Aktuelt, Eie i media

– For oss er ikke lovens krav til etterutdanning på et godt nok nivå

Tekst av: Svein Strømnes (Eiendomsmegleren)

Eie eiendomsmegling ville ta en ekstra grep for å styrke den faglige kompetansen hos sine eiendomsmeglere og innførte derfor at alle må ha doble etterutdanningtimer. Nå to år etter kan de se tydelig gevinster av dette.

For mange eiendomsmeglere og eiedomsmeglerkjeder kan det være utfordrende nok å oppfylle etterutdanningskravet om 15 timer i løpet av en toårsperiode. Vi stilte derfor juridisk direktør Ina Anett Grunnvåg og kvalitetssjef Mariell Hernandez Berg på Eie Franchise noen spørsmål om hvordan de har gått fram når de gikk drastisk til verks og innførte dobbelt så høyt krav til sine ansatte når det gjelder etterutdanning. De har også gjort seg noen refleksjoner rundt effektene av dette både internt og eksternt.

Hvorfor innførte dere krav til dobbel etterutdanning?

Hver dag gir vi råd til kundene våre om boligsalg. Råd de tror på og som de fatter beslutninger på bakgrunn av. Det er åpenbart at rådene vi gir må være riktige og av høy kvalitet. Kundene i Eie betaler for ekspertise og det krever igjen at vi kontinuerlig styrke vår kompetanse. Bare slik kan vi sikre at vi leverer bistand som både vi og kundene er fornøyde med. For oss er ikke lovens krav til etterutdanning godt nok nivå. Det kreves mer av en Eie-megler. Derfor innførte vi doble etterutdanningstimer.

Hvordan ble dette tatt imot internt?

Vi luftet ideen med fagansvarlige våren 2017 og forslaget ble godt mottatt. Ikke lenge etter vedtok daglig lederne dette. Tiltaket ble faktisk applaudert og jeg opplever at de så verdien i å innføre høye krav til kompetanse. Det var kanskje ikke så overraskende, da Eie av kundene i alle år assosieres sterkest med nettopp kompetanse.

Har det blitt et økt fokus på kompetanse, eller sees det på som ekstrabelastning i en ellers hektisk hverdag?

Det er selvfølgelig alltid utfordrende å sette av tid til å gjennomføre, men med god hjelp fra fagansvarlig og de andre ved kontoret har vi klart det. Mange megler tar kursene digitalt, enten på en stille visning, eller de arrangerer samlinger på kontoret i rolige perioder. Det handler ikke egentlig om tid, men forståelsen for hvor essensielt dette er for businessen. Vi har faktisk avdekket en signifikant sammenheng mellom salg og kvalitet; det er ofte de mestomsettende kontorene som raskest klarer å gjennomføre etterutdanningen.

Hvordan følges dette opp på de enkelte kontorene?

Fagansvarlig følger opp sine meglere, dette gjøres løpende. I tillegg sjekker vi status to ganger i året. Dette blir også jevnlig tatt opp på samlinger, samt at det ligger som et vilkår at man har gjennomført doble etterutdanningstimer for å kvalifisere seg til konkurranser.

Hvilke effekter har det hatt? – Tenker da på markedsføring, kompetanseheving, attraktivitet som arbeidsgiver, flere salg, mv. )?

Vi har sett effekt på flere områder. Resultatet på kundetilfredshetsundersøkelsene våre blir stadig bedre, og vi ser også en positiv utvikling i klagestatistikken. I tillegg ser jeg at problemstillingene jeg diskuterer med meglerne er mer kompliserte enn tidligere. Alt i alt sitter vi med et inntrykk av at kompetansen til meglerne blir stadig høyere. Om innføringen av doble etterutdanningspoeng har resultert i flere salg er vanskelig å dokumentere, men noe riktig må vi gjøre da Eie er en av de mestvoksende kjedene i landet. Vi rekrutterer både unge og erfarne meglere og mange bemerker det høye faglige nivået. Neste skritt er å synliggjøre dette enda mer for våre kunder.

Er kost nytte slik at dere vil fortsette med dette?

Det er mer et spørsmål om man tør la være. Vi lever i et informasjonssamfunn hvor kundene kan google alt de lurer på. Om ikke vi fortsatt blir oppfattet som boligeksperten kan kunden like godt selge boligen selv. Bruker kundene en Eie-megler skal de forventer at vi har inngående kjennskap til jussen relatert til eiendomstransaksjoner. Det er derfor naturlig å satse videre på doble etterutdanningstimer. Vi vil fortsette å investere i oppfølging og tilrettelegge for kursing internt og via den digitale læringsportalen. De pengene er en investering ikke en kostnad.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel