Bilde 1 av Albertsvingen 18Bilde 2 av Albertsvingen 18
Digital salgsoppgave
Albertsvingen 18

9020 Tromsdalen • Tromsø kommune

Prisantydning

kr 24 000 000

Omkostninger: kr 601 369Totalpris: kr 24 601 369
Albertsvingen 18, den gamle "Tønnefabrikken" på fastlandet for salg med ekstra tomt.
Vis i kartLast ned salgsoppgave
Oppdragstype
Næringsbygg
Eierform
Selveier
Bruksareal (BRA)
1287 m²
Kommunale avgifter
kr 2 848 / Mnd
Prisantydning
kr 24 000 000
Omkostninger
kr 601 369
Totalpris
kr 24 601 369
Byggeår
1890
Tomt
Eiet tomt 2958 m²
Oppdragsnummer
41190031
card-default

Børge Martinussen

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig
Les om Børge
card-default

Helge Normann Jakobsen

Megler MNEF
Les om Helge
Prisantydningkr 24 000 000,-
Pantattest kjøperkr 199,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 24 000 000,-)kr 600 000,-
  
Totalpris kr 24 601 369
Eiendom
Albertsvingen 18, 9020, Tromsdalen

Matrikkel
Gnr. 18 bnr. 284 i Tromsø kommune

Eierform
Selveier

Areal
Bruksareal: 1 287 kvm, Grunnflate: 570 kvm

Byggeår
1890

Tomt
Eiet tomt 2958 m²
Eiendommen består av 2 parseller, bnr 284 som bygget står på, og den ubebygde tomten bnr 315. Tomten er relativt flat, og ligger med grensen mot hovedinnfartsveien til Tromsø. Det er gruset adkomst og noe P-plasser på tomten, forøvrig gresskledd tomt med en del busker. Støyskjerm mot hovedvei.

Prisantydning
24 000 000
Bud ønskes

Totalpris inkl. omkostninger
24 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
600 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 24 000 000,-))

601 369,50 (Omkostninger totalt)

24 601 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Kr. 34 169 pr. år inklusive eiendomsskatt for 2018.

Parkering
Det er P.t. ikke opparbeidet så mange parkeringsplasser, men det anses som kurant å opparbeide flere plasser - ikke minst på den ubebygde parsellen. Dette må det dog søkes om.

Beskrivelse
Den gamle Tønnefabrikken på Solligården legges her ut for salg. Bygget er opprinnelig fra slutten av 1800-tallet, men har vært gjenstand for omfattende ominnredninger og påkostninger de senere år. Senest i år er hele eiendommen sprinklet med vanntåkeanlegg. Eiendommen har vært benyttet både til kontor og hybelutleie, men de seneste år har den stått tom mens nåværende eier har drevet med ytterligere innredninger og moderniseringer. Eiendommen er i dag innredet med 9 hybelleiligheter i 1.etasje, og er i tillegg forberedt for innredning av ytterligere 9 leiligheter, herunder med alt av infrastruktur og hovedsaklig plateslåtte vegger og gulver. Nåværende eier har hatt planer om å drive korttidsutleie samt utleie av oppstillingsplasser for Bobiler, men har ikke fått innvilget dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og bestemmelser for bygget. Ny eier må således selv ansvare for videre bruk og søknader.

Albertsvingen 18 er et næringsbygg på ca. 1240 m2 fordelt på 3.etasjer som inneholder 14 leiligheter fordelt slik at 1.etg. inneholder 5 uferdige enheter som tiltenkes direkte utgang til markplan på bygget fremside (nerside). 2.etg. har 9 leiligheter som har direkte utgang til markplan på bygget bakside (øverside) via en søndre og en nordre inn / utgang. 3.etg. (Loftsplanet) har tilgang via den søndre og også nordre inngang via trapperom opp, her er det og planlagt leiligheter, men dette er ikke avdelt. Vedlagte plantegninger viser selgers planlagte løsning.

Stort utviklingspotensiale ved ferdigstillelse av resterende enheter.  Det presiseres dog at kjøper har risiko for hvorvidt slik innredning og seksjonering vil være mulig å få godkjent.  Selger har tidligere fått avslag på dette, og det er så langt tydelig at kommunen ikke ønsker ordinære boliger i bygget.

Beliggenhet
Eiendommen ligger på Solligården, fastlandet, og er godt eksponert mot hovedfartsveien inn til Tromsø.  Dette er et meget solrikt område like sør for byen, og det er flott utsikt mot sjø og fjell.

Bebyggelse
Området består hovedsaklig av eneboliger og mindre leilighetsbygg.

Tomt
Eiet tomt, 2958 m²

Inneholder
U.etg: Denne etasjen er forberedt for 4 eller 5 leiligheter på ca 45-50 m2, eventuelt 1 resepsjon. Videre er det 18 boder, teknisk rom og gang.
1.etg: Her er det i dag 8 små leiligheter på fra ca 25 m2  - til ca 50 m2, samt en studioleilighet.  I tillegg  gang og 2 trapperom/vindfang.
Loft:  Loftet er uinnredet i dag, men tilrettelagt for inntil 4 leiligheter (må søkes om), eller som fellesareal mm.

Byggemåte
Bygget er opprinnelig oppført av solid tømmer.
I nyere tid er det i praksis bygget et nytt hus inne i det gamle bygget med bl.a dobble lydvegger mellom hver leilighet (4 lag gips og 2 lag spon) med Glava. I loft er det 20 cm isolasjon i tak under det gamle taket som også er isolert. Tak er tekket med Metallplater. Det er hovedsaklig sponplategulv i alle etasjer. Alle enheter har ferdig anlagt sikringsskap og vann- og avløpsrør er lagt klart. Hele bygget er sprinklet, og det er eget servicerom klart med direkte varsling til Brannvesenet.
Det er montert brannstiger på begge gavlvegger.

Oppbygging og bruk
Bygget har en kraftig bærekonstuksjon av tømmer, bestående av grove bjelker og søyler 25x25 cm, og har derfor tykke yttervegger på
opp mot 30 cm og etasjeskillere på ca, 40 cm.
og var opprinnelig bygget som forlystelseshus for en av Norges gamle konger og har stått både
i Finnmark og Trøndelag før det ble flyttet til Tromsø hvor det opprinnelig ble anvendt som Tønnefabrikk, senere som Bilopphugeri og deretter påkostet 2 siffrede millionbeløp ved ombygging til Lydstudio og hybelbygg. Bygget er i ettertid ekstra lydisolert med doble 3" vegger med isolasjon og med gips og sponplater på begge sider. Dagens eier har hadd en årelang diskusjon med kommunen om bruk av bygget, og kommunen har nektet bygget brukt som permanent beboelse pga. Støyforholdene ved byggets nærhet til Tromsø`s innfartsveg, Dette til tross for at bygget har gode innvendige db. målinger pga tykke vegger med god isolasjon
og er støyberegnet av Trond Noren v/Asplan Viak. Men Kommunen legger 30 års gjennomsnittlig årsdøgntrafikk og avstand til veg i sitt beregningsgrunnlag. Kommunen har i følge nåværende eier heller ønsket å godkjenne bygget som overnattingssted (andre støykrav) dersom de tekniske krav til sådan bruk oppfylles.

Albertsvingen 18 er derfor renovert etter slikt konsept for kort-tids leie/overnatting, med 9 leiligheter m/oppholdsrom, kjøkken og soverom i 2. etg hvorav 2 har 2 soverom, -- 6 har 1 soverom og 1 studioleilighet, alle med fliselagte bad. Leilighetene i 1.etg og 3.etg er ikke ferdigstilte, men stort sett avdelte og med infrastruktur som El, vann og avløp ferdig fremført. For å oppfylle de tekn.krav til overnattingssted engasjerte selger firmaet Cowi for utarbeidelse av en brannstrategirapport for bygget. Denne har selger fulgt, pluss at selger i tillegg valgte å etablere brannvarslingsanlegg m/direktesending samt automatisk brannslokkesystem med direktevarsling. I den forbindelse ble hele loftsetasjen renovert og tilleggsisolert i vegger og tak med 30 cm rockvoll isolasjon.

Tetting - Isolasjon - Taksystem
Bygget skal være godt isolert både i yttervegger, innervegger og tak med veldig tykke etasjeskiller som gir minimal lydgjennomgang. Bygget har utvendig taktekke med glatte takplater, og eier har ikke på noe tidspunkt registrert lekasje fra tak.

Vinduer og kledning
Vinduene er av varierende alder og noen av dem er skiftet de seneste år. Utvendig kledning må betegnes som god, men bør males på nytt i nær fremtid.

Bruksareal
Bruksareal: 1287 kvm

Boder
Det er totalt 18 boder i U.etasje, samt meget god lagringsplass på loft.

Standard
Det er varierende standard innvendig i og med at en del av enhetene er ferdigstilt for flere år siden, mens andre er klarlagt for ferdigstillelse (mangler alt av overflatebehandling og innredninger).  De ferdige enhetene har alle flislagte bad/wc, komplette kjøkken med benkebereder, samt noe ulik materialvalg på gulv og vegger.  Det foreligger ikke takstrapport på eiendommen, så det anbefales at interesserte kjøpere selv engasjerer fagfolk med byggeteknisk kompetanse før kjøp vurderes.

Bad/wc
Flislagte bad i 9 av enhetene, alle med dusj, wc og servant.

Ferdigattest
Det foreligger ikke ferdigattest eller brukstillatelse på eiendommen.

Oppvarming
Elektrisk oppvarming med panelovner, samt gulvvarme på badene.  Kun monterte ovner som medfølger.

Kommunale avgifter
Kr. 34 169 pr. år inklusive eiendomsskatt for 2018.

Forsikring med polisenummer
Gjensidige Næringslivsforsikring Polisenummer: 80460230

Formuesverdi
Formuesverdi for inntektsåret 2017:
Som primærbolig Kr. 3 166 000,-

Parkering

Diverse
Dette eiendomssalget anses som et næringsoppdrag, og megler har ikke undersøkt alle forhold ved eiendommen like grundig som vet et boligsalg. Det forutsettes derfor at kjøper selv gjør sine undersøkelser, både hva gjelder bygningsmassens tilstand, reguleringsmessige forhold, tidlliger søknader og behandling av disse, avgiftsmessige forhold osv. De senere år har det ikke vært drift av eiendommen - og det er derfor ikke fremlagt regnskap for driften fra selger.

Radonmåling
Fra og med 1. januar 2014 må alle som leier ut bolig ha gjennomført radonmåling av boligen
og kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlig. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie. Denne eiendommen er ikke radonmålt.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne
matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for
mer informasjon.

Vei/vann/kloakk
Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og
avløp i følge eier.

Regulering
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i LNF-område. Nåværende eier har søkt om å få endret bruken til Boligformål eller kortidsleie uten at det så langt har lykkest.  I kommuneplanen ligger deler av eiendommen innenfor faresone for Ras- og skredfare.  Hovedargumentet mot godkjenning har vært at bygget ligger nært hovedveien med trafikkstøy, adkomst via Boligområde, samt brannsikkerhet. Nåværende eier har nå montert sprinkling og brannvarslingsanlegg, men ikke støyskjerming mm.  Selger tar ikke ansvar for fremtidig godkjenning.

Odel og konsesjon
Det må avgis egenerklæring om konsesjonsfrihet for den ubebygde tomten.

Overtagelse
Overtagelse etter avtale med selger.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
24 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
600 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 24 000 000,-))

601 369,50 (Omkostninger totalt)

24 601 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)Selger ønsker bud.

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring ifbm. salget. Det er likevel utarbeidet en egenerklæring som interessenter bør gjøre seg kjent med før budgivning. Egenerklæringsskjema er vedlagt salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning
til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne
få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Innhenting av grunnbok (Kr.808)
Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 000)
Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172)
Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585)
Foto, dronefoto og prospekt (Kr.18 750)
FINN-annonse næring Albertsvingen 18 (Kr.6 250)
Oppgjørshonorar (Kr.6 500)
Visningshonorar (Kr.1 250)
Tilrettelegging (Kr.12 900)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 24 000 000,-) (Kr.480 000)
Totalt kr. (Kr.530 215)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer
41-19-0031

Internett
www.eie.no

Eier
Haukeli eiendom as

Budgivning
Som kjøper og selger hos Eie vil du få forelagt budjournalen på kontraktsmøtet. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.Vi gjør oppmerksom på at ingen bud kan ha akseptfrist før minimum kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I henhold til gjeldende regler kan megler ikke formidle bud med akseptfrist kortere enn dette.

Hos Eie stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, se bilag til budskjema i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning. Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Boligkjøperpakke
Megler anbefaler kjøper å tegne boligkjøperforsikring ved kjøp av bolig. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Ta kontakt med megler for ytterlig informasjon.

Gå inn på www.soderbergpartners.no for ytterligere informasjon.

Solgt "som den er"
Solgt "som den er" - avhendingsloven (avhl.) § 3-9.
Eiendommen selges "som den er" noe som innebærer at den selges i den stand den er under visning. For en kjøper betyr dette at selgers ansvar for eventuelle mangler er begrenset.
Selv om eiendommen er solgt "som den er" kan det foreligge en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper kunne forvente ut fra den avtalte kjøpesummen og forholdene ellers. Et "som den er"- forbehold fritar heller ikke selger fra sin opplysningsplikt, og det kan foreligge en mangel hvis selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente eller måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få (avhl. § 3-7). Det kan også foreligge en mangel dersom selger eller noen på hans vegne gjennom annonse, salgsoppgave eller annen markedsføring har gitt uriktige opplysninger om eiendommen (avhl. § 3-8).

En manglende eller en uriktig opplysning kan bare gjøres gjeldende mot selger dersom den har hatt innvirkning på den avtalen som er inngått.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i vedlagte egenerklæring fra selger, samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hele salgsoppgaven må gjennomgås grundig av interessenten(e). I tillegg oppfordres interessentene(e) til å sette seg inn i alle relevante dokumenter fra forretningsfører, f.eks. vedtekter, årsberetning, eventuelle husordensregler mv.

Avdeling
Martinussen Eiendomsmegling AS
EIE Tromsø
Org. nr:994319566
Grønnegata 30
9008 Tromsø
Tlf: 40 00 64 24, Fax: 77 67 20 00

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Børge Martinussen

Saksbehandlere
Børge Martinussen
EIE Tromsø
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig
Mob: 90 82 14 26 / E-post: bm@eie.no

Helge Normann Jakobsen
EIE Tromsø
Megler MNEF
Mob: 97 10 49 00 / E-post: hnj@eie.no

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Børge Martinussen
Telefon: 40 00 64 24
Mobil: 90 82 14 26
E-post: bm@eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Albertsvingen 18
For mer om objektet
Albertsvingen 18

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: