Bilde 1 av Storebotn 11Bilde 2 av Storebotn 11
Digital salgsoppgave
Storebotn 11

5309 Kleppestø • Askøy kommune

Prisantydning

kr 4 500 000

Omkostninger: kr 113 870Totalpris: kr 4 613 870
Askøy | Innholdsrik og romslig næringsseksjon med svært sentral beliggenhet på Storebotn Næringspark.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Oppdragstype
Næringsbygg
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
2
Primærrom (P-ROM)
396 m²
Bruksareal (BRA)
440 m²
Bruttoareal (BTA)
450 m²
Fellesutgifter
kr 6 250 / Mnd
Kommunale avgifter
kr 627 / Mnd
Prisantydning
kr 4 500 000
Omkostninger
kr 113 870
Totalpris
kr 4 613 870
Byggeår
2003
Tomt
Eiet tomt 1909 m²
Oppdragsnummer
95210216
card-default

Tarek André Bergfjord

Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler
Les om Tarek
Prisantydningkr 4 500 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-)kr 112 500,-
  
Totalpris kr 4 613 870
Eiendom
Storebotn 11, 5309 Kleppestø

Matrikkel
Gnr. 9 bnr. 344 snr. 2 i Askøy kommune

Eierform
Eierseksjon

Areal
BTA: 450
BRA: 440

Byggeår
2003

Tomt
Eiet tomt 1909 m²
Tomten er felles for sameiet
Sameiebrøk: 25/100

Prisantydning
4 500 000

Totalpris inkl. omkostninger
4 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-))

113 870,- (Omkostninger totalt)

4 613 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 6 250,- pr. mnd.

Parkering
11 oppstillingsplasser til biler utenfor opplyses av eier.

Beliggenhet
Næringsbygget har en sentral beliggenhet på Storebotn på Askøy med det meste du måtte trenge i nærheten. Her er du i selskap med flere andre store aktører i feltet. Område begynner for mange å bli et velkjent felt for bedrifter.

Fra eiendommen er det ca. 7 minutter til Kleppestø, 12 minutter til Vestkanten Storsenter og 20 minutter til Bergen sentrum.

Inneholder
Areal og fordeling pr etasje
2 .etg: 9 kontor, 1 lager, 1 kjøkken, 1 bad, 3 wc, 1 garderobe, 1 teknisk rom, 1 bøttekott

Byggemåte
Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Jan Eirik Bjordal:

Grunn og fundamenter:
Betong fundamentert på antatt faste masser.

Yttervegger:
Yttervegger oppført i betong og bindingsverk og utvendig fasadeplater.

Takkonstruksjoner:
Takstoler med blikk tak.

Gulvsystemer:
Etasjeskiller i betong.

Tilstandsgradene definerer tilstanden på diverse ting og rom i eiendommen etter dagens standardkrav.
Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

Følgende er beskrevet av takstmann:

VVS har fått tilstandsgrad 2 grunnet alder.

Bad har fått tilstandsgrad 2 grunnet alder.

Begge toalettrommene har fått tilstandsgrad 2 grunnet alder.

Lys, generelt har tilstandsgrad 2 grunnet noen spotter og taklamper var det ikke lys i.

Øvrige bygningsdeler har mottatt tilstandsgrad 1.

For ytterligere informasjon om byggemåte se tilstandsrapport som ligger vedlagt salgsoppgaven.

Standard
For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takstrapport.

Oppvarming
Varme i gulv på et bad, 3 stk varmepumper ellers elektrisk oppvarming.

Energimerking
Energiattest med energimerke

Kommunale avgifter
Kr. 7 520 pr. år Dette inkluderer vann og avløp.
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Det er ikke eiendomsskatt i Askøy kommune.

Felleskostnader
Fellesutgifter: kr 6 250,- pr.mnd.
Inkluderer strøm + drift og vedlikehold.

Annet
Det foreligger en midlertidig brukstillatelse som er utløpt. Selger opplyser at det vil blir ordnet ferdigattest før overtagelse.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

2003/4766-1/50  Kjøpekontrakt  
07.04.2003 
Bestemmelse om veg
Best. om tilknytningsrett til tekniske anlegg

2003/4462-1/50  Seksjonering  
02.04.2003 
Opprettet seksjoner:
Snr: 2
Formål: Næring
Sameiebrøk: 25/100

2014/193625-1/200  Best. om adkomstrett  
07.03.2014 
Rettighetshaver:Knr:4627 Gnr:9 Bnr:344 Snr:1  
Rettighetshaver:Knr:4627 Gnr:9 Bnr:344 Snr:2  
Rettighetshaver:Knr:4627 Gnr:9 Bnr:344 Snr:3  
Bestemmelse om rett til snuplass

Vei/vann/kloakk
Eiendommen har adkomst via privat stikkvei fra offentlig vei.
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Regulering
Området er regulert til næringsbebyggelse ifølge Askøy kommune kommune.
Reguleringsplaner
Planid: 201
Navn: Utvidelse av Storebotn Næringspark
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 21.06.2010
Delareal: 1 910 kvm
Formål: Forretning/Kontor/Industri

Kommuneplaner
Planid: 9001
Navn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2012- 2023
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 13.12.2012
Delareal: 1 910 kvm
Arealbruk: Næringsbebyggelse,Nåværende
Delareal: 264 kvm
KPHensynsonenavn: H220_2
KPStøy: Gul sone iht. T-1442

Kommuneplaner under arbeid
Planid: 9002
Navn: Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Kommuneplanens arealdel

Kopi av planinformasjon er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
4 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-))

113 870,- (Omkostninger totalt)

4 613 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Oppdragsnummer
95-21-0216

Avdeling
Mekleriet Vest AS
EIE Bergen Vest
Org. nr:823590342
Hallheimslien 12
5184 Olsvik
Tlf: 55 50 03 00, Fax:

Ansvarlig megler
Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler Tarek André Bergfjord

Saksbehandlere
Tarek André Bergfjord
EIE Bergen Vest
Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler
Mob: 46 63 62 55 / E-post: tab@eie.no

EIE Bergen Vest
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Storebotn 11
For mer om objektet
Storebotn 11

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: