Kjøpers plikter ved kjøp av bolig

Du har som kjøper noen få, men viktige plikter som må oppfylles ved gjennomføring av avtalen. Men vel så viktig er de oppgaver som ikke er ubetinget krav, men som likevel kan få store konsekvenser for deg som kjøper.

Undersøkelsesplikten som du som kjøper har, er egentlig frivillig, men meget viktig i forbindelse med å sikre dine rettigheter som kjøper. Har du ikke lest prospektet eller undersøkt boligen på visning, kan du miste dine rettigheter overfor selger. Kjøper du en bolig usett, kun ut fra prospekt, kan du ikke gjøre et krav om prisavslag gjeldende overfor kjøper, forutsatt at mangelen kunne vært oppdaget på visning. Det er også viktig å lese hele prospektet, herunder takst og egenerklæring nøye, før bud inngis. I egenerklæringsskjemaet skal selger gi opplysninger om feks. badet er utført av fagkyndige eller ei. Det vil ofte ikke være mulig å se om et bad er forskriftsmessig, og de opplysninger som gis i salgsprosessen kan være helt avgjørende for om du ønsker å lege inn bud på boligen. Les derfor hele prospektet, og gjør deg godt kjent med boligen, gjerne ved å stille spørsmål på visning.

Kjøper har plikt til å medvirke til gjennomføringen av avtalen. Det vil først og fremst si at du må innbetale avtalt kjøpesum innen avtalt tid. Betaler du ikke hele kjøpesummen, har du heller ikke krav på nøklene fra selger. Husk at du også må innbetale omkostningene. Det vil fremgå av kjøpekontrakten hva  som er full kjøpesum og når den må stå på meglers konto for å anses som rettidig innbetalt. Hvis du innbetaler kjøpesummen for sent, kan selger gjøre krav på forsinkelsesrenter. Det kan koste deg dyrt, siden denne rentesatsen er betydelig høyere enn bankens normalrente, og utgjør p.t. 9,5%. Du vil heller ikke kunne kreve at hjemmelen til eiendommen overføres (tinglyses) til deg, før hele beløpet er betalt.

Videre plikter du å overta boligen i henhold til avtalt tidspunkt.  Det anbefales da på nytt å gjennomgå eiendommen nøye. Boligen skal være i samme stand som da du var på visning, men fjerning av møbler, tepper mv kan gjøre det enklere å finne feil og mangler.

Husk å notere nye feil og mangler i overtakelsesprotokollen. Med dette aksepterer du ikke bare at boligen er rengjort og tømt, men også at boligen forøvrig er i avtalt stand.

Avviker boligen fra det du kunne forvente, kan du også holde tilbake deler av kjøpesummen som sikkerhet for kravet, på meglers konto. Størrelsen på tilbakeholdet bør gjenspeile hva det vil koste å utbedre feilen.

Plikten til å overta boligen til avtalt tid, vil medføre en tilsynsplikt og ansvar for å hindre verditap, dersom du av en eller annen grunn ikke overtar som avtalt. Unnlater du å gjennomføre avtalen med selger, kan du bli holdt erstatningsansvarlig for det tap som selger påføres pga misligholdet. Selger kan da selge boligen på nytt, på din regning, ved et såkalt dekningssalg. Det kan medføre at du blir holdt ansvarlig for differansen mellom den opprinnelige og den nye kjøpesummen.