Få tilgang til hele salgsoppgaven

Ditt navn *

E-post *

Telefonnummer *

Spørsmål/Kommentarer til megler

 Jeg ønsker budvarsel på SMS

 Jeg ønsker tips om liknende eiendommer

 Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Eie

* Felter som må fylles ut

Digital salgsoppgave for:

Adlers gate 9 a, 3116 Tønsberg Vis på kart

Prisantydning
750 000

TØNSBERG - Sentralt beliggende 2-roms andelsleilighet. Oppussingsobjekt.

Prisantydning

750 000

Boligtype

Leilighet

Totalpris

803 060

P-rom

34 kvm

Antall rom

0 soverom

Se dokumentasjon Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis
Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Adresse

Adlers gate 9 a, 3116 Tønsberg

Prisantydning

750 000

Fellesgjeld

52 000

Fellesformue

28 325

Omkostninger

1 060

Fellesutgifter

4 013

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Areal (P-ROM / BRA / BTA)

34 / 34 / 37 kvm

Byggeår

1957

Tomt

Fellestomt M2

Oppdragsnummer

67-16-0236

Visninger på eie.no

71

Tilleggstjenester

Økonomi

Økonomi

Prisantydning 750 000
Fellesgjeld 52 000
Panteattest kjøper 199
Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk 430
Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk 430
   
Totalt 803 060

Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis
Mer om boligen

Mer om boligen

Beskrivelse

2-roms oppussingsobjekt nær sentrum

Beliggenhet

Svært sentralt beliggende nær Tønsberg sentrum. Alt av sentrumsfunksjoner som
jernbanestasjon, bussterminal, Farmandstredet, treningssenter, friområder, barnehager og skoler i nærområdet.

Standard

Det er påbegynt oppgradering av boligen. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt og det må påregnes endel kostnader for at boligen skal tilfredsstille normal boligstandard. Det mangler kjøkkeninnredning. Det må påregnes oppgradering av det elektriske anlegget. OBOS opplyser at vinduene vil bli skiftet før kjøper overtar. For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagte takstrapport.

Parkering

Borettslaget har 9 parkeringsplasser. Disse er ikke faste.

Areal

Primærrom: 34 kvm, Bruksareal: 34 kvm, Bruttoareal: 37 kvm

Primærrom

Primærrom: 34 kvm

Bruksareal

Bruksareal: 34 kvm

Tomt

Felles eiet tomt på 732 kvm.

Felleskostnad inkluderer

Forretningsførsel, betjening andel fellesgjeld, festeavgift, varmtvann, tv og internett, vaktmestertjenester herunder brøyting og gressklipping, felles bygningsforsikring.

Sikringsordning

Et borettslag er organisert som et selskap, dette innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler sine fellesutgifter må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseieren, man kan på denne måten bli tvunget til å betale dersom andre ikke betaler sine fellesutgifter. For å hindre at dette skjer er borettslaget tilknyttet en sikringsordning som dekker borettslagets tap i en fastsatt periode dersom noen av andelseierne ikke betaler sin fellesutgifter. Sikringsordningen er levert av OBOS

Forkjøpsrett

Det foreligger forkjøpsrett for borettslagets/ boligaksjeselskapets medlemmer. Forhåndsavklaring er igangsatt. Ta kontakt med megler eller forretningsfører for ytterligere opplysninger om meldefristen. Kjøper som benytter forkjøpsretten må betale gebyr til OBOS på kr. 6.250,-

Borettslag

Borettslag: Tønsberg Borettslag, Orgnr: 958153309

Forretningsfører

OBOS

Byggeår

1957

Byggemåte

Oppført i tre på mur.
For ytterligere informasjon om byggemåte se takst/boligsalgsrapport som ligger vedlagt salgsoppgaven.

Bebyggelse

Leiligheten ligger i 1. etasje i 8-mannsbolig oppført i 1957

Diverse

Det må meldes fra til borettslaget før oppussing av bad ettersom det pågår fornying av røropplegg i borettslaget.

Les mer om boligen
Megler
Detaljer

Flere detaljer

Adkomst

Jfr. kartskisse.

Ligningsverdi

Likningsverdi for inntektsåret 2015: Som primærbolig Kr. 265 780,- Som sekundærbolig Kr. 744 183,-

Energimerking

Det er ikke utarbeidet energiattest ettersom leiligheten selges som tvangssalg

Forsikring med polisenummer

Tryg Polisenummer: 6310797

Takst

Verditakst: kr. 750 000,-
Lånetakst: kr. 650 000,-
Takstmann: Gunnar Sverrison
Takstdato: 11.09.17

Regulering

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Borettslaget har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i andelen for opptil 2 x folketrygdens grunnbeløp (2G). Pantet dekker borettslagets krav på felleskostnader og andre krav borettslaget kan knytte til andelseieren.

Utleie

Det følger av borettslagslova at utleie av hele leiligheten krever godkjennelse fra styret i borettslaget, men utleie av rom/deler av leiligheten til andre når man selv bor der ikke krever samtykke/godkjenning fra styret. Det henvises til borettslagets vedtekter som følger som vedlegg til prospekt.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring ved tvangssalg

Annet

Eiendommen selges av Tønsberg tingrett som tvangssalg ved medhjelper. Medhjelper er Vestfold Eiendomsmegling AS ved Håkon Syslak og Bjørn Kristiansen.

Oppgjørsdagen
Kjøpesummen innbetales av kjøper overtagelsesdagen. Betalingsplikten inntrer likevel ikke før 2 uker etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Eiendommen kan ikke overtas før oppgjør er betalt.

Dersom hele eller deler av kjøpesummen ikke innbetales oppgjørsdagen, betales en rente på 10 % årlig rente av det misligholdte beløp. Dersom kjøpesummen ikke er innbetalt fullt ut innen 14 dager etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig gjelder Tvangslovens § 11-32.

Budgivning
Bud bør av hensyn til partene fylles ut nøyaktig. Bud må være skriftlig og finansieringsmåte må oppgis. Dersom låneopptak er aktuelt, skal finansinstitusjon og saksbehandler oppgis. Etter loven kan det bare tas hensyn til bud fra kjøper med minst seks - 6 - ukers bindingstid. Dersom partene og rettighetshaverne til eiendommen samtykker, kan det tas stilling til bud med bindingstid ned til to - 2 - uker.

Eierskifteforsikring
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er anledning til å tegne eierskifteforsikring ved tvangssalg.

Spesielt ved tvangssalg
Det gjøres oppmerksom på at Avhendingslovens bestemmelser ikke kommer til anvendelse ved tvangssalg. Interessenter oppfordres derfor spesielt til å besiktige eiendommen nøye sammen med fagmann/byggekyndig. Eiendommen selges som den er.

Dersom eiendommen ved overtagelse ikke er fraflyttet, rengjort/tømt, herunder ryddet tomt, må kjøper selv begjære eiendommen fraveket. Fravikelse kan begjæres overfor namsmannen uten gebyr, men kjøper må selv bære kostnadene ved selve tømmingen av eiendommen.

Fravikelse gjennomføres av namsmyndighetene på stedet.

Det opprettes ikke kontrakt ved tvangssalg. Stadfestelse av bud trer inn istedenfor kontrakt.

Det gjøres oppmerksom på at boligkjøperforsikring ikke kan tegnes ved tvangssalg.

Overtagelse

Eiendommen overtas og gjøres opp av kjøper tre - 3 - mnd etter medhjelper sender begjæring om stadfestelse til tingretten. Hvis forholdene ligger til rette, kan overtagelse og oppgjør finne sted tidligere. Dette må avtales særskilt og mot fullt oppgjør.

Oppdragsnummer

67-16-0236

Saksbehandlere

Håkon Syslak
Eie Tønsberg
Megler
Mob: 92 82 87 05 / E-post: hsy@eie.no

Bjørn Kristiansen
Eie Tønsberg
Mob: 97 79 53 43 / E-post: bk@eie.no

Eiendom

Adlers gate 9 a, 3116, Tønsberg

Matrikkel

Gnr.1009 Bnr.299 Lnr.11 Orgnr.958153309 i Tønsberg kommune

Eierform

Borettslag

Prisantydning

750 000

Andel f.gjeld/Formue

Andel fellesgjeld: kr. 52 000,- pr.
Andel fellesformue: kr. 28 325,- pr.

Totalpris inkl fellesgjeld

750 000,- (Prisantydning) 52 000,- (Andel av fellesgjeld) 802 000,- (Totalpris ekskl. omkostninger) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 430,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 430,- (Tingl.gebyr obligasjon BRL - Statens Kartverk) 1 059,50 (Omkostninger totalt) 803 059,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad

Kr.4 013,- pr. mnd.

Sikringsordning fellesgjeld

Et borettslag er organisert som et selskap, dette innebærer at dersom noen av andelseierne ikke betaler sine fellesutgifter må borettslaget selv ta tapet og fordele det på de øvrige andelseieren, man kan på denne måten bli tvunget til å betale dersom andre ikke betaler sine fellesutgifter. For å hindre at dette skjer er borettslaget tilknyttet en sikringsordning som dekker borettslagets tap i en fastsatt periode dersom noen av andelseierne ikke betaler sin fellesutgifter. Sikringsordningen er levert av OBOS.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter dekkes gjennom fellesutgiftene i borettslaget.

Inneholder

Felles trappegang, Entrè, bad, stue, soverom, bod i kjeller

Fordeling felleskostnader

Månedlige felleskostnader inkluderer: Forretningsførsel, betjening andel fellesgjeld, festeavgift, varmtvann, tv og internett, vaktmestertjenester herunder brøyting og gressklipping, felles bygningsforsikring.

Dyrehold

Det må søkes skriftlig til styret om dyrehold.

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Selger betaler provisjon til medhjelper, utlegg og eventuelle andre kostnader som følge av tvangssalget. Medhjelper godtgjøres ihht forskrift av 04.12.1992 om tvangssalg ved medhjelper. Ihht forskriften § 3-3 har medhjelper ved gjennomført salg krav på godtgjørelse etter følgende satser:

3% av kjøpesum til og med kr. 500.000,-
2% av det overskytende til og med kr. 1.000.000,-
1% av det overskytende til og med kr. 3.000.000,-
Ekstragodtgjørelse kan innvilges, jfr forskriftenes § 3-6.

Dersom handelen ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Internett

www.eie.no

Budgivning

Jfr. vedlagt informasjon om budgiving ved tvangssalg.

Solgt "som den er"

Salget gjennomføres etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Interessenter oppfordres til å lese vedlegget med informasjon til kjøper av eiendom som selges på tvangssalg. Salgsoppgaven består av en “prospektdel” med bilder og informasjon om boligen, og en “dokumentdel” med bl.a. takst, budskjema og andre relevante dokumenter for kjøpet. Hele salgsoppgaven, dvs. både prospektdel og dokumentdel må grundig gjennomgås av interessenten(e). Kjøper har ingen, eller begrensede muligheter til å framsette eventuelle mangelsbeføyelser. Da salget er et tvangssalg kan kjøpet ikke heves. Er opplysninger imidlertid holdt tilbake, eller boligens tilstand er vesentlig redusert i forhold til på visningstidspunktet, kan den ansvarlige bli erstatningspliktig, eller prisavslag kreves, jfr § 11-39.
Da salget er et tvangssalg, kan det forekomme at boligen overleveres uten rydding og rengjøring har funnet sted. Det kan også forekomme at enkelte nøkkelsett ikke er komplette. Dette er forhold som ligger utenfor medhjelperoppdraget. Omkostninger i slike tilfeller må dekkes av kjøper.

Avdeling

Vestfold Eiendomsmegling AS
Eie Tønsberg
Org. nr:955607171
Nedre Langgate 39
3103 Tønsberg
Tlf: 33 30 70 00, Fax: 33 30 70 09

Ansvarlig megler

Megler Håkon Syslak
Mobil: 92 82 87 05
E-post: hsy@eie.no

Informasjon

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Denne annonsen (m.v.2) ble sist oppdatert: Onsdag 20.09 klokken 15:48

Se flere detaljer
Dokumentasjon

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig