Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Eie eiendomsmegling mener enhver bransje bør ta miljøet på alvor. Klimatrusselen er vår generasjons største utfordring.

Vi mener at alle bedrifter må å bidra i samfunnet rundt oss , og med mye boligkunnskap ønsker Eie et engasjement som er nært knyttet opp til vårt kompetanseområde. Med det faktum at 40 prosent av energibruken i Norge er relatert til bygg og bolig, ble miljøstiftelsen ZERO en naturlig samarbeidspartner for oss.

Miljøstiftelsen  ZERO jobber med bygg og fornybar energi i boliger, og har utmerket seg i Norge med å jobbe godt med næringslivet og med våre folkevalgte. Gjennom ZERO kurses meglerne om energieffektivisering av boliger, enøkordninger og innovative løsninger.

Mot nullutslippssamfunnet

En av ZEROs største mål for fremtiden er at Norge skal gjennomføre det grønne skiftet til å bli et nullutslippssamfunn. Da er det avgjørende at all vår bruk av fossil energi erstattes av ren energi. Bygg står som nevnt for 40 prosent av all energibruken i samfunnet, og derfor er det viktig for klimaet at norske hus kun bruker ren energi, og at den rene energien brukes effektivt. Det er godt for alle huseiere. Mer effektiv bruk av strøm gir lavere forbruk, og lavere forbruk gir lavere strømregning.

Miljøstiftelsen ZERO arbeider derfor aktivt med å fase ut alle fossile energikilder i boligene, og for å få på plass støttesystemer som virker både for omlegging og energieffektivisering i allerede eksisterende bygg. ZERO jobber også for å løfte fram spydspissteknologier, for eksempel bygg som lager mer energi enn de bruker. På sikt vil alt dette føre til at den jevne forbruker vil få mer kunnskap til å etterspørre de gode energiløsningene under et boligkjøp.

Hva gjør Eie konkret for miljøet?

Når stadig flere forbrukere bli mer bevisste på sin energibruk, må vi ha eiendomsmeglere som både kan en del om energieffektivisering og tiltak som boligkjøpere kan benytte seg av. Vårt mål er økt bevissthet blant våre meglere og kunder om gode energieffektive tiltak. Det var også formålet da kravet til energimerking ble innført. Vi ser at denne ordningen gir informasjon om status for boligen, men ordningen har ikke ført til forbedring. Det er der vi vil påvirke. Og det kan gjøres når folk skifter bolig, fordi de da ofte er i modus til å gjøre endringer i huset likevel.

Oppsiden er at det faktisk er billige og enkle tiltak man kan gjøre for å få et mer miljøvennlig hus, og ikke minst spare penger på de. Eie mener det bør være status å bo i en bolig som er energimerket C eller bedre.

Å bo i en energieffektiv bolig gir bokomfort og reduserer energibruken, og for boligselgere er det et kvalitetsstempel at huset er godt isolert. Det er en rekke ting man kan gjøre selv, som å sette opp tetningslister, isolere loftet, skifte vinduer og tette loftsluka.

Gjennom ZERO kan vi påvirke samfunnet positivt. Vi har også kjøpt inn el-sykler som meglerne kan bruke til visninger og befaringer. I tillegg er det flere meglere som kjører el-sykkel. Det hjelper at alle gjør litt.

Samarbeidet med ZERO er avsluttet, men Eie er fremdeles opptatt av de samme verdiene og søker stadig etter nye måter å bidra til å redusere utslipp og energibruk