Bilde 1 av Hagelundveien 2Bilde 2 av Hagelundveien 2
Digital salgsoppgave
Hagelundveien 2

0963 Oslo • Oslo kommune

Prisantydning

kr 10 500 000

Omkostninger: kr 13 325Totalpris: kr 10 513 325
Forsamlingslokale sentralt på Grorud - Godt egnet til forskjellige typer formål - Lett tilgjengelig rett ved T-bane/buss
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Oppdragstype
Kontorlokale
Eierform
Aksje
Bruksareal (BRA)
254 m²
Bruttoareal (BTA)
290 m²
Fellesutgifter
kr 22 147 / Mnd
Prisantydning
kr 10 500 000
Omkostninger
kr 13 325
Totalpris
kr 10 513 325
Fellesformue
kr 203 746
Byggeår
1954
Tomt
Fellestomt 1777 m²
Oppdragsnummer
92230013
card-default

Sheraz Gilani

Eiendomsmegler / Partner
Les om Sheraz
Prisantydningkr 10 500 000,-
Noteringsgebyr aksjekr 3 850,-
Transportgebyrkr 9 475,-
  
Totalpris kr 10 513 325
Eiendom
Hagelundveien 2, 0963 Oslo

Matrikkel
Aksjebrevnr. 12 Orgnr. 0934184750 i Oslo kommune

Eiendomstype
Salg av næringseksjon i et aksjelag.

Eierform
Aksje

Areal
BTA: 290
BRA: 254

Byggeår
1954

Tomt
Fellestomt 1777 kvm

Prisantydning
10 500 000

Andel fellesgjeld/Fellesformue
Andel fellesgjeld: kr. 0,- (pr. 20.01.2023)
Andel fellesformue: kr. 203 746,- (pr. 31.12.2021)

Totalpris inkl. fellesgjeld
kr 10 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 3 850,- (Noteringsgebyr aksje)
kr 9 475,- (Transportgebyr)
--------------------------------------------------------
kr 13 325,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 10 513 325,- (Totalpris inkl omkostninger)

Felleskostnad
Kr. 22 147,- pr. mnd.

Felleskostnad inkluderer
Inkluderer: Á-konto for oppvarming, kommunale avgifter, vedlikehold av fellesarealer, fellesforsikring, samt nedbetaling av fellesgjeld m.m.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter dekkes gjennom fellesutgiftene i aksjelaget.

Beskrivelse
Attraktiv næringseiendom med beliggenhet som er lett tilgjengelig ved Grorud Senter, selges med leiekontrakt.

Lokalet passer til flere formål og ligger i 1. etasje med enkel adkomst direkte fra gateplan. Eiendommen er innvendig godt vedlikeholdt med nyere baderom, kjøkken og pene overflater.

Leiekontrakt:
Eiendommen selges med en løpende leiekontrakt fra 01.04.2023.
Med en årlig leie på kr. 600.000 + felleskostnader.
Kontraktens utløp: 31.03.2028.
- Leietaker har rett til å forlenge leieperioden med 5 nye år.
- Leien reguleres hver 1. januar, i samsvar med eventuelle endringer i konsumprisindeksen.
- Som sikkerhet er det avtalt 6 mnd. forskuddsleie.
- Leietaker kan overdra leiekontrakten til et driftsselskap, forutsatt utleiers bank godkjenner dette.
- Det er avtalt 2 måneders fritak i husleien etter overtagelse.
- Første året gis leietaker 30% rabatt i husleien.
- Andre året gis leietaker 20% rabatt i husleien.
- Fom tredje året løper ordinær leie.
- Ny eier trer inn i avtalen som "Utleier".
- Se vedlagt leiekontrakt datert 24.02.2023 for mer info.

I tillegg til leien dekker leietaker alle kostnader ved leieobjektet som anses som felleskostnader.

Parkering
Gode parkeringsmuligheter på Grorud Torg. Ellers gateparkering rett utenfor lokalet.

Beliggenhet
Beliggende meget sentralt ca. 150 meter fra Grorud - banestasjon og hovedbuss stasjon. Grorud Torg med et rikt utvalg av forretninger ligger også i umiddelbar nærhet. Lett adkomst til lokalet fra gateplan og det er derfor godt egnet til forsamlingslokale. Det er parkeringsmuligheter på gateplan.

Inneholder
Entré, hall, hovedsal, kjøkken, 3 baderom/toalett, møterom, pauserom, ventilasjonsrom og innvendig bod. Disponerer i tillegg en bod i kjeller 6 kvm.

Lokalene er godt vedlikeholdt og pusset opp senere år.

Standard
For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takstdokument.

Oppvarming
Balansert ventilasjonsanlegg med tilluft og utsug i rommene, aggregat i eget rom. Oppvarming med sentralvarme via radiatorer.

Energimerking
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G. Ved salg av boliger og bygninger skal det legges frem energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke eiendommen, men det foreligger per dato ingen energiattest og kjøper må dermed legge til grunn dårligste karakter, RØD G. Kjøper kan kreve å få utført energimerking for selgers regning.

Eiendomsskatt
Det er eiendomsskatt i Oslo kommune. Bunnfradraget i Oslo er i 2023 på inntil 4 millioner kroner for bolig og fritidsboliger. Skattesatsen er 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget. For mer informasjon se: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/hvor-mye-skal-du-betale-i-eiendomsskatt/. Faktura for eiendomsskatt sendes den som er registrert eier av eiendommen på faktureringstidspunktet. Ved eierskifte må kjøper og selger gjøre opp betalingen av eiendomsskatten seg i mellom.

Aksjelag
Aksjelag: Hagelundveien 2 A/S, Orgnr: 0934184750

Boligen er en aksjeleilighet, og selve eiendommen eies av et aksjeselskap (Boligaksjeselskapet). Et boligaksjeselskap har flere likhetstrekk med borettslag. Kjøp av en aksjeleilighet innebærer at man kjøper en aksje i boligaksjeselskapet som gir borett til en bestemt bolig i eiendommen. Det påløper ikke dokumentavgift når man kjøper en aksjeleilighet, og leiligheten tinglyses ikke i Grunnboken. Din rettighet som eier registreres i stedet i aksjeeierboken. Boligaksjeselskaper reguleres av aksjeloven og deler av borettslagsloven, der §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 samt § 13-5 gjelder tilsvarende for boligaksjeselskaper, jf. borettslagsloven § 1-4. Eierne av aksjene får medbestemmelsesrett i boligaksjeselskapet sammen med de øvrige aksjonærene, innenfor rammene av aksjeloven, selskapets vedtekter og borettslagsloven.
Selve kjøpsavtalen er regulert av kjøpsloven, men en forutsetning for salget er at avhendingsloven gjelder så langt den passer. Interessenter oppfordres til å sette seg inn i boligaksjeselskapets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning som kan fås ved henvendelse til megler.

Forretningsfører
OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Styregodkjenning
Kjøper må godkjennes av styret som ny aksjonær.

Annet
Lokalet er opprinnelig vært brukt som undervisning av Statens attføringsinstitutt og har senere vært brukt til annen undervisning og kontorformål. Lokalene ble godkjent bruksendret til møtevirksomhet for Jehovas Vitner i 1988. Lokalene passer til flere formål, bruksendring må da påregnes.

Det foreligger ferdigattest for eiendommen datert 1966.

Alt av inventar er leietakers eiendom, og eiendommen er sånn sett et rålokale.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Offentlig tilknytning.

Regulering
Eiendommen er i dag regulert til næring.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 10 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 3 850,- (Noteringsgebyr aksje)
kr 9 475,- (Transportgebyr)
--------------------------------------------------------
kr 13 325,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 10 513 325,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt. omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Oppdragsnummer
92-23-0013

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Avdeling
Sinsen og Rosenhoff Eiendomsmegling AS
EIE Sinsen
Org. nr:922183201
Trondheimsveien 153-155
0570 Oslo
Tlf: 23 89 69 86

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler / Partner Sheraz Gilani

Saksbehandlere
Sheraz Gilani
EIE Sinsen
Eiendomsmegler / Partner
Mob: 98 49 18 85 / E-post: sgi@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Hagelundveien 2
For mer om objektet
Hagelundveien 2

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: