hero
Boligmarkedet

Flat prisutvikling i desember: Sterkeste året i boligmarkedet siden 2016

Boligprisene var uendret i desember. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent. Boligprisene steg med 8,7 prosent i 2020, ifølge tall fra Eiendom Norge.

I 2020 solgte EIE over 6800 boliger, og hadde en vekst på 12,8 prosent mot 2019. Vi har omsatt boliger til en verdi av 29,8 milliarder i 2020. Administrerende direktør i EIE, Hedda K. Ulvness, sier 2020 ble et sterkt år for boligmarkedet og vi må helt tilbake til 2016 for å finne en høyere prisvekst.

– Prisveksten for 2020 ble på hele 8,7 prosent, mens Oslo økte med 12 prosent. Det er sterke tall som gir grunn til bekymring. Særlig for Oslos del bør effektive tiltak knyttet til å øke boligtilbudet igangsettes raskt, sier Ulvness.

Hun mener at hvis det ikke gjøres tiltak vil 2021 fortsette i samme takt. Det vil bli prisvekst både nasjonalt og for storbyene, og da særlig for Oslo.

– Årsaken til det er lav rente og et begrenset boligtilbud kombinert med boliglånsforskrift som forblir uendret. Det gir stabil kredittilgang og gode rammebetingelser for prisvekst. Andre faktorer som kan ha motsatt betydning er høy arbeidsledighet. Den bør vi imidlertid kunne forvente faller i siste halvdel av 2021, forteller Ulvness.

Omsetningsrekord for desember

– Den sterke utviklingen vi har sett i boligmarkedet både i priser og volum fortsatte i desember. Uendrete boligpriser er unormalt for desember, og 2020 ble det sterkeste året i boligmarkedet siden rekordåret 2016, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

I desember ble det solgt 3.811 boliger i Norge, noe som er flere en tilsvarende måned i 2019. Da det ble solgt 3.211 boliger. I hele 2020 ble det solgt 99.581 boliger i Norge, noe som er 6,7 prosent flere enn i 2019.

Det ble lagt ut 3.416 boliger til salgs i Norge i desember, noe som er en økning på 6,5 prosent fra desember i fjor. I 2020 er det lagt ut 102.175 boliger til salgs, noe som er 1,3 prosent færre enn i 2019.

– Det ble solgt rekordmange boliger i desember i likhet med de siste månedene, og det aldri vært solgt så mange boliger i Norge i løpet av et år som i 2020, sier Lauridsen.

Han legger til at veksten i antall nye boliger på markedet fortsatte i desember, men samlet ble det lagt ut litt færre boliger for salg i 2020 enn i 2019. De venter seg at det vil komme mange nye bruktboliger på markedet de kommende månedene.

Ifølge tall fra Eiendom Norge tok det i gjennomsnitt 60 dager å selge en bolig i desember 2020. Det er en økning på 13 dager fra november. Oslo hadde kortest salgstid med 22 dager og lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 83 dager.

Sterk vekst i Oslo i 2020

Sterkest utvikling i 2020 hadde Oslo og Bodø m/Fauske med en oppgang på henholdsvis 12 og 11,1 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen i 2020 med en oppgang på 5,2 prosent.

- I 2020 har vi fått en bred og sterk oppgang i boligprisene over hele landet. Og etter syv år med fallende priser i Stavanger fikk omsider regionen en oppgang i boligprisene. Det vil trolig være positivt for dynamikken i markedet der, sier Lauridsen.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: