Aktuelt, Faglig

Nå blir det begrensninger i adgangen til korttidsutleie

Ina Anett Grunnvåg

Leier du ut leiligheten din gjennom Airbnb? Nå blir det begrensninger i adgangen til korttidsutleie.

De senere årene har det blitt stadig mer vanlig med korttidsutleie av leiligheter i eierseksjonssameier gjennom kommersielle formidlere som Airbnb. Denne formen for korttidsutleie innebærer gjennomtrekk av gjester, hvilket har vært kilde til frustrasjon og misnøye hos mange fastboende leilighetseiere.

Det pekes blant annet på at det fører til dårligere nabomiljø og mindre kontroll over hvem som oppholder seg på sameiets eiendom med tilgang til fellesarealer m.v. For å bidra til et bedre bomiljø og forhindre konflikter har lovgiver nå besluttet å innføre begrensninger i adgangen til korttidsutleie i eierseksjonssameier.

De nye reglene trer i kraft fra 01.01.2020 og innebærer at det ikke er adgang til korttidsutleie mer enn 90 døgn i året. Med korttidsutleie menes sammenhengende utleie i inntil 30 døgn. Loven åpner for at grensen på 90 døgn kan fravikes i sameiets vedtekter, og kan i så tilfelle settes til mellom 60 og 120 døgn. Slikt vedtak må treffes med 2/3 flertall.

Begrensningen i adgangen til korttidsutleie gjelder ikke for eierseksjonssameier der alle seksjonene benyttes som fritidsboliger. Begrensningen gjelder heller ikke for korttidsutleie av kun deler av boligen.

Dersom man erverver eierseksjoner eller bedriver korttidsutleie i strid med loven (evt. vedtektene), vil dette kunne medføre sanksjoner fra styret, herunder pålegg om salg.

Ta gjerne kontakt med oss ved evt. spørsmål.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel