sekundærbolig krav
Aktuelt

Innfører strengere boliglånskrav for sekundærbolig

I desember 2016 gikk finansminister Siv Jensen (Frp) ut og sa hun ville sette en stopper for boligspekulasjon i Oslo, og jakte på boliginvestorene i markedet.

Fra 1. januar 2017 må du ut med 40 prosent egenkapital dersom du skal kjøpe sekundærbolig i Oslo, tidligere var dette 15 prosent. I landet for øvrig videreføres kravet om 15 prosent egenkapital for sekundærboliger, opplyser regjeringen.

I følge skattedirektoratet er hver femte bolig i Oslo eid av noen som ikke bor der selv. Sekundærboligene (bolig nr. 2 eller mer) brukes oftest som utleieobjekt, eller som hytte i byen. I utvalgte bydeler, slik som Frogner bydel, er hele 1 av 3 boliger uteleieobjekter. På landsbasis er hver sjette bolig en sekundærbolig.

Årsaken til endringen var en anbefaling fra Finanstilsynet til Siv Jensen om å stramme inn boliglånsforskriften. Tilsynet mente at forskriftene ikke hadde klart å dempe den kraftige boligprisveksten tilstrekkelig.

– Dette gjør vi først og fremst fordi utviklingen i boligmarkedet i Oslo har gått mye brattere og raskere enn i resten av landet. Det har vært vekst i resten av landet også, men veksten er mye høyere i Oslo, sier Jensen til Dagens næringsliv.

I følge Jensen er formålet å gjøre det lettere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet, samtidig som hun ønsker å redusere sårbarheten for renteøkning og boligprisfall.

Regjeringen strammer også inn på landsbasis. Kundens samlede gjeld skal ikke være høyere enn fem ganger bruttoinntekt. Det skal heller ikke være mulig å ha avdragsfritt lån dersom du har over 60 prosent pant i boligen, tidligere var dette 70 prosent.

Videre poengterer Jensen at det er en midlertidig forskrift frem til sommeren 2018, og det er rom for å foreta revideringer dersom noe endrer seg.

Les originalartikkelen her.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel