Solberg-regjeringen har kommet med omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Svært mange nordmenn ønsker å bygge ut, men er hittil blitt møtt av et rigid og byråkratisk offentlig forvaltning med lang behandlingstid.
Aktuelt

Forslag til enklere regler

Solberg-regjeringen har kommet med omfattende plan med forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Svært mange nordmenn ønsker å bygge ut, men er hittil blitt møtt av et rigid og byråkratisk offentlig forvaltning med lang behandlingstid. De nye forslagene kan bidra til å holde byggekostnadene nede, øke tempo i planprosessene og skape en enklere hverdag for næringsliv, kommuner og folk flest.

Forenklingene vil særlig ha betydning for mindre leiligheter. Først starter arbeidet med å forenkle byggteknisk forskrift (TEK). I første omgang vil regjeringen se på omfanget av krav til tilgjengelighet i boliger. Prinsippet om universell utforming og god tilgjengelighet i boliger ligger fast. Begrunnelsen for forenklingen er å få ned byggekostnadene, samtidig som bokvaliteten sikres. En av vurderingene er å frita flere tiltak for søknadsplikt og gjøre det enklere for folk å bygge mindre bygg som garasjer og lignende. Disse sakene utgjør i dag rundt 20 prosent av kommunenes byggesaker, og en eventuell endring vil bety mindre arbeid for kommunen og mindre ventetid for innbyggerne. På plansiden skal antall innsigelser reduseres og tidsbruken gå ned. Innføring av tidsfrister for ulike trinn i saksbehandlingen av reguleringsplaner er også blant de vurderingene som skal gjøres.

 Barnehageonkelen på Nordberg

Jeg kjenner en ung mann som jobber i Nordberg barnehage. Han kansellerte i vår boligjakten og leier nå bolig med samboeren. De hadde ikke nok egenkapital. De er begge 35 år med vanlige inntekter, men uten foreldrehjelp. Jeg antok umiddelbart at de var frustrerte, og jeg måtte bare spørre. Da fikk jeg et overraskende svar.

«Vet du, Hedda,» sa, han, «vi opplevde det som skikkelig urettferdig. Inntil vi hadde vært i banken. Da rådgiveren fortalte om hvorfor kravet til egenkapitalen hadde steget, og risikoen vi løp ved å ha for lite, forsto vi opplegget. Vi vil nemlig bo i sentrum, og da er vi villig til å spare en stund til.» Jeg ville vite om de hadde BSU-konto, men det var han for gammel til. Jeg vet de sparer ennå.

Egenkapitakravet ble innført fordi myndighetene var bekymret for gjeldsoppbyggingen i husholdningene, kombinert med de høye boligprisene. 15-prosent-regelen sikrer boligkjøperne mot å ende opp som gjeldsslaver ved et prisfall, og den har hatt en kjølende effekt på markedet. At det derfor kan være vanskelig for enkelte førstegangskjøpere, er uheldig. Samtidig er det viktig at de med for lite egenkapital frarådes å kjøpe bolig av banken. Det er ikke en menneskerett å kjøpe seg en 3-roms på Majorstuen. Vi må nemlig sikre et stabilt og sunt boligmarked over tid. Samtidig er det viktig å bistå denne kjøpergruppen for å unngå ekskludering. En forbedret BSU-ordning er et godt virkemiddel. Hvis aldergrensen økes kan barnehageonkelen på Nordberg få gunstig sparing.

«Vi må sikre et stabilt og sunt boligmarked over tid»

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel