– Årsaken til troen på fortsatt vekstskyldes at samme rammebetingelser som for 2012 også vil gjelde i 2013. Flere forhold tyder på at rentenivået holder seg stabilt lavt også fremover, sier administrerende direktør Hedda Ulvness.
Aktuelt

Godt Nyttår!

Eie eiendomsmegling har levert strålende resultater i 2012, og avsluttet året med 30 prosent volum- og omsetningsvekst. Resultatet gjør at vi befester vår posisjon som Norges største privateide eiendomsmeglerkjede. Vi skiller oss ut og representerer en motvekt til de bankeide meglervirksomhetene.

Eie-megleren er kun opptatt av én ting – skikkelig eiendomsmegling. Men hva er skikkelig eiendomsmegling? For oss er det ensbetydende med høy kundetilfredshet. Det måler vi, og resultatene er meget gode. Jeg hadde en lærer på videregående som mente at når man når sine mål, er målene blitt satt for lavt.

Jeg er helt enig med ham i det. Så selv om vi har vært dyktige i 2012, skal vi gjøre ting enda bedre i 2013. Kundene våre skal fortelle oss hvordan. Så skal vi forbedre og tilpasse oss. Når det gjelder tilpasningsdyktighet har eiendomsmeglerbransjen vist at den er nettopp det. Vi har vært eksponert for omfattende endringer av rammebetingelsene de siste årene. Finanstilsynets forslag til innføring av skriftlige budrunder er det nyeste forslaget på bordet. Eie eiendomsmegling stiller seg positiv til det. Vi tror kravet til skriftlighet i budrunden vil gjøre kjøperne tryggere i budrundesituasjonen, og at det øker tilliten til eiendomsmeglingsbransjen generelt. Det er vi villige til å jobbe hardt for.

Vi er kun fornøyde med toppscore. Vi leverer nemlig utelukkende skikkelig eiendomsmegling!

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel