Bilde 1 av Hallings gate 1 ABilde 2 av Hallings gate 1 A
Digital salgsoppgave
Hallings gate 1 A

0170 Oslo • Oslo kommune

Prisantydning

kr 4 490 000

Fellesgjeld: kr 42 148Omkostninger: kr 114 670Totalpris: kr 4 646 818
Attraktiv næringsseksjon på St. Hanshaugen - God sentral plassering - Kontrakt til 2028 m/ gode leieinntekter
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Oppdragstype
Forretning
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
1
Bruttoareal (BTA)
40 m²
Fellesutgifter
kr 1 990 / Mnd
Prisantydning
kr 4 490 000
Omkostninger
kr 114 670
Fellesgjeld
kr 42 148
Totalpris
kr 4 646 818
Fellesformue
kr 12 731
Byggeår
1896
Tomt
Fellestomt 541 m²
Oppdragsnummer
92220194
card-default

Sheraz Gilani

Eiendomsmegler / Partner
Les om Sheraz
Prisantydningkr 4 490 000,-
Fellesgjeldkr 42 148,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 4 532 148,-)kr 113 300,-
  
Totalpris kr 4 646 818
Eiendom
Hallings gate 1 A, 0170 Oslo

Matrikkel
Gnr. 217 Bnr. 180 Snr. 1 i Oslo kommune

Eierform
Eierseksjon

Areal
BTA: 40

Byggeår
1896

Tomt
Fellestomt 541 kvm

Prisantydning
4 490 000

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 42 148,- pr. 31.12.22
Andel fellesformue: kr. 12 731,- pr. 31.12.22

Totalpris inkl. omkostninger
kr 4 490 000,- (Prisantydning)
kr 42 148,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 4 532 148,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 113 300,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 4 532 148,-))
--------------------------------------------------------
kr 114 670,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 646 818,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 1 990,- pr. mnd.

Beskrivelse
Attraktiv næringslokale med god beliggenhet på St. Hanshaugen. Utleid til frisørsalong med leie på kr. 25 000,- /mnd + felleskostnader. Leiekontrakten strekker seg til 2028.

Lokalet fremstår med god standard og ligger på gateplan med en sentral og attraktiv beliggenhet i et veletablert butikk/forretnings-område på St. Hanshaugen. Innredningen er pen og meget funksjonell. Alt av inventar er leietakers eiendom, og eiendommen er sånn sett et rålokale.

Leiekontrakt:
Eiendommen selges med en løpende leiekontrakt fra 01.05.2023.
Med en årlig leie på kr. 300.000 + felleskostnader.
Kontraktens utløp: 30.04.2028.
- Leietaker har rett til å forlenge leieperioden med 5 nye år.
- Leien reguleres hver 1. januar, i samsvar med eventuelle endringer i konsumprisindeksen.
- Som sikkerhet er det avtalt 3 mnd. forskuddsleie.
- Fra 1. mai 2023 til 31.12.2023 betaler leietaker kr. 20 000 /mnd + felleskostnader.
- Fom. 01.01.2024 betales ordinær leie på kr. 25 000 /mnd + felleskostnader.
- Ny eier trer inn i avtalen som "Utleier".

I tillegg til leien betaler leietaker fellesutgiftene til sameie: Kr. 1 990,- pr mnd (inkl. forretningsførsel og revisjon, nedbetaling av fellesgjeld, driftskostnader, forsikring, offentlige gebyrer m.m.).

Parkering
Det finnes flere parkeringsmuligheter rett utenfor eiendommen og i gatene rundt. For øvrig beboerparkering i området.

Beliggenhet
Eiendommen har sentral beliggenhet midt på idylliske St. Hanshaugen og byr på mye forretningsliv, spisesteder, en rekke andre butikker og servicetilbud.

Nærområdet består av klassiske bygårder med masse boliger og flotte parkanlegg.

God offentlig kommunikasjon med buss fra både Ullevålsveien og Waldemar Thranesgate. 5. min gange til trikk fra Bislett. Gangavstand til sentrum, Bislett, St. Hanshaugen og Stensparken med solrike grøntarealer og rekreasjonsmuligheter m.m.

Bebyggelse
Omkringliggende bebyggelse er i all hovedsak boliger og næringslokaler.

Byggemåte
Bygningen er oppført i henhold til normalt byggeskikk på oppføringstidspunktet. Det er felles brannvarslingsanlegg. Grunnmuren er av natursteinsfundamenter til faste masser. Det er støpte betonggulv på grunnen. Ytterveggene er i telgsteinsmur, utvendig pusset og malt. Takkonstruksjon antas å være saltak med tresperrekontruksjon tekket med takstein. Det er for øvrig enkelt vindu i malte trerammer.

Det foreligger ekspedisjonsdokument for eiendommen datert 1896.

Oppvarming
Elektrisk.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter. De grunnleggende avgiftene er inkludert i felleskostnader. Økte kostnader i forhold til drift vil belastes direkte til seksjonseier.

Eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt i Oslo kommune. Bunnfradraget i Oslo er i 2023 på inntil 4 millioner kroner for bolig og fritidsboliger. Skattesatsen er 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For mer informasjon se: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/hvor-mye-skal-du-betale-i-eiendomsskatt/. Faktura for eiendomsskatt sendes den som er registrert eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Ved eierskifte må kjøper og selger gjøre opp betalingen av eiendomsskatten seg i mellom.

Felleskostnader
Fellesutgifter: kr 1 990,- pr.mnd.

Spesifikasjon av fellesgjeld
Lånenummer: 94927029256, Handelsbanken
Annuitetslån, 12 terminer per år.
Rentesats (per 01.02.2023): 6.09% pa.
Antall terminer til innfrielse: 181
Saldo (per 01.02.2023): kr. 1 891 556,-
Første termin/første avdrag: 19.03.2018 ( siste termin 19.02.2038 )

Overnevnte informasjon er hentet fra forretningsfører.

Sameie
Hallings Gate 1 Sameie (Orgnr: 975670066).
-Består av 16 leiligheter og 3 næringslokaler.

Vedlikeholdsplaner: Fasadeprosjekt
-Det er planlagt fasaderehabilitering i sameiet. Prosjektet skal finansieres med lån og kan, ifølge styre, medføre en økning i felleskostnader på kr. 386 /mnd for denne seksjonen.

Forretningsfører
Oslo og Omegn Boligforvaltning AS.

Annet
Fra boligselskapets husordensregler er følgende relevante regler plukket ut:

"Det tillates ingen endringer mot fasade eller felles oppgang uten styrets godkjenning. Dette innebærer eksempelvis utskiftning/oppussing/endring av vinduer, dører, karmer, balkonger og montering av utstyr slik som markiser, flaggstenger, utelamper, parabolantenner osv.

Bygården Hallings gate 1 står på byantikvarens gule liste. Det innebærer at bygningen er vurdert som bevaringsverdig av byantikvaren, og at det derfor finnes retningslinjer og begrensninger for oppussing og endringer av byggets ytre."

For næring er ytterligere presisering nedfelt på følgende måte:
"Brukerne av næringsseksjonen skal ikke drive sitt virke fra bakgården eller via boligseksjonens inngang. Inngangen mot gaten skal brukes. Åpningstider skal være innenfor tidsrommet 07:00-23:00. Forøvrig gjelder ordensreglene for brukerne av næringsseksjonen."

Det foreligger "Ekspedisjonsdokument for Våningshus" fra 1896.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Vei/vann/kloakk
Offentlig tilknyttet.

Regulering
Eiendommen er i dag regulert til næring.

Overtagelse
Mulighet for en rask overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 4 490 000,- (Prisantydning)
kr 42 148,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
kr 4 532 148,- (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 113 300,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 4 532 148,-))
--------------------------------------------------------
kr 114 670,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 646 818,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
92-22-0194

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Sinsen og Rosenhoff Eiendomsmegling AS
EIE Sinsen
Org. nr:922183201
Trondheimsveien 153-155
0570 Oslo
Tlf: 23 89 69 86

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner Sheraz Gilani

Saksbehandlere
Sheraz Gilani
EIE Sinsen
Eiendomsmegler / Partner
Mob: 98 49 18 85 / E-post: sgi@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Hallings gate 1 A
For mer om objektet
Hallings gate 1 A

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: