Tips ved kjøp av bolig under oppføring

Vurderer du å kjøpe en bolig som ikke er bygget ennå?

Den store fordelen med å kjøpe ny bolig vil være at boligen ikke har vært bebodd av andre og derfor er helt fri for tidligere eieres synlige bruk, som gamle spikerslag, falmede parkett eller tette sluk. Du vil også kunne ha betydelig mulighet til å påvirke resultatet, avhengig av hvor tidlig i byggeprosessen du inngår avtalen. Sjekk prospektet for mer informasjon om endringsmuligheter.

Ulempen ved kjøp av bolig som ikke er ferdigstilt, vil være at du ikke kan ta boligen nærmere i øyesyn før du kjøper den, men må ta beslutningen ut fra selger planer, tegninger, illustrasjonsbilder mv. Vær derfor forberedt på at boligen kan avvike noe fra forventningene. Illustrasjonsbilder vil ofte avvike noe fra det ferdige resultatet, og selger kan ta forbehold om endringer i prospektet. Du har som i øvrige boligkjøp krav på riktig opplysninger av selger, men selger har gjerne et større behov for å ta forbehold om det endelige resultatet. Noen endringer kan være knyttet til offentlige krav underveis, mens andre endringer vil være av mer hensiktsmessig karakter.

Du har utvidede rettigheter ved kjøp av ny bolig. Selger plikter å stille en oppfyllelsesgaranti, som er en garanti som løper så lenge boligen er i byggeprosessen. Etter du har overtatt, avløses denne av en ny garanti, som løper i 5 år og som gir deg sikkerhet for feil og mangler i reklamasjonstiden. Du vil også kunne kreve en ettårsbefaring av boligen, for å gjennomgå at alt er som det skal. Det er imidlertid viktig å huske at du har plikt til å reklamere på eventuelle mangler «innen rimelig tid». Det betyr at du ikke bør vente til ettårsbefaringen med å si ifra til selger, dersom du oppdager feil og mangler etter overtakelsen. Rådet er å melde fra til selger så snart som mulig, for å unngå rettstap, feks. krav på prisavslag.

Det er også viktig å være klar over at det gjerne er forbundet en viss usikkerhet når boligen vil stå ferdig. Et byggeprosjekt er avhengig av mange aktører, materialer og offentlige godkjenninger. Klager fra feks. naboer vil også kunne medføre forsinkelser på byggingen. Er du avhengig av innflytning til en bestemt dato, så er det fornuftig å legge inn en margin, så du slipper å stå uten bolig hvis prosjektet blir forsinket.

Når boligen er klar for overtakelse, vil du gjerne bli innkalt til befaring i forkant. Det kan ofte være lurt å ta med en egen fagkyndig, som har grunnlag for å vurdere om alt er ihht. leveringsbetingelsene som følger av avtalen. Det er mange detaljer å gjennomgå, og synlige feil og mangler bør noteres i overtakelsesprotokollen. Du har rett til å holde tilbakeholde et passende beløp på meglers klientkonto, for å sikre at feil og mangler blir utbedret. Beløpet skal gjenspeile hva det koster å reparere / erstatte bygningsdelen.

Når det gjelder betaling av kjøpesummen, har du ikke plikt til å betale forskudd med mindre selger har stilt §12-garanti (oppfyllelsesgaranti). Er forskuddsbetaling avtalt, skal dette stå på meglers konto, inntil du har fått hjemmelen til eiendommen, med mindre selger har stilt forskuddsgaranti. Sørg for at full kjøpesum er på meglers konto innen avtalt overtakelse, for å unngå å komme i mislighold overfor selger.