Aktuelt, Faglig

Nå får vi ny skattemelding

I år får vi ny skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Hva innebærer det for deg?

Den nye skattemeldingen skal gjøre det enklere å sjekke opplysningene i skattemeldingen ettersom postene er kategorisert ut fra naturlig tilhørlighet. Det er nå lagt opp til temaer som hører naturlig sammen, eksempelvis «Arbeid, trygd og pensjon», «Bank, lån og forsikring» og «Bolig og eiendeler».

Enklere å levere korrekte opplysninger

Det blir videre lettere å fylle ut informasjon i skattemeldingen. Hvis man endrer beløp i skattemeldingen vil skatteberegningen i meldingen oppdatere seg umiddelbart. Man vil videre få større grad av veiledning og svar underveis i prosessen. Sammen skal dette bidra til å gjøre det enklere for skattyter å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.

En viktig endring ved den nye skattemeldingen er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig. Noen lønnstakere og pensjonister får skattemeldingen 18. mars, hvilket er ca 2 uker tidligere enn før. Deretter vil Skatteetaten sende ut skattemeldingen på flere datoer frem til 31. mars. Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen. Man vil få beskjed fra Skatteetaten når skattemeldingen er klar.

I 2020 åpnes det også for tidlig skatteoppgjør forutsatt at nærmere bestemte vilkår er oppfylt.

Samme leveringsfrist

Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister vil motta den nye skattemeldingen i 2020, vil enkelte fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder eksempelvis næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. Disse vil få skattemelding i gammelt format fra 31. mars enten digitalt eller på papir i postkassen.

Leveringsfrist for innlevering av skattemelding er uendret, og er således fremdeles 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Det er viktig å være klar over at du må være registrert som elektronisk bruker innen 1. mars for å kunne få den nye skattemeldingen. Det gjør du på skatteetaten.no/ebruker.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel