Bilde 1 av Grønlandsleiret 39Bilde 2 av Grønlandsleiret 39
Digital salgsoppgave
Grønlandsleiret 39

0190 Oslo • Oslo kommune

Prisantydning

kr 7 000 000

Omkostninger: kr 176 370Totalpris: kr 7 176 370
GRØNLANDSLEIRET - Kontor/forsamlingslokale* i 4. etasje beliggende i næringsgård tvers over Grønland kirke/Politihuset.
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgave
Oppdragstype
Kontorlokale
Eierform
Eierseksjon
Eierseksjon
5
Etasje
4
Bruttoareal (BTA)
174 m²
Fellesutgifter
kr 7 237 / Mnd
Prisantydning
kr 7 000 000
Omkostninger
kr 176 370
Totalpris
kr 7 176 370
Byggeår
1954
Tomt
Fellestomt 404 m²
Oppdragsnummer
76210010
card-default

Usman Ahmed

Megler/ Fagansvarlig / Jurist
Les om Usman
card-default

Akin Buga

Partner | Eiendomsmeglerfullmektig
Les om Akin
Prisantydningkr 7 000 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 000 000,-)kr 175 000,-
  
Totalpris kr 7 176 370
Eiendom
Grønlandsleiret 39, 0190 Oslo, Etasje: 4

Matrikkel
Gnr. 230 bnr. 102 snr. 5 orgnr. 999654932 i Oslo kommune

Eierform
Eierseksjon

Areal
BTA: 174

Byggeår
1954

Tomt
Fellestomt 404 m²

Prisantydning
7 000 000

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 0,-
Andel fellesformmue kr. 0,-

Totalpris inkl. omkostninger
7 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
175 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 000 000,-))

176 370,- (Omkostninger totalt)

7 176 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 7 237,- pr. mnd.

Beskrivelse
Attraktive næringslokaler/kontorlokaler på Grønlandsleiret 39 med stort utnyttelsespotensiale. Store lyse flater med fleksible løsningspotensiale gjør at eiendommen passer for et bredt spekter av utnyttelse.

Lokalene ble omformet til bruk av forsamlingslokale sammen med 2. og 3. etasje. Lokalene kan med enkle grep tilbakeføres til mindre cellekontorer for å danne et lite kontorfellesskap.

Lokalet har fått igangsettingstillatelse til bruksendring til forsamlingslokale. Da det ikke er gjenomført er bruken avsluttet ifølge opplysninger fra eier.

Dagens fremtidige leie er i vesentlig grad beregnet ut fra hva øvrige etasjer leies ut for idag.

Snr 5: Bta 195 kvm inkl. (utleibar fellesarealer), er for tiden utleid til seg selv ihht. selskapets vedtekter. I følge takstmann er det lagt til grunn estimert årsleie på ca. 351.000,- og det antas at høyere leie kan oppnås(7. etasje er utleid for kr. 1818,- per kvm ifølge selger). Kapitaliseringsrente er valgt til 6 % av takstmann, men gitt dagens situasjon er 5% riktig utgangspunkt. Prisantydning er satt basert på 5 % kapitaliseringsrente.

Ta kontakt med Eiendomsmegler/Fagansvarlig/Jurist, Usman Ahmed, ved EIE Eiendomsmegling Fredensborg for mer informajson om seksjonen.

Parkering
Det er offentlige parkeringer rett utenfor og i sidegatene. De reguleres etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Beliggenhet
Sentralt beliggende næringslokaler i Grønlandsleiret 39, nær gamlebyen. Lokalene har vinduer mot Grønlandsleiret og har en praktisk åpen løsning, som egner seg meget godt til kontorlandskap o.l. Lokalene kan med enkle grep tilbakeføres til opprinnelig rominndeling for et kontorfellesskap.

Bebyggelse
Omkringliggende bebyggelse består i all hovedsak av næringsbebyggelse bestående av kontor, forsamlingslokaler, butikksenter og boligbebyggelse
av varierende dato.

Adkomst
Næringslokalene har adkomst fra Grønlandsleiet via felles oppgang med heis. Lokalet ligger i byggets 4 etasje.

Offentlig kommunikasjon
Eiendommen ligger sentralt til stoppested for Tog, buss og t-bane.

Inneholder
Seksjonen inneholder kontorlakeler samt 2 toalleter, og kjøkken.

Byggemåte
Følgende er kjent om byggets konstruksjon fra utført takst, vedlagt annonsen:
Drenering: Drenering og fuktsikring av grunnmuren ligger hovedsakelig skjult under bakken og er således ikke tilgjengelig for inspeksjon. Kjeller var ikke tilgjengelig for besiktigelse på befaringstidspunktet. Det presiseres at undertegnede har begrenset kunnskap til byggets drenering og fuktsikring utover eventuelle visuell observasjon som gjelder fukt på innsiden av grunnmuren. Drenering fra byggeår. Normal levetid på drenering er fra 20-60 år.
Grunn og fundamenter: Såle på ukjent grunn for tkastmann.
Grunnmurskonstruksjon: Grunnmur i støpt betong. Kjeller var ikke tilgjengelig for besiktigelse på befaringstidspunktet.
Ytterveggskonstruksjon: Antatt bærende konstruksjon i betong. Yttervegger i mur.
Fasader: Fasader er pusset og malt.
Utvendige dører og vinduer: Vinduer med isolerglass.
Takkonstruksjon: Flatt tak. Taktekking Yttertaket er antatt tekket med papp. Yttertaket var ikke tilgjengelig for besiktigelse på befaringstidspunktet.
Etasjeskillere: Betongdekker.
Innvendige overflater gulv: Fliser og tepper.
Innvendige overflater vegg: Fliser og malte overflater
Innvendige overflater himling:  Malte overflater.
Innvendige dører og vinduer: Ståldør/finerte dører til oppgang.
Innvendige trapper: Betongtrapper med fliser og rekkverk i malt stål.
Kjøkkeninnredning: Kjøkkeninnredning med laminat front, laminat benkeplate, rustfri oppvaskkum, ventilator og opplegg for oppvaskmaskin.
Sanitær primæranlegg: 1 vaskerenne, 2 klosetter og 2 servanter. Sanitærutstyr hovedsakelig av eldre dato.
Ventilasjon primæranlegg: Naturlig ventilasjon.
Elektrisk primæranlegg: El-skap med vippebrytere plassert i hall. Det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. Generelt anbefales det utført periodisk el. sjekk.
Annen fast innredning: Lysarmaturer i himlinger.

Standard
For utfyllende tekniske standard for øvrig anbeflaes befaring med teknisk kyndig person.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming.

Energimerking
Energiattest med energimerke

Kommunale avgifter
Inkludert i fellesutgifter
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Felleskostnader
Fellesutgifter: kr 7 237,- pr.mnd.
Inkluderer bl.a. forretningsførsel, vedlikehold, forsikring, kommunale avgifter, felles brensel og strøm m.m.

Spesifikasjon av fellesgjeld
Se gjeldsspesifikasjoner i årsrapporten.

Årsregnskap
Se vedlagt årsregnskap for sameiet. Ønskes årsregnskap for selskapet som skal overdras, kontakt megler.

Sameie
Sameie: Sameiet Grønlandsleiret 39, Orgnr: 999654932

Forretningsfører
OBF Regnskapsbyrå AS

Annet
Det foreligger ferdigattest for eiendommen(uleselig). Dog ligger det ikke ferdigattest for omgjøring til forsamlingslokale. Bruken er opphørt og det legges til grunn at lokalet skal benyttes som kontorer, slik de er regulert. Eventuelt bruk for forsamling har igangsettingstillatelse som krever tiltak utført. Eventuell annet bruk må avklares med det offentlige på eget ansvar.

Selger ønsker primært overdragelse av SALAHADDIN SENTER EIENDOM 5 AS som er hjemmelshaver av eiendommen. Vedtekter for selskapet er vedlagt. Årsregnskapet siste 5 år tilgjengliggjøres ved forespørsel.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne/sameiet har panterett i seksjonen for felleskostnader samt andre krav som følge av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for den enkelte bruksenhet overstiger 2 ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt tvangsdekning besluttes gjennomført, jf. lov om eierseksjoner § 31 første ledd. Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Vei/vann/kloakk
Offentlig tilknyttet.

Regulering
Området er regulert.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
7 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
175 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 000 000,-))

176 370,- (Omkostninger totalt)

7 176 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Oppdragsnummer
76-21-0010

Avdeling
Fredensborg Eiendomsmegling AS
EIE Fredensborg
Org. nr:912446980
Fredensborgveien 33
0177 Oslo
Tlf: 99 35 56 11, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler/ Fagansvarlig / Jurist Usman Ahmed

Saksbehandlere
Usman Ahmed
EIE Fredensborg
Megler/ Fagansvarlig / Jurist
Mob: 95 88 58 62 / E-post: ua@eie.no

Akin Buga
EIE Fredensborg
Eiendomsmeglerfullmektig / Partner
Mob: 93 00 29 23 / E-post: ab@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Grønlandsleiret 39
For mer om objektet
Grønlandsleiret 39

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: