Tips til deg som skal kjøpe bolig

Lag et budsjett

Gjør deg opp en mening om hvor mye du skal bruke på ny bolig. Skaff et finansieringsbevis fra banken, og gå på visninger hvor prisantydningen er litt lavere enn budsjettet.

Hva er viktig

Hvilke faktorer er viktig for deg med den nye boligen? Er det antall rom, størrelse, balkong eller garasje? Sett opp en liste så det blir enklere å finne det du er på jakt etter.

Visning

Siden du som kjøper har undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig, er det viktig å foreta en grundig gjennomgang av boligen før du legger inn bud. Dette gjelder både de opplysningene du finner i prospektet, taksten, egenerklæringen med videre, men bruk også god tid på visningen. Negative forhold som er opplyst og/eller synlige, utgjør sjelden en mangel du kan reklamere på i ettertid.

Nye eller endrede opplysninger – som ikke fremgår skriftlig

Får du kjennskap til negative forhold som ikke står i prospektet, kan du ofte bli møtt med bekreftende opplysninger, som at fuktmerkene stammer fra en gammel lekkasje som er utbedret. Som kjøper overtar du risikoen for feil som du har fått opplyst. Det er derfor viktig å sørge for at slike bekreftende opplysninger kan bevises i ettertid, og det anbefales derfor å skaffe seg en skriftlig bekreftelse på den informasjon man får muntlig. Det vil alltid være verre å bli hørt med hva som ble opplyst muntlig, selv om også disse opplysningene skal være korrekte. Send gjerne en e-post som gjengir det som er sagt på visning, og be om en bekreftelse på at dette stemmer. Har du skaffet deg notoritet for opplysningen, står du betydelig sterkere i ettertid. Det er imidlertid viktig å være klar over at selger ikke har en tilsvarende undersøkelsesplikt, men er forpliktet til å informere om de feil han/hun kjenner til.

Faresignaler

Oppdager du enten gjennom grundig lesing av prospektet eller på visning forhold som gjør det utrygg, er det viktig å undersøke disse nærmere. En sprekk i grunnmur, kan bety setningsskader. Løse fliser på badet, kan være tegn på utett bad. Sorte merker i vinduskarm kan bety lekkasje ved nedbør. Sjekk i skapet under kjøkkenvask, ta en titt på taket og vært obs hvis du kjenner mugglukt. Er du i tvil, still spørsmål, og ta gjerne med en fagmann. Det er greit å huske på at brukte boliger ikke er feilfrie og de ulike bygningsdeler har en gitt levetid.

Bud

Når du har satt deg grundig inn i objektet, er det tid for budgivning. Gi megler en mulighet til å formidle budet til selger, som også trenger litt tid på å vurdere budet ditt. Husk at du er bundet av budet inntil det er avslått av selger, eller gått ut på tid. Det er derfor viktig at du ikke legger inn flere bud av gangen. Det er krav om at ethvert bud skal være skriftlig. Det er fullt mulig å ta forbehold i budet. Er du usikker på om det nye badet er i henhold til våtromsnormen, eller du ikke får noe klart svar på om arbeider er utført av eufaglært, så ta forbehold om dette i budet.

Aksept

Hvis selger aksepterer budet ditt, er bindende avtale kommet i stand. Du kan ikke trekke deg fra avtalen etter at selger har akseptert budet. Signering av skriftlig kontrakt er den formelle bekreftelsen på at avtale er inngått mellom partene.

Kontrakt

De fleste benytter en standardkontrakt, men det er likevel viktig å lese igjennom denne, helst før selve kontraktsmøtet. Har du tatt forbehold, eller forhandlet frem vilkår som ikke fremgår av selve kontrakten, så be om å få det med. Det hjelper sjelden å henvise til hva som ble snakket om, sørg for å få det som er avtalt inn i selve kontraktsdokumentet.

Overtakelse

Når det avtalte overtakelsestidspunktet er kommet, er det tid for å gjennomgå boligen på nytt. Når selger har fjernet tepper, møbler og skap, kan det være forhold som blir synlige som var umulig å avdekke på visningen. Skal du klage på feil som oppdages på overtakelse, så husk å noter dette på overtakelsesprotokollen. Du har også mulighet til å holde tilbake et beløp, som du mener tilsvarer utbedring av den eller de feil du har funnet. Husk at kjøpesummen uansett skal innbetales til megler og at tilbakeholdet normalt gjøres på meglers klientkonto. Viser det seg at feilen ikke utgjør noen mangel, kan selger gjøre krav på forsinkelsesrenter. Selger kan imidlertid ikke nekte å utlevere nøkler, dersom det er uenighet om hvorvidt det er feil ved boligen.

Reklamasjon

Avdekker du feil etter at boligen er overtatt, bør du reklamere overfor selger og selgers boligselgerforsikring. Eie anbefaler kjøpere å tegne boligkjøperforsikring. Har du tegnet slik forsikring vil du får bistand til reklamasjonsprosessen. Det er viktig å reklamere så snart du oppdager feilen, da reklamasjonsfristen er «innen rimelig tid». Rettspraksis setter relativt snevre grenser for hva som er innenfor, så det er grunn til å reagere så snart som mulig. Husk at du kan sende en foreløpig reklamasjon, før du har hatt fagfolk til å se nærmere på problemet, og før du vet om dette er vesentlig nok til å reklamere på. Det er bedre å trekke en reklamasjon, enn å bli avvist med at kravet er for sent fremsatt. Selger har etter avhendingsloven rett til å utbedre feilen, så du bør under normale omstendigheter ikke selv reparere feilen før du har fått svar fra selger. I de fleste tilfeller har selger tegnet boligselgerforsikring.