Få tilgang til hele salgsoppgaven

Ditt navn *

E-post *

Telefonnummer *

Spørsmål/Kommentarer til megler

 Jeg ønsker budvarsel på SMS

 Jeg ønsker tips om liknende eiendommer

 Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra Eie

* Felter som må fylles ut

Digital salgsoppgave for:

Svartvatnet, 8672 Elsfjord Vis på kart

Prisantydning
10 000 000

Nordland - Korgenfjellet - Utmarkseiendom, 13 500 mål, storvilt og småviljakt, unike fiske vann, vill og vakker natur

Prisantydning

10 000 000

Boligtype

Landbrukseiendom

Totalpris

10 260 200

P-rom

0 kvm

Antall rom

2 soverom

Se dokumentasjon Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Visning

For visning, kontakt megler.

Kontakt megler
Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjon

Adresse

Svartvatnet, 8672 Elsfjord

Prisantydning

10 000 000

Omkostninger

260 150

Kommunale Avgifter

1 187

Boligtype

Landbrukseiendom

Eierform

Selveier

Areal (P-ROM / BRA / BTA)

0 / 48 / 48 kvm

Byggeår

1710

Tomt

Eiet tomt 13487000 M2

Oppdragsnummer

51-17-0075

Visninger på eie.no

2062

Tilleggstjenester

Megler
Økonomi

Økonomi

Prisantydning 10 000 000
Panteattest kjøper 199
Tingl.gebyr pantedokument 525
Tingl.gebyr skjøte 525
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 000 000,-) 250 000
Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt) 8 900
   
Totalt 10 260 200

Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis
Mer om boligen

Mer om boligen

Beskrivelse

Utmarkseiendom med et tomteareal på ca. 13 500 dekar. Eldre bebyggelse i gårdstun. Eiendommens navn er Svartvatnet gård, etablert ca. 1710.

Beliggenhet

Unik utmarkseiendom med et areal på ca. 13 500 dekar  beliggende på Korgenfjellet i Vefsn kommune, Nordland.

Se video her - https://vimeo.com/230920255 .

Vefsn kommune ligger på Helgeland.

Nærmeste tettsted er Korgen - her er diverse service tilbud.

Eiendommens navn er Svartvatnet gård og i følge kilder ble den etablert ca. 1710. Den har vært eid av samme familie siden da og frem til i dag. Eiendommen ble fraflyttet for ca. 50 år siden, og har siden da blitt benyttet som fritidseiendom.

Gårdstunet ligger på ca. 390 moh. og her fra skuer man utover et mektig fjellandskap - i det fjerne ser man Lukktinden 1 348 moh., Middagstinden 1 256 moh. og Dårtinden 1 326 moh.

Jakt - Det gis normalt fellingstillatelse for 3 elg/år. Kvoten for i år er 2 voksne dyr og et ungdyr. Småviltjakt - hare, lirype, fjellrype og skogsfugl. Det har vært lite jakt på eiendommen gjennom lang tid og det antas at bestanden er i godt hold. Jakttider - Elg 25.09.-23.12. Småvilt - storfugl 10.9.-23.12. Rype 10.9.-28.02.

Fiske - Det er en mengde fiskevann på eiendommen hvor spesielt Svartvatnet peker seg ut. Svært god bestand av ørret og i tillegg får man røye i noen av vannene. Båthus ved Svartvatnet med båt og fiskeutstyr som medfølger handelen.

I området kommer snøen normalt i desember og blir borte normalt i månedsskiftet mai-juni.

Adkomst til eiendommen - Sommerstid, gamle E6 går over Korgenfjellet og på denne tiden parkerer man ved Korgenfjellet fjellstue - fra her er det ca. 5 minutters gange til eiendommens grense, videre ca. 45 minutters gange til gårdstunet - fra gårdstunet er det ca. 15 minutters gange til Svartvatnet, som er det største og viktigste fiskevannet på eiendommen. Vinterstid, adkomst normalt med snøskuter fra gamle E6 - startpunkt avhengig av hvor langt opp veien er brøytet. Mosjøen og Mo i Rana ligger henholdvis 35 og 50 km. unna

Standard

For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takst.

Areal

Bruksareal: 48 kvm, Bruttoareal: 48 kvm

Bruksareal

BTAareal: 71 kvm.

Tomt

Tomtearealet utgjør 13 487 000 m2 ( 13 487 mål ) - i henhold til opplysninger fra gårdskart og Vefsn kommune

Varierende høyde over havet - gårdstunet ligger på ca. 390 moh.. Svartvatnet ligger 343 moh.  Strekker seg ellers opp mot 650 - 700 moh.

Det er et variert, kupert  og spennende terreng  med lyngheier, myr arealer, skogkledde arealer, bekker, elver, en mengde fiskevann.

I henhold til gårdskart fordeler arealet seg som følger: Fulldyrket jod 5,4 dekar, innmarksbeite 45,5 dekar, skog av høy bonitet 20,3 dekar, skog av middels bonitet 1 258,6 dekar, skog av lav bonitet 717, 7 dekar, uproduktiv skog 3 103,0 dekar, myr 1 669,4 dekar, jorddekt fastmark 251 dekar, grunnelndt fastmark 4 121,5 dekar, bebygd, vann, bre 1 027 dekar, ikke kvassifisert 1 267,7 dekar.

Byggeår

1710

Bebyggelse

Bebyggelsen består av - Hovedhus, BTA-areal 48m2. Utedo, BTA-areal 3m3. Uthus, BTA-areal 10m2. Stall, BTA-areal 10m2.  Hovehus antatt oppført ca. 1710. Øvrig bebyggelse  er byggeår ukjent. Enkel standard på bygningmassen.

Diverse

Kvote for elgjakt fastsettes av kommunen og fylket. Selger tar intet ansvar for fremtidige fellingskvoter.  Storviltjakten er bortleid for 2017. Vefsn kommune gir normalt løyve for snøskuterkjøring for 2 - 3 år av gangen. Enkel søknads prosess. Det gis dispensasjon iht. Motorferdselsloven. Beiterettigheter på eiendommen - se vedlagte skriv fra selger hvor det gis en orientering om dette. Reinsdriftsloven gjelder for området og eiendommen. Behandlingsgebyr for konsesjonssøknad betales av kjøper. Dersom kjøper ikke får konsesjon frafaller partene inngått kjøpsavtale uten omkostninger for noen av partene, med unntak for nenvte behandlingsgebyr for konsesjonssøknad som tilfaller kjøper. Kjøper plikter å sende søknad om konsesjon til konsesjonsmyndighet snarest og senest inen 1 uke etter inngått kjøpsavtale ( signert kjøpekontrakt ). Megler vil kune være behjelpelig med utfylling av søknaden. Innbo medfølger handelen med unntak av følgende: Melkespann, vugge, kiste grønn 1864, kiste rød/brun, smørkinne, lite skap i stue og kjøkkenstol malt. Dette vil bli hentet ut når føret for snøscooterkjøring tillater det.

Les mer om boligen
Detaljer

Flere detaljer

Ligningsverdi

Ligningsverdi kr 117 091,-  per 31.12.2016.

Oppvarming

Vedfyring.

Energimerking

Energimerking er ikke aktuelt for denne eiendommen.

Forsikring med polisenummer

Trygg
Polisenummer: 3851647
Premie:  Kr. 2 600,-

Takst

Verditakst: kr. 10 000 000,-
Takstmann: Willy Preintoft Jr
Takstdato: 06.06.17

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest.

Regulering

Eiendommen ligger i LNF-område, sone A.

Vei/vann/kloakk

Privat.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Servitutter av betydning for eiendommen: Dagboknr. 97861 datert  1.12.82 - vedrett. Dagboknr. 360 datert 18.1.74 - adkomst, vedrett og fiskerett. Skjøte på eiendommen gnr. 222, bnr. 8 i Vefsn kommune ( tidligere festetomt på hovedbruket ), vedrett til eget bruk til egen hytte, adkomstrett, fiskerett og rett til bruk av båt i et bestemt vann. Skjøte for eiendommen gnr. 222, bnr. 5 i Vefsn kommune ( tidligere festetomt ), adkomstrett, vannrett og vedrett til eget bruk til egen hytte. Eiendommene gnr. 222, bnr. 3, 6 og 7 har rett til å hente ved til eget bruk til egen hytte, vannrett  samt rett til adkomst over 222/1.  For hytteeiere som har adkomstrett over denne eiendommen, så inkluderer dette bruk av snøscooter for nødvendig transport til/fra hyttene. Det forutsettes at ny eier av gnr. 222, bnr. 1 gir tillatelse til dette.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Boligkjøperforsikring

Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av denne eiendommen. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.norwegianbroker.no for ytterligere informasjon.

Overtagelse

Overtagelse etter avtale med selger.

Eier

Egil Svartvatn
Åsmund Svartvatn
Gerd Svartn
Edel Skaret

Oppdragsnummer

51-17-0075

Saksbehandlere

Marius Berger
Eie Skøyen
Mob: 41 30 12 83 / E-post: marius.berger@eie.no

Eie Skøyen
/

Eiendom

Svartvatnet, 8672, Elsfjord

Matrikkel

Gnr.222 Bnr.1 i Vefsn kommune

Eierform

Selveier

Antall soverom

2

Prisantydning

10 000 000,-

Totalpris inkl. omkostninger

10 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 250 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 000 000,-)) 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 260 149,50 (Omkostninger totalt) 10 260 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter

Kr. 1 187 pr. år Fritids renovasjon

Faste løpende kostnader

Årlige utgifter for renovasjon utgjør kr 1  187,-. samt forsikring kr. 2 600,-.

Odel og konsesjon

Eiendommen er konsesjonspliktig. Det er ikke bo eller driveplikt. Salget av eiendommen er ikke underlagt priskontroll  fra konsesjonsmyndighet. Vedrørende odel så se vedlagte skriv fra advokat Claus Frimann-Dahl.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

10 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 250 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 000 000,-)) 8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt)) 260 149,50 (Omkostninger totalt) 10 260 149,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Meglers vederlag, som er provisjonsbasert, betales av selger. Provisjonen utgjør kr. 185 900,- dersom eiendommen selges til prisantydning. I tillegg betaler selger avtalte utlegg kr. 10 500,-. Dersom eiendommen ikke selges betaler betaler selger et vederlagt opp mot kr. 45 000,- samt nevnte utlegg.

Internett

www.eie.no

Budgivning

Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Grunnet sammensatt eierskap vil selger kunne bruke noe tid på vurdering og aksept av bud. Det oppfordres derfor til å inngi bud med god budfrist.

For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om eiendommen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Solgt "som den er"

Solgt "som den er" avhendingsloven (avhl.) § 3-9: Eiendommen selges iht. avhl. § 3-9, som innebærer at den selges i den tilstand den er under visning. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhl. § 3-9, jf. § 1-2 (2). Selv om eiendommen er solgt "som den er", har eiendommen likevel mangel der dette følger av § § 3-7 eller 3-8; når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte.
Eiendommen har også mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesum og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må grundig gjennomgås av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessenten(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling

In-Vest Eiendomsmegling AS
Eie Skøyen
Org. nr:945064358
Hoffsveien 22
0275 Oslo
Tlf: 22 06 30 00, Fax: 22 50 32 68

Ansvarlig megler

Marius Berger
Mobil: 41 30 12 83
E-post: marius.berger@eie.no

Informasjon

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Denne annonsen (m.v.3) ble sist oppdatert: Fredag 15.12 klokken 05:25

Se flere detaljer
Dokumentasjon

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.Slik går du frem

Budgivning

Her kan du gi bud. Klikk direkte på Gi bud under, eller klikk på 'Les mer' om du ønsker å lese mer om budgivingsprosessen.

Les mer Gi bud Vi oppfordrer alle kjøpere om å lese dokumentasjonen nøye før budet gis

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål angående dette objektet.EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig