Bilde 1 av Thereses gate 9Bilde 2 av Thereses gate 9
Digital salgsoppgave
Thereses gate 9

0358 Oslo • Oslo kommune

Prisantydning

kr 4 900 000

Omkostninger: kr 1 370Totalpris: kr 4 901 370
Næringsseksjon ved Bislett - Løpende leieavtale m/ årlig leie på 300 000 - Salg av AS
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Oppdragstype
Forretning
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
1
Bruttoareal (BTA)
67 m²
Fellesutgifter
kr 2 384 / Mnd
Prisantydning
kr 4 900 000
Omkostninger
kr 1 370
Totalpris
kr 4 901 370
Byggeår
1904
Tomt
Fellestomt 505 m²
Oppdragsnummer
92220200
card-default

Sheraz Gilani

Eiendomsmegler / Partner
Les om Sheraz
Prisantydningkr 4 900 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
  
Totalpris kr 4 901 370
Eiendom
Thereses gate 9, 0358 Oslo

Matrikkel
Gnr. 216 Bnr. 220 Snr. 1 i Oslo kommune

Eiendomstype
Salg av AS. AS'et eier en næringsseksjon i et sameie.

Eierform
Eierseksjon
Overdragelsen gjelder salg av selskapet Human Welfare Center AS, org nr. 977386268. Selskapet har hjemmel til seksjonsnr 1 som er regulert til næringsformål i Sameiet Thereses gate 9.

Areal
BTA: 67

Byggeår
1904

Tomt
Fellestomt 505 kvm

Prisantydning
4 900 000

Totalpris inkl. omkostninger
kr 4 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
kr 1 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 901 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 2 384,- pr. mnd.

Beskrivelse
Attraktiv næringsseksjon med sentral beliggenhet på Bislett/St. Hanshaugen.
Lokalet ligger på gateplan med meget god eksponering og har en sentral og attraktiv beliggenhet i et veletablert bolig- og forretningsområde. Fremstår med god standard med direkte adkomst fra gateplan. Alt av inventar er leietakers eiendom, og eiendommen er sånn sett et rålokale. Overdragelsen gjelder salg av AS.

Eiendommen selges med løpende leieforhold: Utleid til massasjestudio med leieinntekt på kr. 25 000,- /mnd + fellesutgifter.
-Kontraktens utløp: 01.05.2027 - Rett til 5 års forlengelse.
-Det er avtalt 6 mnd depositum med leietaker som sikkerhet. 
-Ny eier trer inn i avtalen som "Utleier".
-Leieavtale med Informasjon ligger vedlagt i salgsoppgaven. Alle interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med denne.

Leietaker betaler fellesutgiftene til sameie: Kr. 2 384,- pr mnd (inkluderer: strøm og renhold i fellesarealer, kommunale avgifter, fellesbyggforsikring, forretningsfører m.m.).

Leietaker har kontorforsikring (tilsvarende innbo), og sameiet har standard bygningsforsikring.

Parkering
Det finnes flere parkeringsmuligheter i gatene rundt eiendommen. For øvrig beboerparkering i området.

Beliggenhet
Eiendommen har sentral beliggenhet ved populære Bislett/St. Hanshaugen og byr på mye forretningsliv, spisesteder, en rekke andre butikker og servicetilbud.

Nærområdet består av klassiske bygårder med masse boliger, forretninger og flotte parkanlegg.

God offentlig kommunikasjon med 5. min gange til buss/trikk fra Bislett. Gangavstand til sentrum, Bislett, St. Hanshaugen og Stensparken med solrike grøntarealer og rekreasjonsmuligheter m.m.

Inneholder
Overdragelsen gjelder salg av alle aksjene i Human Welfare Center AS, org nr. 977386268. Selskapet har hjemmel til denne seksjonen.

Næringsseksjonen ligger i byggets 1. etasje med følgende inndeling: Inngang til hovedsal fra gateplan. I bakkant ligger to rom innredet som behandlingsrom, i tillegg til kjøkken, baderom og gang. Det er 2 øvrige innganger til lokalet fra portrom og fellesareal.

Godkjente tegninger er innhentet og følger vedlagt. Det gjøres oppmerksom på følgende avvik mellom godkjente tegninger og dagens bruk: Deler av lokalet (entré, behandlingsrom, baderom og gang) tilhørte opprinnelig sameiets fellesarealer før sameiet ble seksjonert i 1990. Lokalet er utvidet uten at dette er byggesøkt eller godkjent av kommunen. Hovedsalen er betegnet som butikk på byggegodkjente tegninger.

Byggemåte
Støpt betong i fundament og bærende konstruksjoner. Pussede fasader. Saltakkonstruksjon med takstein. Trebjelkelag i etasjeskillere. Isolerglass i vinduer og dører i fasader.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming med panelovner.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke boligen, men det foreligger per dato ingen energiattest og kjøper må dermed legge til grunn dårligste karakter, RØD G. Kjøper kan kreve å få utført energimerking for selgers regning.

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt i 2022 er beregnet til: kr. 2 014,-

Spesifikasjon av fellesgjeld
Sameiet har ingen lån.

Sameie
Thereses gate 9 Sameie (org.nr 99 49 98 579)

Annet
Overdragelsen gjelder salg av samtlige aksjer i selskapet Human Welfare Center AS, org nr. 977386268. Selskapet har hjemmel til denne seksjonen.

Alle interessenter og kjøper vil bli vurdert som profesjonell.
Alle interessenter oppfordres til nøye å undersøke gården. Det anbefales at alle interessenter rådfører seg og befarer eiendommen med fagkyndig, før bud inngis. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte oppmåling av takstmann.

Kjøpekontrakten som skal benyttes i transaksjonen er "Meglerstandarden av oktober 2015". Ved budgivning aksepterer budgiver at man har lest og akseptert kjøpekontrakten som skal benyttes av partene. Krever kjøpers bank en utvidet garanti stillelse fra Oppgjørsansvarlig i forbindelse med oppgjøret, blir denne kostnaden belastet kjøper.

Radon Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være under 200 becquerel per m3. Dette er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal leies ut. For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no/radon.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

- 1860/924265-1/105 Erklæring/avtale tinglyst 06.08.1860
Bestemmelse om benyttelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: 0301-216/220
Gjelder denne registerenheten med flere
Erklæringen er av eldre dato og skrevet i en skrift som er vanskelig å tyde. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere innholdet i erklæringen. Kjøper overtar ansvar og risiko tilknyttet dette.

- 1891/954157-1/105 Bestemmelse om bebyggelse tinglyst05.02.1891
Overført fra: 0301-216/220
Gjelder denne registerenheten med flere
Erklæringen er av eldre dato og skrevet i en skrift som er vanskelig å tyde. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere innholdet i erklæringen. Kjøper overtar ansvar og risiko tilknyttet dette

- 1903/900502-1/105 Erklæring/avtale tinglyst 24.03.1903
Bestemmelse om benyttelse ang kjøkken
Overført fra: 0301-216/220
Gjelder denne registerenheten med flere
Erklæringen er av eldre dato og skrevet med noe utydelig løkkeskrift. Inneholder blant annet bestemmelse om at kjøkken ikke kan benyttes i forbindelse med beboelsesbruk eller familiebolig. Erklæringen ligger vedlagt i salgsoppgaven og alle interessenter oppfordres til å gjøres seg kjent med denne.

- 1928/924431-1/105 Best om garasje/parkering tinglyst 20.11.1928
Overført fra: 0301-216/220
Gjelder denne registerenheten med flere
Erklæringen er av eldre dato og skrevet i en skrift som er vanskelig å tyde. Megler har derfor ikke kunnet kontrollere innholdet i erklæringen. Kjøper overtar ansvar og risiko tilknyttet dette

- 1990/74557-2/105 Pantsettelseserklæring tinglyst 07.12.1990
BELØP: NOK 30.000
Panthaver: Sameiet
Lnr: 1091654
Panterett til sameiet for kr 30 000 uten opptrinnsrett
med prioritet etter 80% av seksjonens lånetakst til enhver tid. Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp, med private stikkledninger for vann og avløp fra eiendommen og ut til kommunens hovedledning.

Regulering
Eiendommen er markert på følgende kart i kommuneplanen:
- Arealformål fremtidig bebyggelse og anlegg (utviklingsområdestrøksgater).
- Nåværende bebyggelse og anlegg.
- Hensynssoner (restriksjoner for anlegg i grunnen)
- Kulturminnevern (avgrensing i indre by)
- Støysone (rød bane/veg, gul bane/veg samt avvikssone).

Eiendommen er regulert til bebyggelse og anlegg iht. reguleringsplan med ID S-2255 vedtatt 28.07.1977, men det gjøres oppmerksom på at reguleringsplanen er helt eller delvis opphevet og erstattes av ny kommuneplan Oslo mot 2030: Smart, trygg og grønn, vedtatt 23.09.2015. Formålet byggeområde for bolig i reguleringsbestemmelsene er opphevet iht. ny kommuneplan.

Eiendommen er registrert på byantikvarens gule liste som GUL/prioriterte kulturminneinteresser (kommunalt og statlig listeført).Eieren må påregne at kommunen vil kunne ha innsigelser til eventuelle tiltak på eiendommen.

I henhold til Plan og bygningsetatens hjemmeside for saksinnsyn er følgende byggesaker påvist i nærområdet til eiendommen:
- Thereses gate 11 A: Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (linkl fasadeendring).
- Thereses gate 11 C: Bruksendring av loft til boareal forunderliggende leilighet.
- Thereses gate 14 B: Bruksendring av kjeller til bolig og fasadeendring, samt rehabilitering av kjøkkenrør fra kjeller til loft.
- Thereses gate 13: Bruksendring og fasadeendring.

Ferdigattest:
Det foreligger ekspedisjonsdokument fra juli 1904.

Ulovlig bruksendring av seksjonen:
Det gjøres oppmerksom på en pågående sak hos plan og bygningsetaten (saksnr. 202217629) ift. ulovlig bruksendring fra butikk til massasjestudio, samt foliering og lyssetting av dør og vindu mot gate.
Det er søknadspliktig å endre bruken fra butikk til massasjestudio (tjenesteyting). Det samme gjelder foliering av vindu og dør, hvor etablering av reklame er søknadspliktig.
Saken følges videre opp av plan- og bygningsetaten.
Kjøper overtar ansvar, risiko, kostnader og eventuelle konsekvenser knyttet til ovennevnte forhold.

Det gjøres også oppmerksom på følgende avvik mellom godkjente tegninger og dagens bruk: Deler av lokalet (entre, massasje, bad og gang) tilhørte opprinnelig sameiets fellesarealer før sameiet ble seksjonert i 1990. Lokalet er utvidet uten at dette er søkt eller godkjent av kommunen. Det bemerkes at ingen av seksjonens rom er godkjent for varig opphold.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 4 900 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 200,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
kr 1 370,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 4 901 370,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
92-22-0200

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Sinsen og Rosenhoff Eiendomsmegling AS
EIE Sinsen
Org. nr:922183201
Trondheimsveien 153-155
0570 Oslo
Tlf: 23 89 69 86

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner Sheraz Gilani

Saksbehandlere
Sheraz Gilani
EIE Sinsen
Eiendomsmegler / Partner
Mob: 98 49 18 85 / E-post: sgi@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Thereses gate 9
For mer om objektet
Thereses gate 9

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: