Bilde 1 av Chausseen 778Bilde 2 av Chausseen 778
Digital salgsoppgave
Chausseen 778

2340 Løten • Løten kommune

Prisantydning

kr 2 200 000

Omkostninger: kr 56 370Totalpris: kr 2 256 370
LØTEN/MYKLEGARD - Kombinert eiendom med enebolig, campinghytter, sanitæranlegg og forsamlingslokale. Renoveringsbehov.
Vis i kartLast ned salgsoppgave
Oppdragstype
Annet
Eierform
Selveier
Primærrom (P-ROM)
105 m²
Bruksareal (BRA)
210 m²
Kommunale avgifter
kr 1 591 / Mnd
Prisantydning
kr 2 200 000
Omkostninger
kr 56 370
Totalpris
kr 2 256 370
Byggeår
1972
Tomt
Eiet tomt 40794 m²
Oppdragsnummer
72210352
card-default

Ingrid Bøhmer

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig
Les om Ingrid
card-default

Petter Bakke

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Petter
Prisantydningkr 2 200 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-)kr 55 000,-
  
Totalpris kr 2 256 370
Eiendom
Chausseen 778, 2340 Løten

Matrikkel
Gnr. 152 Bnr. 1 og Gnr. 273 Bnr. 58 og Gnr. 153 Bnr. 1 i Løten kommune

Eiendomstype
Næringseiendom

Eierform
Selveier

Byggeår
Enebolig antatt bygd i 1972.
Øvrig bebyggelse har ukjent byggeår.

Tomt
Eiet tomt 40794 kvm. Tomten består av 11,1 daa fulldyrket jord (består nå av eng/gress), 16,3 daa produktiv skog og 13,2 daa bebygd areal.

Tomten rundt bebyggelsen er flat/skrånende og delvis opparbeidet med plen. Gruset innkjøring og gårdsplass. Noe naturtomt.

Tomtestørrelse/-areal er hentet fra digitalt kartverk. Det gjøres oppmerksom på at denne type kart kan være upresise på tomtegrenser og areal. Det kan forekomme avvik ved en eventuell fremtidig oppmåling.

Med bakgrunn i eiendommens størrelse kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Dette betyr at kjøper må erklære på eget fastsatt skjema at eiendommen ikke er konsesjonspliktig, eller at bruken av eiendommen ikke vil utløse konsesjon. Det er en forutsetning for avtalen at egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet fylles ut av kjøper, og at denne godkjennes av kommunen før overtakelse av eiendommen finner sted. Det vil ikke kunne foretas oppgjør før egenerklæringsskjema foreligger i signert og godkjent stand.

Prisantydning
2 200 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 56 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 256 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Parkering
Parkering på egen gårdsplass.

Beliggenhet
Løten sentrum ligger ca. 3 km fra eiendommen hvor du finner ulike dagligvarebutikker, Løten ungdomsskole, apotek, café, treningssenter, vinmonopol og mer. Området byr også på et bredt tilbud av fritidsaktiviteter, samt tur- og rekreasjonsmuligheter i fin Innlandsnatur. Du finner blant annet flere fotballbaner, løpebane til friidrett, tennisbane, samt Løtenhallen med håndballbane og Basishall. Ca. 8 km fra Løten sentrum finner man Haverbekkvika badestrand ved Rokosjøen. Her finner man blant annet sandstrand, flytebrygge, badebrygge, grillplasser og sandvollyballbane.

Løten stasjon ligger i sentrum med togavganger til Elverum og Østerdalen og mot Hamar og Oslo Lufthavn. Fra sentrum er det hyppige bussavganger til Elverum og Hamar. Det er ca. 6 km til Elverum.

Vintersportsområdet Budor ligger kun 17 km nord for eiendommen. Her finner du milevis med skiløyper i idylliske naturområder og alpint nedfarter for store og små.

Bebyggelse
Området består av landbrukseiendommer, skogsarealer og spredt boligbebyggelse.

Adkomst
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Inneholder
Enebolig:
Areal og fordeling:
Totalt: 210 m² BRA / 105 m² P-rom
1. etasje: 110 m² BRA / 105 m² P-rom
Kjeller: 100 m² BRA / 0 m² P-rom

Følgende rom er inkludert i P-rom:
2 ganger, kjøkken, 2 soverom, bad, vaskerom

Følgende rom er inkludert i S-rom:
8 boder.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra takstrapport. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

For øvrig beskrivelse av hva bygningmassen inneholder henvises det til takstrapport som er vedlagt i salgsoppgaven.

Byggemåte
Enebolig:
Ukjent byggegrunn. Fuktsikring av kjelleryttervegger med grunnmursplast, synlig på en fasade. Kjeller er en grovkjeller med synlig grunnmur. Innvendige utforede vegger på deler av grunnmur. Taket er tekket med metallplater. Utvendige beslag, takrenner og nedløp i metall. Vindskier og toppbord i treverk. Yttervegger i trekonstruksjoner. Stående utvendig trekledning. Trevinduer med 2-lags isolerglass. Trevinduer med 1+1 lags glass.Trevinduer med 1-lags glass. Ytterdør i treverk. Balkongdør i treverk.

Informasjon om byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av takstmann Svein Erik Myrvang (Takstcon AS), og er en beskrivelse av eiendommens enebolig.

Kort oppsummert tilstandsgrad fra tilstandsrapport utført av takstmann:
Det er gitt TG2 på følgende:
- Taktekking: Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
- Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket.
- Veggkonstruksjon: Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Utvendig kjledning har sprekker. Blemmer.
- Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
- Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
- Radon: Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE. Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Pipe og ildsted: Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Asbestholdig kanal av ukjent type, montert inntil pipe.
- Innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
- Kjøkken: Det er påvist at overflater har noe skader. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Avtrekkskanal er ikke tilstrekkelig festet.
- Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Avløpsrør: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Ventilasjon: Det er påvist utettheter i ventilasjonskanal.
- Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.
- Varmtvannstank: Det er avvik: Bereder har oppnådd halvparten forventet brukstid.
- Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.
- Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
- Terrengforhold: Det er påvist andre avvik. Ganske flatt terreng inn til huset, bør være noe fall fra grunnmur/huset.
- Utvendig vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.
- Septiktank: Ingen dokumentasjon på septiktank/utførlse.

Det er gitt TG3 på følgende:
- Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.
- Innvendige overflater: Overflater har sterk slitasjegrad.
- Innvendige etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Etasjeskiller i porebetong har rustsprenging og synlig armering
- Innvendige rom under terreng: Det er konstatert høyt fuktnivå og synlig skade i vegg. Råte og fuktskader på utforede kjellervegger.
- Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet har utlevd normal levetid, oppussing må påregnes.
- Vaskerom: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Elektrisk anlegg.
- Branntekniske forhold.

For ytterligere informasjon om byggemåte se tilstandsrapporten som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det er viktig at interessenter setter seg inn i rapporten. Interessenter oppfordres til å kontakte takstmann ved eventuelle bygningstekniske spørsmål.

Standard
Eiendommen har tidligere vært driftet som campingplass. Det har de siste årene vært begrenset drift. Det er et generelt behov for oppgraderinger/renoveringer for de fleste byggene. Her er mulighetene mange! Eiendommen består av enebolig, eldre bolig (benyttet som hunderom), eldre laftet fjøs, bygg med sanitæranlegg, forsamlingslokale/lager og diverse campinghytter.

Eneboligen er antatt oppført i ca. 1965. Den er innredet med resepsjon/gang, gang, 2 soverom, kjøkken, stue, bad og vaskerom i hovedetasjen. Kjelleren består av diverse bodrom og enkelt vaskerom.

Sanitærbygget er fint plassert midt på tunet er på ca. 34m². Det er fordelt med separat dame- og herreavdeling.Generell standard fra tidlig 80-tallet. Det er 2 toaletter, dusj og omkledningsrom med vask i begge avdelinger. Herreavdelingen har også pissoar, samt bod med utslagsvask og varmtvannsbereder.

Bygget som inneholder forsamlingslokale/showrom innehar også snekkerbod/bod og 2 utleiedeler. Totalt er bygget på ca. 147m². Utleiedelene er uten kjøkken og bad.

Campinghyttene på tunet har ukjent byggeår, og er på 8-14 m². Samtlige campinghytter har innlagt strøm. Enkel standard. Disse selges møblert som de fremstår ved visning.

Ved tunets innkjøring er det hytte som er benyttet som kiosk. Den er på ca. 19 m².

Det er påregnelig med oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til standard på all bygningsmasse.

For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takstrapporter (det er utarbeidet tilstandsrapport for enebolig og enkel byggteknisk beskrivelse av øvrig bygningsmasse).

Elektrisk anlegg
Enebolig: El-anlegg med skrusikringer. I hovedsak åpent ledningsnett. El. kontroll anbefales utført av el. takstmann eller installatør. Det mangler tre sikringer i skapet, årsak ukjent.
Oppgradering og utskiftinger må påregnes.

Det gjøres oppmerksom på at en tilstandsrapport kun inneholder en forenklet kontroll av det elektriske anlegget.

Oppvarming
Vedfyring og strøm.
- Pipe med ildsted i stue. Panelovner i flere rom.

I caminghyttene er det innlagt strøm. Panelovner.

I forsamlingslokalet er det peisovn og panelovner.

Dersom beboelsesrom ikke har oppvarmingskilde ved visning, følger dette heller ikke med boligen.

Energimerking
Energiattest med energimerke

Kommunale avgifter
Kr. 19 092 pr. år

I disse inngår eiendomsskatt, renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt slam. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til: 7 388,- per år.

Eiendomsskatten er inkludert i de kommunale avgiftene.

Annet
Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmegler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E-Verk og/eller Brann- og feiervesenet.

Det er utstedt ferdigattest for sanitæranlegg og kiosk i 1982. Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for øvrig bygningsmasse. Etter at bygningsmassen ble oppført har det blitt innført nye bestemmelser i lovverket som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som ble søkt før 01.01.1998. Det vil dermed ikke være mulig å be om ferdigattest for slike tiltak. Dette betyr ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige, men bare at saken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det er ikke mottatt byggetegninger fra kommunen. Meglerforetaket har derfor ikke kunne kontrollere hvorvidt dagens bruk er byggesøkt og/eller samsvarer med det som er byggesøkt. Kjøper overtar ansvar for nevnte forhold.

Meglerforetaket har forsøkt å innhente Formuesverdi hos Skatteetaten uten hell. Det anbefales at interessenter tar kontakt med Skatteetaten ved spørsmål tilknyttet dette.

Eiendommen overtas uten ytterligere rengjøring.

Det ble gjennomført tilsyn på det elektriske anlegget den 23.08.2021 av Elvia. Det foreligger ikke pålegg om utbedring av feil på det elektriske anlegget.

Selger opplyser om følgende:
- Ved pipeløp i showroom har det vært vannlekasje vinter 2021/2022. Det var vann på gulvet i leilighet (mot hovedveg) og vann i himling på showroom. Tørket naturlig opp av seg selv. Kjøper må utbedre dette videre.
- Det har vært tett kloakkledning i enebolig. Arnkvern har blitt tilkalt og har spylt opp disse. Det kan forekomme med jevne mellomrom (hvert 2/3/4 år).
- Installasjonsservice Løten utbedret to ting på det elektriske anlegget i 2021 etter el-tilsyn.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Følgende er tinglyst på eiendommen:
  • Dagboknr. 101160, tinglyst den 10.05.1954. Gjelder rettigheter iflg. skjøte, herunder bestemmelse om deleforbud, veg, gjerde og flere bestemmelser.

Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres etter forespørsel.

Vei/vann/kloakk
Adkomst fra offentlig veg via privat stikkveg. Det er et solidarisk vedlikeholdsansvar for de som benytter seg av vegen. Det foreligger ikke tinglyst vegrett for eiendommen.

Eiendommen har privat avløpsanlegg via septiktank.

Eiendommen har privat vann via brønn. Vannprøve er ikke foretatt, nærmere undersøkelser anbefales. Det gis ingen garantier for kvalitet.
Vannpumpe og trykktank i kjeller. Alder og tilstand er ukjent.

Det hefter på generelt grunnlag usikkerhet ved private vann- og avløpsløsninger. På sikt kan det komme pålegg fra kommune om tilkobling til offentlig nett.

Regulering
Eiendommen omfattes av kommuneplan for Løten, med plannavn "Kommuneplanens arealdel 2015-2026". Området eiendommen ligger i er avsatt og/eller utnyttet til LNFR og fritids- og turistformål.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i LNF-område. Det er ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet).

Kopi av planer fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 2 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 55 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 200 000,-))
--------------------------------------------------------
kr 56 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 256 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
72-21-0352

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Hamar Eiendomsmegling AS
EIE Hamar
Org. nr:916933568
Seminargata 1
2317 Hamar
Tlf: 62 50 71 00

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Ingrid Bøhmer

Saksbehandlere
Ingrid Bøhmer
EIE Hamar
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig
Mob: 97 41 17 70 / E-post: ibo@eie.no

Petter Bakke
Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mob: 97 66 16 65 / E-post: pb@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Chausseen 778
For mer om objektet
Chausseen 778

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: