Aktuelt, Faglig

Dette bør du vite om ny arvelov – nå sikres barna mer arv

Ina Anett Grunnvåg

Tirsdag vedtas etter all sannsynlighet Regjeringens forslag til ny arvelov i Stortinget. Den nye arveloven viderefører mange av bestemmelsene i dagens arvelov, men den har også gjennomgått en del endringer. Foruten en modernisering i form av forenklet språkbruk, er reglene tilpasset tiden og nye familiemønster.

Livsarvinger har i dagens arvelov krav på en såkalt pliktdelsarv på 2/3 av formuen til arvelater. Pliktdelsarven kan imidlertid i dag begrenses til 1.000.000,- kroner til hvert av barna til arvelateren eller til hvert barns linje. Ny arvelov øker denne grensen til 15 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). 15 G utgjør i dag ca 1.500.000,- kroner. Ettersom Folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år, vil grensen fremover også justeres årlig slik at grensen står i forhold til prisutviklingen.

Ingen regelendring for livsarvinger, ektefelle eller samboere

Der arvelater etterlater seg både livsarvinger og en ektefelle, foreslås det ingen endringer. Ektefellen vil fremdeles arve en fjerdedel, og har krav på en minstearv på 4 G.
Det er heller ingen regelendring for samboere, selv om det ble varslet at dette kunne bli aktuelt. Samboere uten felles barn arver dermed fremdeles ikke hverandre. Samboere som har eller venter barn sammen, har arverett etter hverandre. Arven utgjør også her 4 G. Arven kan imidlertid begrenses eller utvides ved testament.

Retten til å sitte i uskiftet bo videreføres, men forbudet mot å gi bort fast eiendom oppheves. Man kan imidlertid fremdeles ikke gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet.
For øvrig lempes det bl.a. noe på formkravene ved opprettelse av testament, og loven åpner for at arvingene kan få innsyn i transaksjonshistorikk eldre enn 3 mnd før dødsfallet dersom det er nødvendig for et effektivt og endelig arveoppgjør.

I dag åpner loven for at landbrukseiendommer som eies av dødsbo kan slippe bo- og driveplikt, med den konsekvens at eiendommen kan benyttes som fritidsbolig av arvingene. Regjeringen har varslet endringer også på dette punkt på sikt, selv om det ikke er med i innstillingen som Stortinget skal behandle tirsdag.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel