Bilde 1 av Papperveien 248/250Bilde 2 av Papperveien 248/250
Digital salgsoppgave
Papperveien 248/250

1684 Vesterøy • Hvaler kommune

Prisantydning

kr 9 500 000

Omkostninger: kr 238 870Totalpris: kr 9 738 870
Bukta Gjestehavn - Idyllisk solrik og sjelden beliggenhet | Flere brygger | Stort potensiale | Flere brukstillatelser |
Vis i kartLast ned salgsoppgave
Oppdragstype
Næringsbygg
Eierform
Selveier
Bruttoareal (BTA)
279 m²
Kommunale avgifter
kr 972 / Mnd
Prisantydning
kr 9 500 000
Omkostninger
kr 238 870
Totalpris
kr 9 738 870
Byggeår
1966
Tomt
Eiet tomt 1499 m²
Oppdragsnummer
76210080
card-default

Akin Buga

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Akin
card-default

Scott Martinsen

Partner / Eiendomsmegler MNEF
Les om Scott
Prisantydningkr 9 500 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 500 000,-)kr 237 500,-
  
Totalpris kr 9 738 870
Eiendom
Papperveien 248/250, 1684 Vesterøy

Matrikkel
Gnr. 48 bnr. 300 i Hvaler kommune
Gnr. 48 Bnr. 140/141 følger sammen med eiendommen.

Eiendomstype
Idyllisk næringseiendom med drivstoffutsalg, storkiosk, gjestehavn og gode parkeringsmuligheter. Det foreligger en reguleringsplan fra 2008/2009 med store muligheter.

Eierform
Selveier

Areal
BTA: 279
Arealet er innhentet fra tidligere takst. Bta er en skjønnsmessig oppmåling og avvik kan således forekomme.

Byggeår
1966
Det foreligger ikke dokumentasjon hos kommunen på når byggene er fra. Byggeår er innhentet fra tidligere takst der det er en angivelse fra tidligere selger. Flere av byggene har ukjent byggeår.

Tomt
Eiet tomt 1499 kvm

Tomta er delt inn i 3 med hhv.
1473,4 kvm
16,9 kvm
8,9 kvm.

De to sistnevnte parsellene er på baksiden av handelslokalet/hovedlokalet.

Prisantydning
9 500 000
Tilbud imøteses fra potensielle interessenter.

Totalpris inkl. omkostninger
kr 9 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 237 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 500 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 238 870,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 9 738 870,- (Totalpris inkl omkostninger)
Hertil kommer kjøpesum samt 2,5% dokumentavgift til staten som beregnes av kjøpesum. Ved kjøpesum
som f. eks. NOK 10.000.000,- vil dokumentavgift bli NOK 250.000,-

Beskrivelse
Bukta er et sjarmerende og legendarisk sted på Hvaler som har hatt drift siden 1920/30-tallet.

Eiendommen har vært kjent for tilreisende, hyttefolk og fiskerflåten som har trengt bunkers og dagligvarer, eller ferske reker til båtturen.

Siden 2012 har stedet vært drevet som en familiebedrift av familien Wold. I perioden 2012-2015 drev de en storkiosk med drivstoffutslag, samt en flytende Pub med bryggekjøkken og servering. Etter 2016 har de drevet drivstoffutsalg og storkiosk med enkel servering.

Bukta er eneste sted med salg av drivstoff på Vestre Hvaler.

Eiendommen ligger på Papper, lengst mot Vest på Vesterøy. Et idyllisk område med svaberg og flott natur som er et yndet rekreasjonsområde for båtfolket og de ca. 250 hytteeierne/helårsboende på Papper. Det er mange populære turmål i nærheten, bl.a. "Fredagshølet", Kuvauen, Guttormsvauen, Søsterøyene, Seiløy og Papperhavn.

Ytre Hvaler nasjonalpark ble stiftet 09.09.09, og har som formål å verne havområdene mellom Hvalerøyene og Tanum i Sverige. For mer informasjon om Hvaler og nasjonalparken henvises til disse nettsidene; www.ytrehvaler.no, www.hvaler.no , www.turistforeningen.no/nedreglomma.

Det meste av trafikken til eiendommen skjer sjøveien,og det er god bryggeplass for fortøyning.

Eiendommen består av dagligvareforretning, gatekjøkken/kiosk, pub/restaurant, bensinstasjon, gjestebrygger, fiskebutikk og sjøboder. Driften av disse har blitt delvis avviklet siste to årene og potensialet til å bygge noe sjeldent og unikt er tilrettelagt etter den nye reguleringsplanen.

Parkering
Eiendommen har egne parkeringsplasser for de som kommer landveien. For batfolket finnes det en gjestehavn som er anlagt i le bak en betong bølgebryter. Det er én tinglyst p-plass.

Bebyggelse
Omkringliggende bebyggelse består i all hovedsak av boliger og hytter.

Adkomst
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra Eie Eiendomsmegling ved annonserte visninger.

Inneholder
Tradisjonelt bestod eiendommen av en fiskebutikk, et gatekjøkken, en landhandel(fungerer nå som personal fasiliteter og lager), Pub og drivstoffutsalg. Alt dette er regulert inn en ny reguleringsplan fra 2008 (endret i 2009). Reguleringsbestemmelsene åpner opp for helårsdrift med nybygg, (kotehøyde 9). Dette kan inneholde: restaurant/catering/drivstoffutsalg/storkiosk eller handel/ herberge ved siden av drift som gjestehavn inkl. båtutslipp og båtopplag vinterstid. Selger sitter på ferdige tegninger som kan overtas om ønskelig.

Dagens eiendommen består av flere frittstående bygg, med forskjellig drift, der de i all hovedsak består av følgende:

Dagligvarebutikk på ca. BTA 158 kvm: Butikklokalet er ikke vært driftet på flere år. Dog er det butikklokale, lager, kontor, to toaletter med utvendig adkomst, samt innvendig bad og kjøkken. Dagens innredning er noe annerledes enn en typisk butikk. 

Kiosk/Gatekjøkken på ca. BTA 16 kvm: Lokalet har ikke vært driftet de siste årene.

Fiskebutikk på ca. BTA 11 kvm: Lokalet har ikke vært driftet de siste årene.

Sjøbod/butikk/pub ca. Bta 64 kvm: Lokalene kan fint deles eller brukes i et. Med lokalet følger stort opparbeidet uteplass med meget gode solforhold.

Byggemåte
For byggemåte, se under standard.

Standard
Eiendommen er i grunn å betrakte som et prosjekt med ubenyttet potensiale. Av denne grunn bes interessenter å anse eiendommen til å ha en veldig enkel standard med behov for kjærlighet.

Den enkelte bygningens standard/byggemåte er innhentet fra en takstrapport fra 2011 og supplert med egne visuelle obeservasjoner. Samtlige interessenter oppfordres derfor til å ha med seg egen bygningskyndig aktør på befaring for vurdering av eiendommens standard.

Dagligvarebutikken/Hovedbygningen: Det er støpt såle på fast grunn med Leca grunnmur som er pusset. Bindingsverket er utvendig med panel og det er lagt saltak med bordtak og shingel. For øvrig trevinduer med isolerglass og gulv i trebjelkelag. Det er offentlig vann og avløp, og oppvarming med varmepumpe samt paneler. Det er enkelt luftbehandling i bygningen.

For øvrig er det enkel standard på eiendommen idag og eiendommen bør således besiktiges for vurdering av den tekniske tilstanden.

Oppvarming
Eiendommen er oppvarmet med varmepumper samt noe elektriske panelovner.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Kr. 11 663 pr. år
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til: Det er ingen eiendomsskatt for næring på Hvaler per dags dato.

Felleskostnader
Fellesutgifter: kr ,- pr..

Annet
DISPENSASJONER:
Det ble i 2018 innvilget nødvendige dispensasjoner for oppføring av nye forretningsarealer. Dispensasjon ble gitt under følgende vilka°r:

"I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, og bak bakgrunn av vurderingen over, innvilges
dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet lang sjøen, fra reguleringsplanens
bestemmelser om maksimal gesimshøyde og fra avstandskravene mot vei og mot naboeiendommer,
jf. pbl § 19-2 jf. §§ 1-8, 12-4 og 29-4.

Følgende vilkår gjelder for vedtaket:
Nybygg:
- Utbygging skal dokumenteres med før- og etter fotografier, som skal ettersendes kommunen for arkivering.
- Byggene på eiendommen skal benyttes i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser.
- Ingen del av eiendommen kan brukes til fritidsbebyggelse. Overnattingssted/herberge kan kun benyttes til kortidsutleie og kan maks. leies ut 3 uker i sammenheng til samme person/familie eller rettsobjekt. Se reguleringsplanens § 7.
- Nytt tak skal tekkes med sort eller grått dekke, eller med enkelkrummet rød teglstein. Taktekkingsmaterialet kan ikke være av reflekterende kategori.
- Ny panel, samt dører og vinduer skal være tilpasset eksisterende bygningsmasse, dets omgivelser og være i tradisjonell utførelse. Vinduene skal ha sprosser.
- Nytt bygg skal males i rødt, lik/tilnærmet lik eksisterende rødfarge. Andre fargevalg skal godkjennes av kommunen.
- Det tillates kun avskjermet (blendingsfri) belysning innenfor hele planområdet.

Uteoppholdsarealer:
- Den delen av opparbeidet uteplass som berører regulert parkeringsformål SPP1 skal fjernes
før byggearbeider kan igangsettes.
- Området rundt bebyggelsen skal til enhver tid holdes åpen og tilgjengelig for allmennheten.
Regulert turvei skal til enhver tid holdes åpen og fri for hindringer/stengsler.
- Bryggepromenaden skal til enhver tid holdes åpen og fri for hindringer/stengsler.
- Området rundt bebyggelsen skal ikke benyttes til parkering, med unntak av arealer regulert til
parkeringsplass.
- Det skal ikke henges opp reklamebannere/plakater/skilt for andre aktører på byggets
fasadevegger. Det kan henges opp skilt til eiendommens næringsdrift i tråd med kommunens
gjeldende regelverk for reklame og skilting. Slike skilt skal være stedstilpasset.

Til søknad om rammetillatelse/byggetillatelse:
- Vann- og avløpsprosjektering (utvendig trase) skal være avklart med kommunens vann- og
avløpsavdeling før det kan innvilges rammetillatelse for tiltaket.

Dispensasjonsvedtaket er gyldig i 3 år, jf. plan- og bygningsloven § 21-9.

Overstående vurdering ligger til grunn for dette vedtak.
Hvaler kommune, 15.11.2017"

Vedtaket i sin helhet er vedlagt salgsoppgaven.

FORKJØP
Det eksisterer tinglyste forkjøp. Disse vil bli avklart så snart salgssum er fastsatt og før eventuell overtagelse.

SERVITUTTER
Det foreligger tinglyste servitutter som følger vedlagt i salgsoppgaven. Eksempelvis er det 2 stk som har tinglyst båtplass inne i vika, da fortrinnsvis til en liten båt da det er det det er plass til der. Samtlige interessenter oppfordres til å sette seg inn i servituttene.

LEIEFORHOLD
Eiendommen vil overleveres fri for leieavtaler ifølge opplysninger gitt av eier.

Selger leier landfeste for bryggen bortenfor dieseltanker. Denne er per 13.01.2022 indeksregulert til kr. 33.905,- og medfølger. Da det er allmenn ferdsel vil en bedre avtale kunne opparbeides, noe selger ikke har brukt tid på. Dette bør ses opp mot at Hvaler kommune har fått leie en p-plass. Denne er ikke tinglyst og vil ikke bli tingslyst av nåværende eier.

ANNET
Selger har de siste årene vært i tvist med naboen som grenser mot øst. Dette vedrørende etterarbeider etter opparbeidelse av parkeringsplassen. Selger vil utarbeide en erklæring der man innestår ovenfor kjøper at saken vil følges opp til den er avgjort, ene og alene på selgers regning og risiko. For ytterligere informasjon, kontakt megler.

LEIEKONTRAKTER
Selger har utleid eiendommen til sitt driftsselskap for kr. 400.000,- per år. Deretter har driftsselskapet drevet med drift og eventuell fremleie. Det er eiendommen som sådan som selges og selger vil beholde driftselskapet og avvikle leieforholdet. Eventuelle leietakere som leier fra driftselskapet vil få kontaktinformasjon til ny eier i god tid før overdragelse.

FORSIKRING
Eiendommen i sin helhet er forsikret gjennom Gjensidige. Anlegg og bygninger er forsikret av selger privat.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Offentlig tilknyttet

Regulering
Eiendommen er regulert til næring. Se vedlagte reguleringsplan/reguleringsbestemmelser.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 9 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 237 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 9 500 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 238 870,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 9 738 870,- (Totalpris inkl omkostninger)
Hertil kommer kjøpesum samt 2,5% dokumentavgift til staten som beregnes av kjøpesum. Ved kjøpesum
som f. eks. NOK 10.000.000,- vil dokumentavgift bli NOK 250.000,-

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Oppdragsnummer
76-21-0080

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Fredensborg Eiendomsmegling AS
EIE Fredensborg
Org. nr:912446980
Fredensborgveien 33
0177 Oslo
Tlf: 95 99 43 03

Ansvarlig megler
Partner / Eiendomsmegler MNEF Scott Martinsen

Saksbehandlere
Akin Buga
EIE Fredensborg
Partner | Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 93 00 29 23 / E-post: ab@eie.no

Scott Martinsen
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Mob: 97 06 48 00 / E-post: sc@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Papperveien 248/250
For mer om objektet
Papperveien 248/250

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: