Få tilgang til hele salgsoppgaven

Ditt navn *

E-post *

Telefonnummer *

Spørsmål/Kommentarer til megler

 Jeg ønsker budvarsel på SMS

 Jeg ønsker tips om liknende eiendommer

 Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Eie

* Felter som må fylles ut

Digital salgsoppgave for:

Tomt Åsenfjord, 7633 Frosta Vis på kart

Prisantydning
200 000

Åsenfjord - Tomt flott beliggende på en høyde i etablert hytteområde - Nærhet til sjøen og skogen

Prisantydning

200 000

Visning

For visning, kontakt megler.

Kontakt megler
Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Adresse

Tomt Åsenfjord, 7633 Frosta

Prisantydning

200 000

Omkostninger

15 150

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier

Tomt

Eiet tomt 929 M2

Oppdragsnummer

63-17-0079

Visninger på eie.no

34

Tilleggstjenester

Megler
Økonomi

Økonomi

Prisantydning 200 000
Panteattest kjøper 199
Tingl.gebyr pantedokument 525
Tingl.gebyr skjøte 525
Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt) 8 900
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 200 000,-) 5 000
   
Totalt 215 150

Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis
Mer om boligen

Mer om boligen

Beskrivelse

Eiendommen ligger flott til på en liten høyde i terrenget. Fra tomten er det nærhet til sjø og båthavn samt marka med flott turterreng i umiddelbar nærhet. Tomten ligger nederst i et etablert hytteområde.

Beliggenhet

Frosta er en halvøy midt i Trondheimsfjorden. Bygda har en lang og spennende historie, og her finner man bla. Tinghaugen, ett av
Norges eldste lovting fra ca. år 600, gamle Logtun Kirke, en middelalderkirke fra ca. 1450.

Sport og fritid
Området kan by på flotte turopplevelser både ved og til sjøs samt i marka.
Videre kan Frostad by på bla. golfbane, idrettshall, sportssenter og fotballbane, alle disse aktivitetsmulighetene ligger innen 1 mil fra tomten.

Butikker og servicefunksjoner
I Frostad sentrum finner en det meste av butikker og servicefunksjoner. Det er blant annet Kiwi, Coop Extra, bensinstasjon og apotek innen 1 mil fra tomten.

Parkering

Det må opparbeides parkering på egen tomt.

Primærrom

Primærrom: kvm

Bruksareal

Bruksareal: kvm

Tomt

Eiet tomt, 929 m²
Naturtomt bestående av div. trær og buskevekster, det må antas at det er fjell i grunnen.

Bebyggelse

Bebyggelsen i området består i hovedsak av fritidsboliger, gårdsbruk og boligbebyggelse.

Diverse

Det er ikke lagt opp til vann og avløp til tomten. Det må evt. anlegges septikkløsning og bores vannbrønn eller tilkobles offentlig anlegg om dette er hensiktsmessig.
Privat vei over gnr. 53 bnr. 01 opp til tomten fra offentlig vei.
Kommunen sier følgende om offentlig vann/avløp:
Avløp: Mulighet mot øst, men da må det anlegges privat pumpe. Kan allikevel bli en rimeligere løsning enn mot vest, da det er et lengre strekk og mye fjell.
Vann: legges samtidig som avløp.

Les mer om boligen
Detaljer

Flere detaljer

Adkomst

Ta av til Frosta fra Åsen sentrum eller mot Åsenfjord i Vuddudalen. Følg RV753 mot Frosta. Ta første til høyre etter skilting om Frosta kommune. Der etter første til høyre, for så til venstre.

Takst

Verditakst: kr. ,-
Lånetakst: kr. ,-
Takstmann:
Takstdato:

Regulering

Den aktuelle eiendommen er ikke regulert, men i kommuneplanens arealdel er området betegnet som LNF område (Landbruks-, natur- og friluftsområder). Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen. Megler har snakket med kommunen og fått bekreftet at det ikke er noe i veien for at det kan bygges på tomten.

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser kan fås hos megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Vei/vann/kloakk

Det er ikke lagt opp til vann og avløp til tomten. Det må evt. anlegges septikkløsning og bores vannbrønn eller tilkobles offentlig anlegg om dette er hensiktsmessig.
Privat vei opp til tomten fra offentlig vei.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.norwegianbroker.no for ytterligere informasjon.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Eier

Johnny Ingvald Engan Gerd Norunn Engan

Oppdragsnummer

63-17-0079

Saksbehandlere

Kristian Rundgreen
Eie Trondheim
Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 93 03 78 34 / E-post: kr@eie.no

Eie Trondheim
/

Eiendom

Tomt Åsenfjord, 7633, Frosta

Matrikkel

Gnr.53 Bnr.12 i Frosta kommune

Eierform

Selveier

Prisantydning

200 000

Totalpris inkl. omkostninger

200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 5 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 200 000,-)) 15 149,50 (Omkostninger totalt) 215 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Formuesverdi

Formuesverdi kr 79 834 per

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 5 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 200 000,-)) 15 149,50 (Omkostninger totalt) 215 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Grunnpakke kommune (Kr.4 000) Tilrettelegging (Kr.14 900) Visningshonorar (Kr.2 500) Markedspakke 1 (Kr.9 900) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 200 000,-) (Kr.19 900) Oppgjørshonorar (Kr.5 500) Totalt kr. (Kr.56 700)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Internett

www.eie.no

Budgivning

Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"

Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9: Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.
Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling

Castell Eiendom AS
Eie Trondheim
Org. nr:915698034
Nardobakken 2
7032 Trondheim
Tlf: 73 18 58 00, Fax: 73 18 58 01

Ansvarlig megler

Megler MNEF / Daglig Leder/ Partner Bjørn Tore R. Strømmen
Mobil: 97 75 36 38
E-post: btrs@eie.no

Informasjon

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Denne annonsen (m.v.2) ble sist oppdatert: Lørdag 9.12 klokken 18:00

Se flere detaljer
Dokumentasjon

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig