Få tilgang til hele salgsoppgaven

Ditt navn *

E-post *

Telefonnummer *

Spørsmål/Kommentarer til megler

 Jeg ønsker budvarsel på SMS

 Jeg ønsker tips om liknende eiendommer

 Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Eie

* Felter som må fylles ut

Digital salgsoppgave for:

Tjuvholmveien 56, 4007 Stavanger Vis på kart

Prisantydning
15 750 000

Innseilingå - Storslått prosjektert leilighet på ca 215 kvm med fantastisk utsikt! Du disponerer hele 7. etasje alene. Stor terrasse.

Prisantydning

15 750 000

Boligtype

Leilighet

Totalpris

15 784 600

P-rom

205 kvm

Antall rom

2 soverom

Se dokumentasjon Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Visning

For visning, kontakt megler.

Kontakt megler
Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Adresse

Tjuvholmveien 56, 4007 Stavanger

Prisantydning

15 750 000

Omkostninger

34 570

Fellesutgifter

5 000

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Etasje

7

Areal (P-ROM / BRA / BTA)

205 / 215 / kvm

Byggeår

2018

Tomt

Eiet tomt 6542 M2

Oppdragsnummer

82-17-0026

Visninger på eie.no

1320

Tilleggstjenester

Økonomi

Økonomi

Prisantydning 15 750 000
Panteattest kjøper 199
Tingl.gebyr obligasjon 525
Tingl.gebyr skjøte 525
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 333 000,-) 33 320
   
Totalt 15 784 600

Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis
Mer om boligen

Mer om boligen

Beskrivelse

Fjordbris. Navnet sier egentlig det meste om hvordan det blir å bo nettopp her; solskinn, bølgeskvulp, terrasse, sjøluft... høres det fristende ut? Ikke nok med det. Du får en stor leilighet, ja faktisk den største i hele prosjektet, med gode luftige rom og en fantastisk utsikt! Her bor du helt i sjøkanten og du kan nyte de maritime omgivelsene fra din egen godstol i stuen.

Dette er en leilighet som opprinnelig har vært planlagt som  to leiligheter, men som nå er tegnet om og blir slått sammen til én stor. Det betyr at du disponerer hele 7. etasje selv. Leiligheten vil få tre forskjellige oppholdssoner i stuen. Det vil også være utgang til en stor  terrasse og en balkong, så her får du nydelig utsikt.  Ellers vil det bli to soverom med mulighet for et tredje. Hovedsoverommet vil få godt med garderobeplass og selvsagt direkte adkomst til eget bad. Det vil bli eget gjestebad og i tillegg blir det eget vaskerom/bod med meget god lagringsplass .

Komplett romskjema og detaljerte beskrivelser ligger vedlagt i salgsoppgaven, men leiligheten er oppgradert med blant annet enstavs parkett i alle tørre rom og utvidet kjøkken i prisklasse 4 fra Norema med hvitevarepakke fra Miele. Vi gjør oppmerksom på at det er rikelig med muligheter for å gjøre individuelle tilpassninger slik at du kan sette ditt personlige preg på leiligheten. Det betyr at du kan få akkurat de fargene, flisene og materialene du måtte ønske. (Noen begrensninger gjelder. konf. megler)

VIKTIG: Dette er salg av en kontraktsposisjon. Se 'Diverse' for mer informasjon.

Beliggenhet

Flott maritim beliggenhet helt i vannkanten på Kalhammaren. Det vil bli opparbeidet flotte fellesområder med parker, lekeplasser og benker. Liker du å holde deg i form kan du trene på de utvendige treningsapparatene, eller du kan benytte deg av et flott felles trimrom i blokken "Rogaland". Stavanger sentrum ligger kun en liten spaser- eller sykkeltur unna, en flott tur langs kaien og gjennom gamle Stavanger. Her bor du med andre ord ved sjøen, nær byen. Velkommen!

Parkering

3 parkeringsplasser i felles lukket garasjeanlegg. I tillegg er deler av kaien utenfor i privat eie slik at den kan benyttes til gjesteparkering for fritidsbåter i opp til to døgn, eller etter nærmere avtale med Kaikontoret AS.

Areal

Primærrom: 205 kvm, Bruksareal: 215 kvm

Primærrom

Primærrom: 205 kvm

Bruksareal

Bruksareal: 215 kvm

Boder

2 sportsboder i underetasjen.

Tomt

Eiet tomt, 6542 m²

Forretningsfører

Ikke fastsatt.

Byggeår

2018

Byggemåte

Se diverse dokumentasjon vedalgt i salgsoppgaven.

Bebyggelse

Området er bebygd med boliger, næring og offentlige bygg.

Diverse

Dokumentavgiften utgjør 2,5% av tomteverdien på tinglysningstidspunktet. Tomteverdien er estimert til å være kr 6200,- per kvm, men det tas forbehold om endringer i tomteverdien på tinglysningstidspunktet.

Vedr. endringer og tilleggsarbeider. Endringer utover 15% av kjøpesum avtales med selger/utbygger før kontraktsinngåelse.

Oppgitte felleskostnader er estimert og basert på erfaringstall. Endelig budsjett vedtas på sameiermøte.

Oppgitte arealer er hentet fra tegninger og må derfor ansees som ca. arealer.

Salg av kontraktsposisjon:
Leilighetene er opprinnelig kjøpt av kjøper 1 for kr 13 300 000,- pluss kostnader i hht. tillegg til kontrakt kr 310 674. Til sammen kr 13 610 674,-. Kjøper 1's merverdi utgjør kr 2 139 326,-. Samlet salgssum for leiligheten er dermed kr. 15 750 000,- + omk.

Betalingsbetingelser: Kr 400 000,- betales innen 14 dager etter signert kontrakt. Forutsatt at kjøper 1 har stillet garanti i hht. Bustadoppf. lovens §12. Resterende betales ved overtagelse.

Viktig: Salg av kontraktsposisjon:
Selger har inngått en avtale med utbygger  om oppføring av den eiendommen som nå skal videreselges. Det som er gjenstand for salget er en avtale mellom utbygger  og selger om oppføring av en bygning på eiendommen samt rett til grunn (kontraktsposisjon).

I samsvar med bustadoppføringslovens §1 er selger å anse som entreprenør i forhold til forbrukerkjøper, selger er derfor ansvarlig for rettidig oppfyllelse av avtalen m.v. i forhold til forbrukerkjøper.

Det som omsettes er en kontraktsposisjon mellom utbygger  og kjøper 1.  Kjøper 2  trer inn i den inngåtte kontrakten mellom utbygger  og kjøper 1, og overtar på bakgrunn av dette alle rettigheter/plikter som følger av denne avtalen. Videre betaler kjøper 2 en merverdi, som er kjøpesummen for kontraktsposisjonen.  Avtalen med kjøper 2 inngås iht bustadoppføringslovens regler slik at kjøper 1 er ansvarlig for at den avtalen som er transportert oppfylles i forhold til kjøper 2. Garantier som er stillet etter bustadoppføringslovens §12 gjelder også for kjøper 2,. I tillegg skal kjøper 1 stille  §12 garanti for merverdien.

Les mer om boligen
Megler
Detaljer

Flere detaljer

Ligningsverdi

Likningsverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Likningsverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Oppvarming

Det leveres vannbåren varme til leilighetene. Bad leveres med elektriske varmekabler.

Energimerking

Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter B

Ferdigattest

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig og næringsformål. Reguleringsplankart med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Vei/vann/kloakk

Offentlig. Private stikkledninger til offentlig nett.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommens grunnboksblad:

Dagboknr. 164103, tinglyst 22.02.2017: Bestemmelse om fjernvarmesentral.

Utleie

Hver sameier har full disposisjonsrett over sin seksjon med tilhørende plikter og rettigheter. Herunder rett til utleie.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Overtagelse

Antatt overtakelse 4. kvartal 2018.

Eier

Hagman Holding AS

Oppdragsnummer

82-17-0026

Saksbehandlere

Espen Eide
Eie Stavanger
Mob: 93 04 03 00 / E-post: ee@eie.no

Erik Aareskjold
Eie Stavanger
Mob: 92 81 60 31 / E-post: eaa@eie.no

Eiendom

Tjuvholmveien 56, 4007, Stavanger, Etasje: 7

Matrikkel

Gnr.59 Bnr.2012 i Stavanger kommune

Eierform

Eierseksjon

Antall soverom

2

Prisantydning

15 750 000

Totalpris inkl. omkostninger

15 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 320,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 333 000,-)) 34 569,50 (Omkostninger totalt) 15 784 569,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad

Kr.5 000,- pr.mnd. Felleskostnadene inkluderer grunnpakke kabel-tv, forsikring på bygget, størm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold.

Kommunale avgifter

Ikke fastsatt.

Sameie

,

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

15 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 320,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 333 000,-)) 34 569,50 (Omkostninger totalt) 15 784 569,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Markedspakke 1 (Kr.5 000) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 15 750 000,-) (Kr.307 500) Oppgjørshonorar (Kr.6 900) Totalt kr. (Kr.319 400)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for grunn og markedspakke samt utlegg.

Internett

www.eie.no

Budgivning

Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Avdeling

Espen Eide & Partnere AS
Eie Stavanger
Org. nr:896253492
Niels Juels gate 50
4008 Stavanger
Tlf: 51 52 44 00, Fax:

Ansvarlig megler

Espen Eide
Telefon: 51 52 44 00
Mobil: 93 04 03 00
E-post: ee@eie.no

Informasjon

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Denne annonsen (m.v.2) ble sist oppdatert: Torsdag 31.08 klokken 09:40

Se flere detaljer
Dokumentasjon

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig