Bilde 1 av Storetveitvegen 22Bilde 2 av Storetveitvegen 22
Digital salgsoppgave
Storetveitvegen 22

5067 Bergen • Bergen kommune

Prisantydning

kr 4 000 000

Omkostninger: kr 101 370Totalpris: kr 4 101 370
Wergeland | Butikklokale over to plan med lager i kjeller og eget wc-rom. Strategisk beliggenhet rett ved bybanestoppet!
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Oppdragstype
Næringsbygg
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
1
Bruksareal (BRA)
154 m²
Bruttoareal (BTA)
169 m²
Fellesutgifter
kr 800 / Mnd
Kommunale avgifter
kr 831 / Mnd
Prisantydning
kr 4 000 000
Omkostninger
kr 101 370
Totalpris
kr 4 101 370
Byggeår
1937
Tomt
Fellestomt 169 m²
Oppdragsnummer
81220468
card-default

Daniela Andersen

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Les om Daniela
Prisantydningkr 4 000 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-)kr 100 000,-
  
Totalpris kr 4 101 370
Eiendom
Storetveitvegen 22, 5067 Bergen

Matrikkel
Gnr. 13 Bnr. 543 Snr. 1 i Bergen kommune

Eierform
Eierseksjon

Areal
BTA: 169
BRA: 154

Byggeår
1937

Tomt
Fellestomt 169 kvm, mål hentet fra målebrev.

Tomtearealet er felles for sameiet, hovedsakelig bebygget areal.

Sameiebrøk:  198/477

Prisantydning
4 000 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 4 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 101 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 101 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 800,- pr. mnd.

Beskrivelse
Bygget er kombinert forretningsbygg/leilighetsbygg i 3 etasjer + kjeller. Det inneholder: 3 stk.  leiligheter. I tillegg er det forretning og lager i 1 etasje og kjeller. Seksjon en som selges er i dag utlei.

Beliggenhet
Storetveitvegen 22 ligger meget sentralt til på Wergeland med nærhet til det meste. Eiendommen ligger i et populært og attraktivt område! Det er et stort mangfold av butikker i området og dette er et populært sted å handle.

Eiendommen kunne ikke hatt en mer sentral beliggenhet hva gjelder kollektivtransport. Det er kort gåavstand til nærmeste bybanestopp, hvor bybanen tar deg videre til Bergen sentrum omtrent hvert 7 minutt på dagtid.

Bebyggelse
Innvendig aktuell seksjon:
1 etg: Linoleum belegg på gulv, malt platekledning vegger og himling. Fastmonterte lysarmaturer. Isolerglass vinduer, aluminium ytterdør med isolerglass.

Kj-etg: Malt betong gulv, malte betongvegger og dekke mot 1 etg. Takhøyde ca. 2 meter. Enkel standard

Inneholder
Aktuell seksjon:
Næringsseksjon (butikklokale) i byggets 1 etg + lager i kj-etg.

Byggemåte
Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Knut Farestvedt:

Grunn og fundamenter: Fundamentert på antatt faste masser av stein/ grov pukk og avrettningslag på fjell. Grunnmur av betong/ sparestein.

Yttervegger:
Yttervegger av dobbel teglmur med luftesjikt, pusset/ overflatebehandlet overflate. Fasader er nylig rehabilitert.

Takkonstruksjoner:
Valmtak. Konstruksjon av tresperrer og sutakbord, tekket med lekter og betong takstein. Tak er kun besiktiget fra bakkenivå.

Gulvsystemer: Betong.

Elektrisk anlegg
Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

Sikringsskap med 50 AMP hovedsikring, 10 stk kurser og overspenningsvern. Nytt i 2010.

Oppvarming
Elektrisk.
Varmepumpe oppe i første etasje, men den er ustand per d.d., har ikke vært nødvendig å bruke det.

Energimerking
Energiattest med energimerke

Kommunale avgifter
Kr. 9 964 pr. år Dette inkluderer: vann, avløp og eiendomsskatt.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er beregnet til kr. 5465 pr.år i 2022 ifølge Bergen kommune. Denne summen er inkludert i de kommunale avgiftene.

Felleskostnader
Fellesutgifter: kr 800,- pr.mnd.
Dette inkluderer: Felles byggforsikring og vedlikehold.

Sameie
Sameie: Sameiet Storetveitvegen 22,

Sameiet Storetveitvegen 22 består av 4 stk seksjoner, 3 stk boligseksjoner og 1 stk næringsseksjon.

Det er intern forretningsførsel.

Sameiet har oppgradert fasaden i 2021-2022, tak samt pipe i 2021 -2022, kloakk/rørsystem i 2017.

Sameiebrøk: 198/477

Styregodkjenning
Det er ikke krav til styregodkjenning av ny eier.

Annet
Vi i EIE eiendomsmegling Bergen etterstreber å ha de beste boligannonsene i Norge og vi er stolte av å ha tilknyttet oss det som etter vår mening er de beste på styling og bilder i landet. Stylistene og fotografene i Heem jobber eksklusivt for Eie Eiendomsmegling i Bergen. Slik kan vi love det beste resultatet for våre kunder.

Rett til fritt å velge megler:
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Eiendommen har tidligere blitt leid ut og er brukt som matvarebutikk. Kontrakten hadde 3 måneders oppsigelse og leietaker betalte kr. 25.000,- i måneden.

Det er endringer i forhold til godkjente byggetegninger og dagens situasjon. Eventuell risiko av dette tas av kjøper.

Hvitevarer medfølger ikke handelen.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd
Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd.

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet.

Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 x folketrygdens grunnbeløp, jfr. lov om eierseksjoner § 31.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Erklæring tinglyst 01.09.1937 med dagboknr 1937/303530-3/106  vedrørende bestemmelse om gjerde. - Skylddelingsforretning.

Erklæring tinglyst 20.09.1937 med dagboknr 1937/305331-1/106 vedrørende erklæring/avtale. - Forbud mot å drive forretning i samme bransje som i bnr. 530-533

Erklæring tinglyst 11.03.2010  med dagboknr 2010/184249-1/200 vedrørende seksjonering.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp ifølge Bergen kommune.

Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Regulering
Reguleringsplaner på grunnen:
PlanID: 30010000
Plantype: 30
Plannavn: ÅRSTAD/FANA. MINDEREGULERINGEN
Status: 3 - Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttrådt: 13.02.1920
Dekningsgrad: 98,7 %

Kommuneplan:
PlanID: 65270000
Plannavn: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018
Ikrafttrådt: 19.06.2019
Dekningsgrad: 100,0 %

Arealformål i kommunedelplan:
PlanID: 9730000
Arealstatus: 1 - Nåværende
Arealformål: 131 - Forretning
Dekningsgrad: 100,0 %

Kopi av basiskart og planinformasjon er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 4 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 101 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 101 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
81-22-0468

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Mekleriet AS
EIE Bergen Sentrum
Org. nr:917989338
Eidsvågbakken 1
5105 Eidsvåg i åsane
Tlf: 53 51 98 80

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF | Partner | Salgsleder Eivind Kalve

Saksbehandlere
Daniela Andersen
EIE Bergen Sentrum
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 48 33 78 98 / E-post: da@eie.no


Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Storetveitvegen 22
For mer om objektet
Storetveitvegen 22

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: