Bilde 1 av Kjetilskotvegen 477Bilde 2 av Kjetilskotvegen 477
Digital salgsoppgave
Kjetilskotvegen 477

3853 Vrådal • Kviteseid kommune

Dette objektet er solgt!

Prisantydning

Objektet er solgt!

Vrådal Panorama - Rå utsikt! 2 prosjekterte hytter på fjellet. Byggestart sommer 2021. 1 SOLGT**
Vis i kart
Boligtype
Fritidseiendom
Eierform
Selveier
Eierseksjon
2
Antall soverom
3 soverom
Primærrom (P-ROM)
80 m²
Bruksareal (BRA)
83 m²
Prisantydning
kr 3 150 000
Omkostninger
kr 14 492
Totalpris
kr 3 164 492
Byggeår
2021
Tomt
Eiet tomt 769 m²
Oppdragsnummer
67200204
card-default

Håkon Syslak

Eiendomsmegler
Les om Håkon
Prisantydningkr 3 150 000,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgiftkr 13 120,-
  
Totalpris kr 3 164 492
Eiendom
Kjetilskotvegen 477, 3853 Vrådal

Matrikkel
Gnr. 1 bnr. 190 snr. 2 i Kviteseid kommune

Eierform
Selveier

Ferdigstillelse
Ferdigstillelse

Selger/Utbygger
Kastellet Eiendom AS v. Tor-Odd Jacobsen

Areal
Primærrom: 80 kvm, Bruksareal: 83 kvm, Grunnflate: 53 kvm

Antall soverom
3

Tomt
Hver hytte får en halvpart av eiet tomt på 767m2. Tomtekart følger vedlagt. Tomten leveres med gruset innkjørsel og delvis fylt opp med stedlige masser. Forøvrig fjell/naturtomt.

Totalpris inkl. omkostninger
3 150 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 120,- (Dokumentavgift)

14 492,- (Omkostninger totalt)

3 164 492,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Ca. Kr. 8 800,- pr. år
Beløpet kan variere noe ut i fra bruk. Oppgitt beløp er et estimat fra Kviteseid kommune.

Beskrivelse
Hyttene leveres nøkkelferdig med flislagt bad, kjøkken med integrerte hvitevarer.
Innhold:
1. Etg:
Bod, hall, soverom, bad, kjøkken og stue med utgang til store terrasse på 35 kvm.
2. Etg. Bod, 2 soverom, stue

Parkering
På egen tomt

Beliggenhet
Hyttene ligger særdeles attraktivt til ca. 700 moh., nesten på toppen av Vrådal Panorama. Fantastisk utsikt over omkringliggende fjellområder, innsjøer og natur. Kort vei (ski in-ski out) til skisenteret med bakker i alle vanskelighetsgrader og 8-seters stolheis. Se www.alpin.no for informasjon og løypekart. Her er det også flere serveringssteder, afterski og andre tilbud. Lekeområder, badeplasser, minigolfbane m.m. i nærheten. Oppkjørte langrennsløyper og fantastiske turmuligheter. Kort vei til 9-hulls golfbane på Fossøy. Muligheter for båtplass i innsjøene Nisser og Vråvatn. Vrådal har utallige fritidstilbud og egner seg like godt om sommeren som vinterstid.

Bebyggelse
Jfr. leveransebeskrivelse.

Adkomst
Fra Vrådal sentrum kjører man til Vrådal panorama skisenter. Følg veien til bommen og følg veien (Kjetilskotveien) ca. 4 kilometer. Se Finn-kart. Adresse for hyttene er Kjetilskotvegen 477

Byggemåte
Bygget blir direktefundamentert til fast grunn. Yttervegger utføres med bindingsverk, isolert med mineralull.
Takkonstruksjon:
Saltak utført i tre og isolasjon belagt med underlagspapp og tekket med tretak.
For utfyllende informasjon om byggemåte og materialvalg, se utarbeidet leveransebeskrivelse i prospekt.

Primærrom
Primærrom: 80 kvm

Bruksareal
Bruksareal: 83 kvm

Leveransebeskrivelse
Moderne hytter med spennende utforming, og smakfulle materialvalg. Det er vedlagt utfyllende leveransebeskrivelse i prospektet.

Formuesverdi
Formuesverdi kr per Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig

Boder
En bod ved inngangsdør og en bod i 2. etg.

Vei / Vann / Kloakk
VA og vei i området er felles for Vrådal Panorama. VA-anlegget er tilknyttet kommunalt ledingsnett. Veiene i området er private og driftes av Vrådal Panorama.

Odel / Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Det er konsesjonsgrense 0 i Kviteseid kommune og kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan Vrådal skisenter - felt B10 datert 23/05-2012 med tilhørende
reguleringsbestemmelser datert 25/05-2006.
Området er under utbygging med fritidseiendommer. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Servitutter / Rettigheter
Ingen servitutter eller rettigheter tinglyst på eiendommen.

Stipulert overtagelse
4 kvartal 2021

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen vil forsikringsansvaret overføres til kjøper.  .

Utleie
Hytta kan fritt leies ut. Man har anledning til å inngå utleieavtale med Vrådal Booking AS, som formidler utleie i Vrådal. Leieinntekter avhenger av hvor mye man ønsker å leie ut og etterspørsel etter denne hyttestørrelsen.
Vrådal er et attraktivt reisemål for bl.a. danske, tyske og nederlandske turister, noe som gjør etterspørselen god. For informasjon om utleie, ta direkte kontakt med Vrådal booking.

Fordeler ved å kjøpe nybygg
Lavere omkostninger og høy trygghet:
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av eiendommens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Økonomi
Alle hyttene i området betaler kr. 6.000,- pr. år i serviceavgift for vei og anlegg i området.

Annet
Tomten sekjsoneres slik at hver hytte får sin eklusive og oppmålte halvpart. Konf. megler ved eventuelle spørsmål. Tomtekart med inndeling er vedlagt prospektet.

Det ligger fiber i Kjetilskotvegen. Det blir lagt trekkerør inn til hytten, men kjøper må bestille og bekoste tilknytning. Dette bestilles hos Vest Telemark kraftlag.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Ingen rettigheter eller servitutter registrert

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
3 150 000,- (NB: prisen er fast)

Omkostninger
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
13 120,- (Dokumentavgift)

14 492,- (Omkostninger totalt)

3 164 492,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Ved kontraktsinngåelse overskjøtes tomten til kjøper mot innbetaling av kr. 525.000,- Resterende kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Oppgjørhonorar Eie økonomi pr enhet (Kr.6 500)

Provisjon pr enhet (Kr.39 000)

Tilrettelegging pr enhet (Kr.6 000)

Totalt kr. (Kr.51 500)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Avbestillingsgebyr
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Avbestillingsgebyr reguleres etter bustadoppføringslova §54.

Garantier
Utbygger skal stille garanti eller kontantdepot etter Bufl §12. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.
Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.
Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Selgers forbehold
Det tas forbeholde om endelig godkjenning av prosjektet fra Kviteseid kommune.

Viktig informasjon
Alle bilder i markedsføringen er kun av illustrativ karakter, og avvik eller elementer som ikke medfølger kan forekomme.

Videresalg av kontraktsposisjon
Kjøper kan ikke uten selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge fritidsboligen videre før hjemmel er overført. Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 20.000,-
Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.

Tilvalg
Adgang til tilvalg eller endringer begrenset opp til 15% av kontraktsverdien ihht. Bustadoppføringslova §9. Slike tilvalg leveres mot pristillegg.
Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Det vil bli satt opp egne tilvalgsmøter for kjøperne. Alle tilvalgsavtaler avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør.
Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ved overtakelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest.  Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et forholdsmessig beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt.

Arealangivelser
Arealene er angitt i ca. bruksareal BRA som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger. I tillegg opplyses ca. P-rom. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning
Hyttene selges til fast pris. Kjøpetilbudsskjema må fylles ut ved kjøp.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Oppdragsnummer
67-20-0204

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Håkon Syslak

Saksbehandlere
Håkon Syslak
Eie Tønsberg
Eiendomsmegler
Mob: 92 82 87 05 / E-post: hsy@eie.no
Eie Tønsberg

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.

Vennligst ta kontakt med megler om budgivningen.

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Kjetilskotvegen 477
For mer om objektet
Kjetilskotvegen 477

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: