Bilde 1 av Strandvegen 6Bilde 2 av Strandvegen 6
Digital salgsoppgave
Strandvegen 6

3736 Skien • Skien kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Bud innkommet! Eldre næringsbygg på Tollnes regulert til både bolig og- næringsformål!
Vis i kart
Oppdragstype
Næringsbygg
Eierform
Selveier
Bruksareal (BRA)
937 m²
Prisantydning
kr 3 500 000
Omkostninger
kr 95 120
Totalpris
kr 3 595 120
Byggeår
1973
Tomt
Eiet tomt 1100 m²
Oppdragsnummer
14210017
card-default

Runar Bjørnerud

Managing Partner/Eiendomsmegler MNEF
Les om Runar
card-default

Haavard Skare

Daglig leder/ Partner
Les om Haavard
Prisantydningkr 3 500 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 93 750,-
  
Totalpris kr 3 595 120
Eiendom
Strandvegen 6, 3736 Skien

Matrikkel
Gnr. 221 bnr. 1594 i Skien kommune

Eierform
Selveier

Areal
BRA: 937

Tomt
Eiet tomt 1100 m²

Prisantydning
3 500 000

Totalpris inkl. omkostninger
3 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
93 750,- (Dokumentavgift)

95 120,- (Omkostninger totalt)

3 595 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Beliggenhet
Eiendommen har en sentral beliggenhet opp mot den sterkt trafikkerte Porsgrunnsveien som er den vestlige hovedvei mellom Skien og Porsgrunn.

Inneholder
1 etasje: 630 kvm.
2 etasje: 308 kvm.

Oppvarming
Elektrisk.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Vei/vann/kloakk
Offentlig tilknyttet.

Regulering
Eiendommen ligger i et omårde regulert til boligformål i reguleringsplan "0806 965 - Tollnesmoen Nord"
Ikrafttredelsesdato: 30.9.2010.

Ny reguleringsplan "Reguleringsplan Rv. 36 Rabben - Tuftekrysset - fire delstrekninger" er under utarbeiding. Les mer og last ned alle saksdokumenter på:
https://www.skien.kommune.no/skien-kommune/bdk/plan-og-byggesak/plan/planer-pa-horing/reguleringsplan-rv.-36-rabben--tuftekrysset--fire-delstrekninger/

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
3 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
93 750,- (Dokumentavgift)

95 120,- (Omkostninger totalt)

3 595 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Oppdragsnummer
14-21-0017

Ansvarlig megler
Managing Partner/Eiendomsmegler MNEF Runar Bjørnerud

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Strandvegen 6
For mer om objektet
Strandvegen 6

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: