Aktuelt, Faglig

Nå kan du få rett til å lade el-bilen din i borettslaget

Ina Anett Grunnvåg

Fra 1. januar 2018 fikk seksjonseiere med samtykke fra styret rett til å anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan kun nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. Retten er hjemlet i eierseksjonsloven § 25. Seksjonseieren står selv ansvarlig for å dekke kostnadene forbundet med anleggelse av ladepunktet, selv om det mest praktiske ofte vil være å anse oppgraderingen som en felleskostnad som alle sameierne må være med på å betale. Sameiermøtet kan trolig vedta dette med vanlig flertall.

En tilsvarende rettighet har man per i dag ikke som andelseier i borettslag, men nå foreslår regjeringen å gi andelseiere i borettslag lovbestemt laderett på nærmere vilkår. Bakgrunnen for lovforslaget er den kraftige veksten i antallet elbiler og økt etterspørsel etter ladeplasser, og lovforslaget legger opp til at den enkelte andelseier skal gis en lovbestemt laderett uten behov for flertallsvedtak på generalforsamling.

Hva gjelder kostnader, legger lovforslaget opp til at den enkelte andelseier må dekke kostnadene forbundet med ladeboks og strøm, men infrastrukturen må bekostes av borettslaget i fellesskap. Det er foreslått et kostnadstak på en halv G (Folketrygdens grunnbeløp) for den enkelte andelseier. Kostnadstaket gjelder for kostnader knyttet til evt. oppgradering av lokalt strømnett og etablering av ladeinfrastruktur til ladepunktet. Selve ladepunktet og strøm skal dekkes av den enkelte andelseier. Det er kun i tilfeller der tilrettelegging for elbillading blir uforholdsmessig dyrt at en elbileier skal kunne nektes ladeadgang.

Lovforslaget er ikke vedtatt enda. Det er nå sendt ut på høring, og høringsfristen er 1. september i år.

Ta gjerne kontakt med oss ved evt. spørsmål.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel