Bilde 1 av Skagen 37Bilde 2 av Skagen 37
Digital salgsoppgave
Skagen 37

4006 Stavanger • Stavanger kommune

Prisantydning

kr 10 800 000

Omkostninger: kr 271 370Totalpris: kr 11 071 370
Spennende næringseiendom sentralt beliggende i gågate i Stavanger sentrum
Vis i kartSe bladbar salgsoppgaveLast ned denne salgsoppgaven
Oppdragstype
Næringsbygg
Eierform
Selveier
Primærrom (P-ROM)
310 m²
Bruksareal (BRA)
310 m²
Bruttoareal (BTA)
359 m²
Prisantydning
kr 10 800 000
Omkostninger
kr 271 370
Totalpris
kr 11 071 370
Byggeår
1848
Tomt
Eiet tomt 161 m²
Oppdragsnummer
54210110
card-default

Oddmund Kalleberg

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Les om Oddmund
card-default

Michael R. Myhre

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Michael
Visninger
Mandag 25. okt.
15:00 - 16:00
Meld deg på visning
Prisantydningkr 10 800 000,-
Pantattest kjøperkr 200,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 800 000,-)kr 270 000,-
  
Totalpris kr 11 071 370
Eiendom
Skagen 37, 4006 Stavanger

Matrikkel
Gnr. 55 bnr. 1207 i Stavanger kommune

Eierform
Selveier

Areal
BTA: 359
BRA: 310

Byggeår
1848

Tomt
Eiet tomt 161 m²

Prisantydning
10 800 000

Totalpris inkl. omkostninger
10 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
270 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 800 000,-))

271 370,- (Omkostninger totalt)

11 071 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Beskrivelse
Eiendommen Skagen 37 er et næringsbygg over 4 etasjer sentralt beliggende sentralt  i Stavanger Sentrum. Fin eksponering mot gågaten Skagen som består i stor grad av restauranter, serveringssteder samt tjenestenæringer.  1-3 etasje er i dag utleid til Ristorante Allegro. Leieavtalen utløper den 31.21.21.Den utleide delen består av restaurant, kjøkken, bar, kontorer ansattrom, ansatt kjøkken, wc ´er  Øverste etasje er ikke utleid og har vært benyttet som møterom for dagens eiere.

Parkering
Parkeringsanlegget Valberghallen ligger like ved. P-Valberghallen har flere abonnementsløsninger, samt mulighet for korttidsparkering.

Beliggenhet
Eiendommen Skagen 37 er et næringsbygg over 4 etasjer sentralt beliggende sentralt  i Stavanger Sentrum med det yrende folkeliv. Fin eksponering mot gågaten Skagen som består i stor grad av restauranter, serveringssteder samt tjenestenæringer.

Adkomst
Det vil bli skiltet med EIE visningsskilt på oppsatte fellesvisninger.
Se vedlagt kartskisse i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra ønsket startdestinasjon til den aktuelle boligen.

Inneholder
Areal og fordeling pr. etasje:
Underetasje: BRA 76 kvm / P-rom 76 kvm
1. etasje: BRA 92kvm / P-rom 92 kvm
2. etasje: BRA 96 kvm / P-rom 96 kvm
Loft: BRA 47 kvm / P-rom 47 kvm

Følgende rom inngår i P-rom:
Underetasje: Restaurant, kjøkken, trapperom, wc
1. etasje: Bar, 2 wc, inngang, vinrom
2. etasje: Gang, bad, 3 rom, tidligere kjøkken, wc, kott
Loft: Trapperom, stue/kjøkken, kott.

Beskrivelse av rom er gitt ut fra bruken ved befaringen selv om de ikke tilfredsstiller krav i forskrift. Alle areal er oppgitt som p-rom i innhentet tilstandsrapport utført av Takst Team. Bygget er ikke rektangulært og det er ikke enkelt tilkomst rundt bygget. Arealavvik må påregnes.

Byggemåte
Oppført i trekonstruksjoner på grunnmur av betong/gråstein, vegger med trefasader, vinduer med isolerglass, etasjeskille i tre, tak
med teglpanner.

Standard
Følgende er hentet fra konklusjonen i innhentet tilstandsrapport utført av Takst Team:

"Næringseiendom fra 1848 med underetasje, 1. etasje og 2. etasje samt loft. Normalt/variabelt vedlikeholdt. Oppført i trekonstruksjoner på grunnmur av betong/gråstein, vegger med trefasader, vinduer med isolerglass, etasjeskille i tre, tak med teglpanner. Registrerte tilstandsanmerkninger har hovedsakelig årsak i bygningens alder vedlikehold og konstruksjon. Innvendige overflater og innredning er generelt kommentert da det er synlig for alle og må vurderes ut fra egne krav til kvalitet og utforming. Tilstandsgrader relatert til alder er hovedsakelig brukt innvendig på våtrommene samt utvendig på drenering, taktekking, vinduer og kledning og gjenspeiler levetid (inkl. bakenforliggende konstruksjoner som membran, rør, etc.). Det gjøres oppmerksom på at avsnitt "Vinduer og dører" kan inneholde flere forskjellige tilstandsgrader. Dette pga. forskjellig alder og tilstand på bygningsdelene. Det anbefales alltid at hele rapporten leses. Dette for å gi ett mer helhetlig bilde av boligen/leiligheten. Det anbefales også at teksten på side 3 leses der det står nærmere beskrevet ang bruken av tilstandsgrader. Noe påkostninger må påregnes."

Energimerking
Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått.

Kommunale avgifter
Det gjøres oppmerksom på at kan forekomme variasjoner i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle endringer i gebyrer/avgifter.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatt er medtatt i opplyste kommunale avgifter. Nivået på eiendomsskatten kan endre seg basert kommunale beslutninger.

Felleskostnader
Fellesutgifter: kr ,- pr..

Annet
Baren i 1. etg. følger ikke med i salget.
Selger har gitt leietaker tillatelse til å fjerne baren og sette lokalene i tilsvarende stand som de var før innredning. Dersom kjøper ønsker å overta baren kan dette avtales med leietaker.

Postkasse på yttervegg er deffekt og kan ikke brukes.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. Følgende servitutter er registrert på eiendommens grunnboksblad:

1995/13303-1/102  Leie av næringslokale  
Tinglyst 20.09.1995 
leietid: 5 År
fra dato: 01.04.1994
leie: NOK 70.800 Pr. År
Rettighetshaver: BIFF HOLDING AS  
Org.nr: 954700720
Rettighetshaver: Lærdal Sjur  
Med flere bestemmelser
Forkjøpsrett for leietaker ved første gangs salg av eiendommen.
FREMLEIE ER BETINGET AV UTLEIERS SKRIFLIGE SAMTYKKE.

Eldre leieavtale som kun antas å ha historisk verdi.


1995/13304-1/102  Framleieavtale  
Tinglyst 20.09.1995 
leietid: 5 År
fra dato: 01.04.1995
leie: NOK 70.800 Pr. År
gjelder: LEIE AV NÆRINGSLOKALE 1995/13303-1/102
Rettighetshaver: BAKGÅRDEN SERVERING AS  
Org.nr: 971227672
LEIE AV NÆRINGSLOKALE
Med flere bestemmelser
Forkjøpsrett FOR LEIETAKER
FREMLEIE ER BETINGET AV UTLEIERS SKRIFLIGE SAMTYKKE.

Eldre leieavtale som kun antas å ha historisk verdi.

For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Vei/vann/kloakk
Offentlig.
Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Regulering
Eiendommen er regulert til sentrumsformål, herunder forretning/tjenesteyting/bevertning/kontor/håndverk.

Kommuneplaner
Id KPL-1103
Navn Kommuneplanens arealdel 2019-2034
Plantype Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 09.12.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/KPL-1103/Dokumenter/KPA%202019-2034%20Bestemmelser%20og%20retningslinjer.pdf
Lovmerknad §11-15

Kommunedelplaner
Id 129K
Navn Stavanger sentrum
Plantype Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 11.03.2019
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/129K/Dokumenter/129K.pdf
Lovmerknad §11-7
Delarealer Delareal 84 m
KPHensynsonenavn H_320_7
KPFare Flomfare
Delareal 161 m
KPHensynsonenavn H570_
KPAngittHensyn Bevaring kulturmiljø
Delareal 159 m
Arealbruk Sentrumsformål, Nåværende
Delareal 2 m
Arealbruk Grønnstruktur, Nåværende
Delareal 161 m
KPHensynsonenavn H730_2
KPBåndlegging Båndlegging etter lov om kulturminner - Middelalderbyen Stavanger


Reguleringsplaner
Id 2222
Navn Reguleringsplan for Sentrumshalvøya. Storhaug bydel.
Plantype Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse 28.04.2014
Bestemmelser - http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/2222/Dokumenter/2222%20bestemmelser.pdf
- http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1103/2222/Dokumenter/Trehusbyen_estetiske_retningslinjer.pdf
Delarealer Delareal 84 m
Faresone Flomfare
RPHensynsonenavn H320_2
Delareal 161 m
Båndleggingssone Båndlegging etter lov om kulturminner
RPHensynsonenavn H730_4 - Middelalderbyen Stavanger
RPBåndlagtfremtil 18000101
Delareal 15 m
Formål Park
Delareal 147 m
Formål Sentrumsformål
Delareal 113 m
Sone med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø
RPHensynsonenavn H570_22


Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at naboeiendommen Skagen 35, gnr 55 bnr 1206, har søkt om oppføring av leilighetshotell. Foreløpig status er at søknaden er avslått ved vedtak datert 03.06.2021.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
10 800 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
200,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
270 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 800 000,-))

271 370,- (Omkostninger totalt)

11 071 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt evt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Oppdragsnummer
54-21-0110

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Avdeling
Rogaland Eiendomsmegling AS
EIE Stavanger
Org. nr:991089888
Niels Juels gate 50
4008 Stavanger
Tlf: 51 90 57 00, Fax:

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner Oddmund Kalleberg

Saksbehandlere
Oddmund Kalleberg
EIE Stavanger
Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Mob: 91 71 59 92 / E-post: ok@eie.no

Michael R. Myhre
EIE Stavanger
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Mob: 91 53 75 54 / E-post: mm@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Skagen 37
For mer om objektet
Skagen 37

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: