Parkering

Biloppstilling i gårdsplassen.

Areal

Primærrom: 126 kvm
Bruksareal: 136 kvm
Bruttoareal: 148 kvm

Primærrom

126 kvm

Bruksareal

136 kvm

Tomt

Festet tomt, 373 m²

Det er begrenset tomt som er gruset hvor det er biloppstillingsmulighet for et par enheter. Forøvrig er det plen uten særlig beplantning.

Byggeår

1911

Byggemåte

Grunn og fundamenter:
Sålefundamenter antatt av betong på relativt fast byggegrunn. Konstruksjonene og grunnforholdene er skjulte og derfor umulig å fastsette konkret. Tilstandsgraden baserer seg derfor på tradisjonell usikkerhet. Ringmur er oppført i kombinasjon betong og steinblokker. Konstruksjonen er fra byggeåret og har naturlige forskyvninger/mindre setninger som er kommet over tid. Synlige spor etter fuktgjennomslag. Utvendig drenering må vurderes. Utvendig er det ingen synlige tegn til fuktsikring av grunnmur og vi har grunn til å anta at det heller ikke er gjort slike tiltak. Høy fukt i kjellerhøle.

Fasade/Yttervegger:
Ytterveggene er oppført i kombinasjon av reisverk og bindingsverk fra byggeåret. Konstruksjonen er skjult og derfor umulig å fastsette konkret. Kan ikke utelukke fukt eller råte i bunnsvill. Utvendig er tre vegger skiftet senere år med trepanel som er overflatebehandlet og har relativt god kvalitet, men preges likevel av noe værslitasje. Øvrig panel er antagelig fra byggeåret og har flere områder med svake partier. Det bør foretas en gjennomgang av mulig råteangrep, særlig i bunnsvillnivå. Takstmann har i sin rapport skrevet at han anbefaler å rive av og skifte kledning og eventuelt utbedre for råteskader der det er nødvendig.

Yttertak/taktekking:
Sperretak av tre med bordtak. Kun deler av undertaket var det mulig å besiktige på befaringstidspunktet, men dette virket å være i normal god stand, alder tatt i betraktning. Yttertaket består av pappshingel. I flg. opplysninger fra tidligere prospekt skal shingelen være skiftet rundt 2010 til 2013. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Normal levetid for pappshingel 20 til 30 år.

Opplysningene ovenfor er hentet fra vedlagte tilstandsrapport avholdt av takstingeniør Terje Westby, datert  30.08.2017.

Bebyggelse

Boligen er en horisontaldelt tomannsbolig med to leiligheter med tradisjonelle planløsninger i begge plan. Utvendig er det adkomst til kjellerhøle, men den er ikke måleverdig.

Diverse

Bygningen er SEFRAK- registrert.
Kommunen opplyser om følgende i forhold til dette: «SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.»

Les mer om boligen
Megler
Detaljer

Flere detaljer

Adkomst

Fra Fredrikstad:
Kjør over Fredrikstadbrua og følg RV111/Sarpsborgveien i retning mot Sarpsborg. Når du passerer Borgehallen tar du inn til venstre - inn Borgeveien - og følg denne ca. 500 meter. Ta så inn til venstre igjen, boligen er da på din høyre hånd og er merket med "Til salgs"-plakat fra Eie eiendomsmegling.

Ved fellesvisning vil det bli skiltet med visningsbukker fra Eie eiendomsmegling.

Kjøreavstand til Fredrikstad sentrum er ca. 8 min.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2015: Som primærbolig Kr. 708 523,- Som sekundærbolig Kr. 1 983 863,-

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er beregnet til: kr. 2480,- pr. år og er inkludert i de kommunale avgiftene.

Oppvarming

Elektrisk. Varmepumpe i spisestuen i 1.etasje og i stuen i 2. etasje.

Det opplyses for ordens skyld at det ikke er varmekilder i alle rom.

Energimerking

Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Forsikring med polisenummer

Sparebank 1
Polisenummer: 13158737

Takst

Takstmann: Takstingeniør Terje Westby AS
Takstdato: 30.08.17

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest

Regulering

Eiendommen omfattes av:
Kommuneplan, navn:
Kommuneplan Fredrikstad 2011 - 2023.
Formål: 1001 - Bebyggelse og anlegg.
570 - Bevaring kulturmiljø
Godkjent/vedtatt: 06.12.2012.

Eiendommen er ikke regulert.

Selger opplyser at det vil bli oppført en ny bolig på oversiden av eiendommen, dvs. adresse: Autogaten 33.

Kopi av grunnkart, målebrev, kommuneplan er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Vei/vann/kloakk

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp ifølge Fredrikstad kommune.
Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Til boligens 1. etasje er det en eldre 200 liter varmtvannsbereder plassert i kjeller. Ukjent alder, men antagelig ikke nyere enn 10 - 15 år. Til boligens 2. etasje er det en hurtigbereder plassert i benkeskap på kjøkken. Alder ukjent.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Pengeheftelser i festerett:
Tinglyst 05.12.1911 - Festekontrakt - vilkår.
Festetid: 50 år. Gjelder matrikkelenhet: Knr: 0106 Gnr: 610 Bnr: 7
Årlig avgift NOK 49
Fornyet for 50 år fra 14.04.1962.
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Utleie

I rekkehus/eneboliger/tomannsboliger som ikke er organisert i et sameie kan rom fritt leies ut såfremt de tilfredsstiller krav til oppholdsrom. F.eks. kan man leie ut en hybel. Med hybel forstår vi et rom i en boenhet (leilighet/hus) som deler andre romfunksjoner med hovedleiligheten, f.eks. bad, toalett, kjøkken.

Radonmåling

Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie.

Eierskifteforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr. 10.000.000,-. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgave.

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.norwegianbroker.no for ytterligere informasjon.

Annet

Brann- og feiervesen:
Det ble sist tilbud tilsyn på fyringsanlegget den 14.11.2014 - ikke utført.
Piper ble sist tilbud feid den 31.05.2016 - ikke utført.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Eier

Farhad mostafaei

Oppdragsnummer

56-17-0159

Saksbehandlere

Amir Pedersen-Paydar
Eie Fredrikstad
Eiendomsmegler
Mob: 41 27 18 85 / E-post: Amir@eie.no

Eie Fredrikstad
/

Eiendom

Lurgaten 2, 1653 Sellebakk

Matrikkel

Gnr.610 Bnr.7 Fnr.117 i Fredrikstad kommune

Eierform

Selveier

Antall soverom

4

Prisantydning

2 280 000

Totalpris inkl. omkostninger

2 280 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 280 000,-)) 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 67 149,50 (Omkostninger totalt) 2 347 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kr. 17 839 pr. år

Dette inkluderer: eiendomsskatt, renovasjon, feiing, vann- og avløp (fast og variabel del).

Fordelingen er som følger:
Renovasjon 240 liter: kr. 3341,-
Feiing, 1 løp: kr. 336,-
Vann - Bolig (grunnlag 280 kubikk): kr. 2286,-
Vann fast gebyr bolig (2 boenheter): kr. 1598,-
Avløp - Bolig (grunnlag 280 kubikk): kr. 5299,-
Avløp fastgebyr bolig (2 boenheter): kr. 2499,-
Eiendomsskatt: kr. 2480,-

Velkommen til visning!

Lurgaten 2 er en horisontaldelt tomannsbolig som i dag har mnd. leieinntekter på kr. 19.000,-! Den sentrale og populære beliggenheten gjør det enkelt å få eiendommen leid ut dersom man ønsker å investere i et utleieobjekt. Ønsker man å kjøpe seg en leiligheten som man kan etablere seg i på sikt, og dermed kunne ha leieinntekter i tillegg til egen leilighet, ja da har du gode muligheter her!

Boligens 1. etasje består i dag av en 2-roms leilighet, men det er mulig å gjøre den om til en 3-roms leilighet ved å lage soverom i dagens stue-rom. Videre har dagens løsning en adskilt spisestue og kjøkken, og ett baderom. Vegg-i-vegg  til soverommet er det ett garderoberom med gjennomgang til stuen. Dagens eier har leid ut denne leiligheten for kr. 9.000,- pr .mnd.

I 2. etasje er det en 4-roms leilighet med en åpen stue/kjøkken-løsning. Denne har 3 soverom, hvor 2 av soverommene har inngang fra gangen. Hovedsoverommet har inngang fra stuen og har en hyggelig hjørneløsning med stort vindu. Denne leiligheten har en mnd. leieinntekter på kr. 10.000,- pr. mnd.

Er du på utkikk etter et investeringsobjekt eller ønsker du å komme deg inn på boligmarkedet og kun trenger en 3-roms? Da er dette en bolig som kan gi deg leieinntekter, enten for hele boligen, eller leieinntekter kombinert med egen bolig!

Vi ønsker deg velkommen til visning i Lurgaten 2!

Skole/barnehage

SKOLER:
Kjølberg skole:
Kjølberg skole er en barneskole som ligger på Sellebakk. Skolen er lokalisert i Sellebakk lokalsamfunn, på østsiden av Glomma. Skolen har elever med mange forskjellige morsmål, og dette beriker skolen på en god måte. Det er SFO-tilbud for elever på trinn 1-4. Adr.: Kjølberggt 44, 1654 Sellebakk.

Borge ungdomsskole:
Borge ungdomsskole stod ferdig januar 2016. Skolen har ca. 350 elever og 45 ansatte. Skolen ligger i landlige omgivelser med spesielt tilrettelagte uteområder. Skolens visjon lyder. "Sammen om kunnskap, mestring og mangfold." Skolens adresse: Borgeveien 74, 1654 Sellebakk.

BARNEHAGE:
Løen barnehage:
Løen barnehage er en kommunal barnehage beliggende sentralt på Sellebakk. Barnehagen har ca. 70 plasser i har barn i aldersgruppen 0 til 5 år.
Adr.: Dragerveien 6, 1654 Sellebakk.

Sesam familiebarnehage:
Sesam familiebarnehage er en privat familiebarnehage med barn i aldersgruppe 0- 5. Antall plasser er 5 stk. Åpningstider er mandag - fredag fra kl. 06.00 til 16.00. Adr. Trykkeriveien 5, 1653 Sellebakk.

Kjølbergskogen samvirkebarnehage:
Samvirkebarnehagene SA er et samvirkeforetak som ble etablert i 1989. I disse barnehagene/
foretakene er foreldrene eiere ved at de får en andel ved tildelt plass. Eierandelen beholdes så lenge man har barn i barnehagen og eierandelen gir mulighet for plass i styret og stemmerett ved årsmøtet. I dag er det 6 veldrevne og sentralt beliggende barnehager i Fredrikstaddistriktet. Barnehagene har totalt ca. 450 plasser. Barnehagene åpner kl. 06.45 og stenger kl. 16.45 alle hverdager. Adr. til Kjølbergskogen er: Njårdsvei 17, 1654 Sellebakk.

Inneholder

Areal og fordeling pr. etasje:
1.etasje: 68 kvm BRA / 63 kvm P-rom
2.etasje: 68 kvm BRA / 63 kvm P-rom

Tomannsboligen går over 2 plan og følgende rom er inkludert i P-rom:
1. etasje: Kjøkken, spisestue, stue, omkledningsrom, soverom, våtrom.
2. etasje: Stue, kjøkken, våtrom, 3 soverom.

Kjøkken

I boligen er det 2 kjøkken, ett i hver etasje.

Kjøkken, 1. etasje:
Kjøkkenet i denne etasjen er adskilt fra  stuen. Innredningen er plasser tvers over hverandre og har fordelt vaskesonen på den ene veggen og komfyr og kjøl/frys på motsatt side.

Innredningen har malte profilerte fronter med både overskap, underskap- og skuffer. Det er godt med lagringsplass og benkeplass. Ved vinduet er det plass for et spisebord med utsikt mot nabolaget.

Kjøkken, 2. etasje:
Det er en åpen kjøkken/stue-løsning i denne etasjen. Innredningen er plasser i en L-formasjon med en egen frittstående arbeidsøy. Innredningen har hvite, slette fronter og benkeplate av tre. Det er fliser på vegg mellom benk og skråtak og overskap.

Hvitevarene på begge kjøkken er frittstående og medfølger ikke i salget.

Bad/wc

Baderom i 1. etasje:
Badet er flislagt og har moderne utstyr, men takstmann har i sin rapport skrevet at han har mistanke om manglende eller svak membranløsning samtidig som det er motfall. Takstmann anbefaler et komplett nytt tiltak for badet. Innredningen består av dusjkabinett, servant med underskap, wc og det er opplegg til vaskemaskin.

Baderom i 2. etasje:
Badet i 2. etg. er utstyrt med vinyl på gulvet og fliser på veggene. På dette badet er det heller ikke fall til sluk, men gulvet er tilsynelatende helt flatt. Innredningen består av dusjkabinett, wc, enkel servant og opplegg til vaskemaskin.

Vegger

Malt panel, fliser, malt tapet og trepanel.

Gulv

Laminat, fliser og vinyl.

Himling

Malte plater.

Tekniske installasjoner:

TV-tuner følger ikke med objektet, da det følger abonnementet til eier.

Festeavtale

Areal: 373 kvm, Eierform: Festet tomt,
Grunneier: Anders Oven.

Årlig festeavgift kr. 11.011,50,-.
Festeavgiften reguleres neste gang i 2027 i henhold til konsumprisindeksen. Regulering av festeavgiften finner sted hvert 10.år.
Bortfester opplyser at det er mulig å innløse festetomten etter nærmere avtale.

Det gjøres oppmerksom på at tinglyste festekontrakten utløpte i 2012 og denne er ikke re-tinglyst. Festeavgiften ble oppjustert i 2014 til dagens avgift.

Odel og konsesjon

Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

2 280 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 57 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 280 000,-)) 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 67 149,50 (Omkostninger totalt) 2 347 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Interiørarkitekt (Kr.1 875) Markedspakke 2 (Kr.19 950) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 2 300 000,-) (Kr.40 250) Grunnpakke enebolig (Kr.9 950) Inneståelseshonorar (Kr.2 500) Oppgjørshonorar (Kr.5 500) Totalt kr. (Kr.80 025)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Internett

www.eie.no

Budgivning

Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"

Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9: Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.
Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling

JAL Eiendomsmegling AS
Eie Fredrikstad
Org. nr:898489582
Arne Stangebyes gate 11
1601 Fredrikstad
Tlf: 69 36 69 40, Fax: 69 36 69 48

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Amir Pedersen-Paydar
Mobil: 41 27 18 85
E-post: Amir@eie.no

Informasjon

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Denne annonsen (m.v.2) ble sist oppdatert: Mandag 18.09 klokken 12:07

Se flere detaljer
Dokumentasjon

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig