hero
Boligmarkedet

Oppgang i boligprisene i august: – Det selges fortsatt rekordmange boliger i Norge

Boligprisene steg med 1,1 prosent i august. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent. Boligprisene er nå 4,3 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tall fra Eiendom Norge.

- Boligprisene steg i august, noe som er normalt for måneden. Den sterke veksten vi har sett i boligprisene de siste månedene er nå avtagende, og vi venter at boligprisene vil følge normalt konjunkturforløp med fallende priser mot slutten av året, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han legger til at veksten i antall transaksjoner vedvarer, og det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en august måned som i år.

- Med uendrete rammevilkår for boligkjøpere gjennom boliglånsforskriften og lav rente venter vi en stabil utvikling i boligmarkedet på litt lengre sikt.

Mye aktivitet i markedet

Administerende direktør i Eie Eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness, forteller at boligprisveksten i august isolert sett ikke var noen overraskelse. Hun mener veksten er relativt moderat sammenlignet med tidligere år og hun håper dette forteller oss at vi er i ferd med å normalisere boligprisutviklingen noe.

– Det er store volumer og mye aktivitet i markedet. September er høysesong og jeg forventer det også vil gjelde i år, sier Ulvness.

Fortsatt rekordmange solgte boliger

I august ble det solgt 9.964 boliger i Norge, noe som er flere enn i tilsvarende måned i fjor, da det ble solgt 9.042 boliger. Det ble lagt ut 11.667 boliger til salgs i Norge, noe som er 8,2 prosent færre en samme måned i 2019.

Så langt i år er det solgt 66.213 boliger i Norge, noe som er 3,5 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Det selges fortsatt rekordmange boliger i Norge, sier Henning Lauridsen.

Ifølge tall fra Eiendom Norge tok det i gjennomsnitt 54 dager å selge en bolig i august i år. Dette er 13 dager færre enn i juli i år. Kortest salgstid hadde Oslo med 25 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 84 dager.

Fortsatt god aktivitet og vekst i Oslo

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Oslo med en oppgang på 1,2 prosent. Daglig leder ved Eie Sinsen, Kjersti N. Bråthen, forteller at de i likhet med juni og juli har hatt en svært god salgsmåned.

– Vi opplever fortsatt godt oppmøte på visning, og de fleste boligene blir solgt etter første visningsrunde, sier Bråthen.

Boligprisene i Oslo steg med 1,6 prosent i august, og hadde også sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 6,1 prosent.

Relaterte artikler