Amund Tvete Hermansen
Aktuelt

Historisk prisvekst på boliger

Det siste året har prisene i Østfold og i gjennomsnitt på landsbasis økt med 13 prosent, mens prisutviklingen de siste ti årene er 65,4 prosent i Østfold og 68,6 prosent i hele landet. Ser vi derimot på de siste fem årene, er boligprisstigningen sterkere i Østfold enn landsgjennomsnittet, med 38,9 mot 37,2 prosent skriver Dagsavisen Østfold.

– Det er en kraftig vekst for Østfolds del, og dette er sterke og overraskende tall, sier Amund Tvete Hermansen, leder i Østfold Eiendomsmeglerforening, til Dagsavisen Østfold.

Lavest vekst i Fredrikstad

Aldri har prisstigningen i Østfold vært så god sammenlignet med landsgjennomsnittet. Av de tre største byene er det Fredrikstad som det siste året opplever minst vekst (12,1 prosent), mens Moss er i den andre enden av skalaen med 14,8 prosent vekst. Tendensen er den samme de siste fem og ti årene, men da har Sarpsborg hatt hakket sterkere vekst enn Moss. Likevel er fortsatt prisnivået i Fredrikstad høyere enn i Sarpsborg, skriver Dagsavisen Østfold.

– Både Moss og Askim vinner naturlig nok en del på pendlernærheten til Oslo, noe som bare vil bli forsterket med jernbaneplanene som nå foreligger. Alle Østfold-byene og byer ellers rundt Oslofjorden vil merke det. Alt sentraliseres stadig mer og distriktene tømmes, nær sagt. Det bidrar til prisveksten i byene, forklarer han.

Jernbane skrur opp priser

Med raskere reisevei til Oslo med Intercity-forbindelse om noen år, vil spesielt Moss, men også Sarpsborg og Fredrikstad tiltrekke seg mange nye innbyggere, mener Hermansen.

I Nasjonal Transportplan (NTP) for de neste 12 årene har regjeringen ambisjoner om at nytt dobbeltspor til Fredrikstad skal være ferdig i 2024, i Sarpsborg i 2026 og i Halden senest i 2034, skriver Dagsavisen Østfold.

– Det blir mer attraktivt ikke bare å bo, men også å jobbe her. Det legger et press på boligmarkedet som gjør at prisene skyter i været, slår han fast, og legger til:

– Forstad til Oslo

– Prisnivået i Moss vil nærme seg dagens nivå i Ski, mens Fredrikstad vil nærme seg Moss og så videre. Jeg har en veldig god magefølelse når det gjelder Moss, som etter hvert vil få bare en snau halvtime med tog til Oslo. Byen blir jo nesten å regne som en forstad til hovedstaden.

Ifølge Hermansens beregninger vil hele fylket vårt få et gedigent løft i boligprisutviklingen. Historisk sett har boligprisene i Østfold ligget lavt sammenlignet med andre sentrale fylker.

– Vi har hengt veldig etter i mange år, slutter Hermansen til Dagsavisen Østfold.

Les originalartikkel her

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel