Lokkepris er når megleren markedsfører boligen til en pris som er lavere enn hans objektive vurdering skulle tilsi, eller når prisen er satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere.
Aktuelt

Lokkepriser er ulovlig

I den siste tiden har det vært skrevet mye om lokkepriser i eiendomsbransjen. I Eie eiendomsmegling er vi engasjerte i denne debatten, og vi ønsker å få bukt med problemet.

Men hva betyr egentlig lokkepris?

Lokkepris er når megleren markedsfører boligen til en pris som er lavere enn hans objektive vurdering skulle tilsi, eller når prisen er satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere.
Ingen skal være i tvil om ulovligheten av lokkeprising. Gjennom bransjenormen og samarbeidet med Forbrukerombudet har vi forpliktet oss til hvordan boliger skal markedsføres. Det er derfor null toleranse for lokkepris i vår kjede, og egne stikkprøvekontroller viser at Eie allerede forholder oss til reglen. Det er godt å vite.
NEF og EFF har siden ny lov trådte i kraft i 2008 jobbet målbevisst for å bedre bransjens omdømme. Lokkepris, eller kun mistanke om lokkepris, er på sin side svært skadelig for bransjens anseelse og omdømme. Eie eiendomsmegling ønsker derfor denne debatten velkommen, og vi vil sammen med resten av bransjen bidra til at du kan stole på de prisene som settes på salgsobjektene.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel