Slår ned på kobling bank megler
Aktuelt, Faglig

Finanstilsynet langer ut mot bankenes «megler-pushing»

Har du fått en eiendomsmegler anbefalt av kunderådgiveren i banken din? Det ligger gjerne økonomiske motiver bak. Nå setter Finanstilsynet ned foten for bankenes «megler-pushing».

Det er Finanstilsynets konklusjon i et rundskriv hvor de slår de ned på kobling med økonomiske bindinger mellom banker og eiendomsmeglere.

– Det er viktig for forbrukeren å vite at det er fritt meglervalg uavhengig av hvilken bank du får lån. Du er ikke forpliktet til å velge den megleren banken anbefaler, og valget ditt skal ikke påvirke betingelsene du får på lånet, sier Mariell Hernandez Berg, kvalitetssjef i Eie.

«Etter det Finanstilsynet erfarer er det ikke uvanlig at bankens saksbehandler får et honorar for hver lånekunde som inngår eiendomsmeglingsoppdrag med bankens eiendomsmeglingsforetak», skriver tilsynet.

Får honorar fra banken for å anbefale eiendomsmegler
Flere banker har egne eiendomsmeglerforetak. DNB har DNB Eiendom, Privatmegleren er underlagt Nordea, og Krogsveen er eid av Danske Bank.

Mens det sannsynligvis er naturlig å anbefale en megler fra eget selskap, reagerer finanstilsynet på de økonomiske bindingene de mener å ha avdekket:

** Bankens ansatte får gjerne honorar for å anbefale en bestemt megler. Finanstilsynet mener dette gir en «uakseptabel høy risiko for at kundebehandlinger skjer i strid med god forretningsskikk».

** Banken gir deg som kunde økonomiske incentiver for å inngå avtale med en bestemt megler – for eksempel gunstigere boliglån eller andre bankprodukter. Tilsynet mener banker som gjør dette, medvirker til at du «fratas retten til fritt meglervalg» og at oppdragsavtalen både bryter meglerloven og kravene til god forretningsskikk.

Fritt meglervalg
En av Norges største banker har innrømmet at de ansatte i banken har «tipsordninger», hvor de belønnes for å anbefale en megler fra egen stall.

En kontaktperson i den samme banken har imidlertid sendt en e-post til E24 hvor de skriver at de skal endre tipsordningen i henhold til regelverket. De er enige med Finanstilsynet at kundene skal oppleve at det er fritt meglervalg når det gjelder hvilken megler de ønsker å bruke.

– Har gått for langt
– At Finantilsynet går ut og gir et såpass klart pålegg til både eiendomsmeglere og banknæringen, er veldig positivt, sier forbrukerombud Gry Nergård til E24.

– Forbrukere skal velge de tjenestene de trenger ut ifra pris og kvalitet, uten tvungne koblinger. Det er et prinsipp vi jobber med i alle bransjer nå, fortsetter hun.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er også enig i Finanstilsynets holdning.

– Koblingen mellom bank og bankens eget eiendomsmeglingsforetak har utviklet seg uheldig. Når det ikke lenger er fritt meglervalg, har det gått for langt. Derfor er det viktig at Finanstilsynet slår ned på praksis, sier NEF-direktør Carl O. Geving til E24.

– Det er veldig positivt at Finanstilsynet har fokus på dette. Utfordringen nå er den faktiske gjennomføringen hos bankene, da koblingene ofte skjer muntlig og derfor er vanskelig å avdekke, sier Hernandez Berg.

Bør drives som separate virksomheter
Geving sier det er avgjørende at banker og meglerforetak drives som separate virksomheter, for å sikre reell konkurranse i markedet.

– Det er nemlig ikke gitt at man kommer best ut ved å legge alle eggene i samme kurv, slik bankene gjerne legger opp til, mener NEF-direktøren.

Tilsynet signaliserer streng oppfølging med hvordan bankene anbefaler meglere fremover:

«Hvis banken anbefaler eget eiendomsmeglingsforetak, må det gis eksplisitte opplysninger om at oppdragsinngåelse med bankens megler ikke er et vilkår for lånetilbudet. Dette må kunne dokumenteres».

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel