Hva betyr begrepene i boligannonsen
Aktuelt

Dette betyr begrepene i boligannonsen

Det er mange viktige begreper i boligannonsen. Er det noe du ikke forstår eller noe du lurer på, anbefales det alltid å spørre megler. Når det er sagt, vil det alltid være en fordel å ha grunnleggende kunnskap om de ulike begrepene som står i boligannonsen. Vet du forskjellen på P-rom og S-rom? Hva er egentlig IN-ordning?
Denne oversikten gjør forhåpentligvis at du føler deg tryggere i boligjakten.

Prisantydning: Meglernes vurdering av boligens pris / markedsverdien til boligen. Dette skal også gi en indikasjon på hvilken pris eier av boligen er villig til å selge til.

Verditakst: Takstmanns vurdering av boligens pris. Fra 1. juni 2016 ble det besluttet at boliger i Oslo skal bruke meglers vurdering av markedsverdien til boligen i stedet for takstmannens vurdering av boligens tekniske verdi.

E-takst: Elektronisk verdivurdering fra megler. Vurderingen gis på bakgrunn av befaring, opplysninger og dokumentasjon, samt prisnivået for boliger av samme standard i området. Les mer om E-takst her.

Låneverdi: En forsiktig vurdering av boligens verdi, ofte 80-90 prosent av verditaksten. Dette er for å gi banken sikkerhet for pant i eiendom.

Ligningsverdi: Her kan det være fint å skille mellom primær og sekundær. For primærboliger vil formuesverdien utgjøre 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For sekundærboliger utgjør formuesverdien 80 prosent (2016) av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal. For 2017 utgjør formuesverdien 90 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med areal.

Kommunale avgifter: Kommunes kostnader relatert til boligen, som vann, avløp, feiling og renovasjon.

IN-ordning (Individuell nedbetaling av fellesgjeld): En ordning hvor en andelseier kan nedbetale hele eller deler av fellesgjelden på boligen. Denne løsningen kan også forekomme på selveier.

Primærrom (P-rom): Boligens oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom. Bruken av rommet er hovedsakelig det som avgjør om det er P-rom. Det må være minst 1,90 i takhøyde og bredden må være minst 60 cm.

Sekundærrom (S-rom): Såkalte uinnredete rom som bod og tekniske rom.

Bruksareal (BRA): Boligens bruksareal er boligens primærrom og sekundærrom. Det er lett å fokusere kun på P-rom når du er på boligjakt, men et tips er å inkludere bruksarealet i vurderingen, da utnyttelse av boligens lagringsplass kan være viktig. I tillegg kan boligen ha skråtak som spiser av P-rommets kvadratmeter.

Bruttoareal: Hele boligen målt fra yttersiden til ytterveggene, inkludert boder og kjellerrom. Til sammenligning er bruksarealet(BRA) dette området minus ytterveggene.

Fellesformue: På lik linje som borettslag og sameier kan ha fellesgjeld, kan de også ha fellesformue.

Månedlige felleskostnader : I mange borettslag og sameier er de kommunale avgiftene inkludert i felleskostnadene. Altså vil faktura komme til sameiet, ikke direkte til deg. Felleskostnadene kan også være kostnader relatert til fyring, Internett, tv, utvendig forsikring, vaktmester o.l.

Eierform:
Selveier/ Eiet: Du eier boligen og har råderett over den. De fleste eneboliger er selveier, men kan også være en del av et sameie som deler på fellestjenester. I en selveierleilighet eier du din seksjon, en andel av fellesarealene, samt en andel av tomten som bygget står på (med unntak av festede tomter). Eierne av selveierleiligheter utgjør et sameie.

Andelseier/Borettslag: Borettslaget eier boligen din. Du er andelseier og leier leiligheten din av borettslaget. Du kjøper eneretten til å bo i en bestemt boenhet og er medeier i borettslaget.

Aksje: Du kjøper en aksje som inneholder borett til en bestemt boenhet i et boligaksjeselskap som eier eiendommen/bygget.

Energimerking: Forteller hvor mye og hvilken type energi som leveres til boligen. Energikarakteren varierer fra A (best) til G (svakest) og indikerer beregnet energi som leveres. Oppvarmingskarakteren rangerer fra rødt (svakest) til grønt (best), og rangerer eiendommen etter oppvarmingssystem.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel