Bilde 1 av HelgåvatnetBilde 2 av Helgåvatnet
Digital salgsoppgave
Helgåvatnet

8725 Utskarpen • Rana kommune

Prisantydning

kr 12 000 000

Omkostninger: kr 314 020Totalpris: kr 12 314 020
Helgelandskysten. Utmarkseiendom, ca. 30 300 dekar - stovilt-småviltjakt, godt fiske, 3 hytter - et nydelig stykke Norge
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned salgsoppgave
Oppdragstype
Landbrukseiendom
Eierform
Selveier
Bruksareal (BRA)
40 m²
Bruttoareal (BTA)
52 m²
Prisantydning
kr 12 000 000
Omkostninger
kr 314 020
Totalpris
kr 12 314 020
Byggeår
2002
Tomt
Eiet tomt 30300000 m²
Oppdragsnummer
31210090
card-default

Marius Berger

Eiendomsmegler MNEF
Les om Marius
Prisantydningkr 12 000 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 12 000 000,-)kr 300 000,-
Boligkjøperpakke If (valgfritt)kr 12 650,-
  
Totalpris kr 12 314 020
Eiendom
Helgåvatnet, 8725 Utskarpen

Matrikkel
Gnr. 196 bnr. 1 i Rana kommune

Eierform
Selveier

Areal
Bruksareal: 40 kvm, Bruttoareal: 52 kvm

Byggeår
1997 - 2004

Prisantydning
Kr. 12 000 000,-

Totalpris inkl. omkostninger
Kr. 12 000 000,- (Prisantydning)
Omkostninger

Kr. 200,- (Pantattest kjøper)

Kr. 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Kr. 300 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: kr. 12 000 000,-))
Kr. 301 370,- (Omkostninger totalt)
Kr. 12 301 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Eier
Inger Marie Egge

Beliggenhet
Eiendommen, med et areal på ca. 30 300 dekar, har sin beliggenhet i Rana kommune ca. 4 - 5 mil vest for Mo i Rana.

Meget innholdsrik med vidstrakte daler, høye fjelltopper opp mot 1 100 moh, skogkledde arealer med blandingsskog og flott barskog, myr, vann, elver og snaufjell.

Meget vakkert med delvis rent villmarkspreg. Her er svært sjeldent folk i området.

Eiendommen strekker seg fra området innenfor Nedre Helgåvatnet, mot Nordfjellet i nordvest, mot Kirkesteintinden og Høgtuvbreen i øst. (Se vedlagte kart )

Bebyggelse består av et hyttetun beliggende ved munningen av Øvre Helgåvatnet, med meget idyllisk beliggenhet, samt en hytte i Storvika innerst ved Øvre Helgåvatnet.

Adkomst til eiendommen er via skogsvei fra Helgåa i Nordsjon og opp til Nedre Helgåvatnet, båt over dette vannet og siden ca. 2,5 km. i lett terreng inn til hyttetunet som ligger ved munningen av Øvre Helgåvatnet. Nåværende eier har tidvis benyttet helikopter. Vinterstid vil det kunne benyttes snøscooter etter tillatelse.

Fiske - det er fortrinnsvis i Øvre Helgåvatnet og elven her fra og ned til Nedre Helgåvatnet som er aktult for fiske. Det er opplyst om god bestand av røye og ørret med varierende størrelse. Ellers ligger det flere mindre vann på eiendommen med varierende fiskebestand.

Småviltjakt - fortrinnsvis fjellrype og lirype. Noe skogsfugl.

Storviltjakt - elg. ( se nærmere opplysninger under p. Diverse i salgsoppgaven )

Bebyggelse
Bebyggelsen består av 2 hytter, utedo og vedskjul beliggende ved Øvre Helgåvatnet og 1 hytte beliggende ved Storvika innerst ved Øvre Helgåvatnet. I tillegg hytte beliggende på Tjønnfjellet som disponeres av SKS Produksjon AS ( festeforhold ). Jordkjeller ved en av hyttene i tunet.

Beskrivelse hovedhytte ved Øvre Helgåvatnet: Byggeår 2004, areal BTA 21 kvm. Inneholder: Utvendig bod som fungerer som vindfang, endre, kjøkken og stue. Gjennomgående solid standard. Byggemåte: Grunnmur - naturstein. Vegger - lafteplank med utlektet kledning. Tak - trebjelkelag tekket med stålplater.

Beskrivelse av hytte 2/anneks beliggende ved Øvre Helgåvatnet: Byggeår 2002, areal BTA 23 kvm. Inneholder: Inngangsparti som fungerer som vindfang og bod, stue og kjøkken. Gjennomgående solid standard. Byggemåte: Grunnmur - naturstein ringmur. Vegger - bindingsverksvegger med utvendig panel. Tak - takbjelker tekket med stålplater.

Beskrivelse av utedo beliggende ved Øvre Helgåvatnet: Byggeår 2002, areal gulvareal 3 kvm. Inneholder - åpent rom med toalett. Byggemåte - ringmur i naturstein. Vegger - bindingsverksvegger tekt med utvendig panel. Tak - trebjelkelag tekket med stålplater.

Beskrivelse av hytten i Storvika: Byggeår 1977, areal BTA 8 kvm. Inneholder - et åpent rom samt utvendig bod med utedo. Hytten er ikke besiktiget av megler eller takstmann og nevnte opplysninger er oppgitt av selger.

Hytten på Tjønnfjellet kan benyttes for overnatting.

Det vises ellers til vedlagte takstrapport for nærmere beskrivelse av bebyggelsen.

Tomt
Tomtearealet er oppgitt til ca. 30 300 dekar ( 30 300 000 kvm ). Oppmålt av Rana kommune som bemerker at det er noe mindre usikkerhet med hensyn til grensen mot eiendommen 196/2. Avvik fra oppgitt areal kan derfor forekomme. Innholdsrik med lange slake daler med noe myr, store arealer med variert skog ( mye bjørk og gran ), høye fjelltopper, elver og fiskevann.

Adkomst
Parkering av bil ved Helgå i Nordsjona. Her fra ca. 4 km. med skogsvei inn til Nedre Helgåvatnet. Her fra med båt ( båt med motor medfølger handelen ) over nevnte vann ( ca. 15 minutter ). Her fra ca. 2,5 km. gange inn til hyttebebyggelsen i delvis flatt terreng ( delvis opparbeidet sti ). Fra Mo i Rana ca. 40 km. til hvor man parkerer bil. Flyplass i Mo i Rana med forbindelse videre til Bodø. Nåværende eier har tidvis benyttet seg av helikoptertransport. Vinterstid adkomst med snøscooter ( tillatelse må innhentes ). Lokal snøscooterforening med opparbeidet parkeringsområde for scooter i Helgå. Lokal person/er vil kunne være behjelpelig med guiding og tilrettelegging ved visning samt for hjelp og tilrettelegging i fremtiden.

Standard
For utfyllende tekniske standard for øvrig henvises det til vedlagt takstrapport.

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest. Kopi av byggesaksdokumenter medfølger salgsoppgaven.

Oppvarming
Vedfyring. Ved kan hogges i egen skog. Mye fin bjørkeskog på eiendommen.

Energimerking
Ikke aktuelt for denne eiendommen.

Kommunale avgifter
Det er ikke registrert kommunale avgifter på eiendommen.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er beregnet til: kr. 90,-.

Faste løpende kostnader
Årlige kostnader utgjør: Forsikring kr. 5 500,-. Ellers utgifter til transport og oppvarming.

Forsikring med polisenummer
Gjensidige Polisenummer: 82014274

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2019: Som primærbolig Kr. 90 880,- Som sekundærbolig Kr. 90 880,-

Diverse
Alt innbo med unntak av personlige ting med følger handelen.

Bebyggelsen overtas i den stand den var ved besiktigelse. Ytterligere rydding og vasking vil ikke bli utført.

Det medfølger en båt, 14 fots aluminium, samt 4 hk. motor ved handelen. Tilstand er ikke kjent.

Ny eier av eiendommen må påregne kostnader knyttet til skogsvei som er opparbeidet fra Helgå til Nedre Helgåvatn. Veien driftes av grunneierne i området.

Elgjakten inngår, etter avtale, pr. i dag i et elgval med flere grunneiere. Avtalen løper  til og med 2022.

Det er ikke innhentet opplysninger om antall fellingstillatelser for elg for nåtid.

Annet
BUDGIVNING - Frist for innsendelse av bud settes til 27.09.2021 kl. 12.00.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kopi av grunnboksutskrivt følger vedlagt i salgsoppgaven.


Vei/vann/kloakk
Vann hentes i nærliggende elv og vassdrag.

Regulering
Eiendommen er beliggende i LNFR-område. Se vedlagte planstatus fra Rana kommune. På eiendommen gjelder Reindriftsloven. Eier av eiendommen har opplyst at det ikke forekommer utmarksbeiting på eiendommen.

Odel og konsesjon
Eiendommen er konsesjonspliktig. Ingen prisregulering. Kjøper plikter å søke konsesjon straks handelen er kommet istand. Megler vil kunne være behjelpelig med søknaden. Søknaden sendes til den kommunen hvor eiendommen ligger i. Ved eventuelt avslag på søknaden i 1. instans, plikter kjøper å gjennomføre anke/klageprosess til Statsforvalter og evneuelt videre til Landbruksdepartementet/direktoratet innenfor den klagefrist som blir oppgitt. Det gjøres oppmerksom på at konsesjon normalt ikke gis til AS ( aksjeselskap ) eller sameier ( 2 eller flere kjøpere/eiere ). Gebyr og alle kostnader knyttet til konsesjonsbehandlingen er kjøpers ansvar. Dersom konsejson ikke gis frafalles avtalen mellom kjøper og selger, og hver av partene bærer sine utgifter.

Det hviler ikke odel på eiendommen.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger. Kjøper må ha godkjent konsesjon før overtakelse.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
Kr. 12 000 000,- (Prisantydning)
Omkostninger

Kr. 200,- (Pantattest kjøper)

Kr. 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

Kr. 585,- (Tingl.gebyr skjøte)

Kr. 300 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: kr. 12 000 000,-))
Kr. 301 370,- (Omkostninger totalt)
Kr. 12 301 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Vederlaget
Meglers vederlag, som er provisjonsbasert, betales av selger. Provisjonen utgjør kr. 377 000,- dersom
eiendommen selges til prisantydning. I tillegg betaler selger avtalte utlegg.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
31-21-0090

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Eie har i samarbeid med If lansert et gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert i en pakke til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøpere (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. husforsikring, innboforsikring, dobbel rente dekning, flytteforsikring og boligkjøperforsikring som gir deg juridisk bistand dersom du ønsker å reklamere på boligkjøpet. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Bygdøy Allé Eiendomsmegling AS
EIE Vinderen
Org. nr:889665742
Borgenveien 66, 0373 Oslo
0373 Oslo
Tlf: 22 13 55 00, Fax:

Ansvarlig megler
Marius Berger

Saksbehandlere
Marius Berger
EIE Vinderen
Mob: 41 30 12 83 / E-post: marius.berger@eie.no

EIE Vinderen
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Helgåvatnet
For mer om objektet
Helgåvatnet

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: