Kjøpe bolig
Aktuelt

EFF jobber for tryggere kjøp

Eiendomsbransjen har lenge jobbet aktivt med å redusere konfliktnivået mellom kjøper og selger i boligmarkedet. Dagens lovverk er av eldre dato, noe som stiller strengere krav til alle aktører for å ivareta forbrukernes rettigheter.

Det er videre et stadig økende behov for bedre dokumentasjon av eiendommene som omsettes. Derfor ønsker EFF å innføre boligsalgsrapporter på eiendommer som selges gjennom foretakene fra 1. januar 2015.
Boligsalgsrapporten er en omfattende tilstandsrapport med spesiell vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers plikt til å undersøke boligen, men takstmannens gjennomgang og dokumentasjon skal bidra til økt trygghet for begge parter.
Utfordringen vi møter for å nå målet er at det ikke finnes nok takstmenn med tilstrekkelig kompetanse til å levere kvalitetsrapporter over hele landet. Dette jobbes det aktivt med, og vi kommer til å klare dette. Eie ser derfor frem til å få en norm som gjør boligkjøp gjennom eiendomsmegler enda tryggere.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel