Bilde 1 av Kjetilskotvegen 394Bilde 2 av Kjetilskotvegen 394
Digital salgsoppgave
Kjetilskotvegen 394

3853 Vrådal • Kviteseid kommune

Prisantydning

kr 3 950 000

Omkostninger: kr 21 372Totalpris: kr 3 971 372
Vrådal Panorama - 2 prosjekterte hytter med nydelig utsikt og kort vei til alpinanlegget
Vis i kartLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Hytte
Eierform
Selveier
Antall soverom
4 soverom
Primærrom (P-ROM)
105 m²
Bruksareal (BRA)
113 m²
Bruttoareal (BTA)
123 m²
Kommunale avgifter
kr 9 000 / Mnd
Prisantydning
kr 3 950 000
Omkostninger
kr 21 372
Totalpris
kr 3 971 372
Byggeår
2021
Tomt
Eiet tomt 800 m²
Oppdragsnummer
67210097
card-default

Håkon Syslak

Eiendomsmegler
Les om Håkon
Prisantydningkr 3 950 000,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 800 000,-)kr 20 000,-
  
Totalpris kr 3 971 372
Eiendom
Kjetilskotvegen 394, 3853 Vrådal

Matrikkel
Under fradeling fra Gnr. 1 bnr. 140 i Kviteseid kommune

Eierform
Selveier

Ferdigstillelse
Ferdigstillelse vinter 4. kvartal 2021 ved kjøp før 1. juni

Selger/Utbygger
Kastellet Eiendom AS v. Tor-Odd Jacobsen

Hjemmelshaver
Kastellet Eiendom AS

Areal
Primærrom: 105 kvm, Bruksareal: 113 kvm, Bruttoareal: 123 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra takstrapport. Areal og rom er angitt og definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent fra bygningsmyndighetene.

Antall soverom
4

Tomt
Eiet tomt, ca. 800 m2

Totalpris inkl. omkostninger
3 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
202,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
20 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 800 000,-))

21 372,- (Omkostninger totalt)

3 971 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kommunale avgifter
Ca. Kr. 8 800,- pr. år
Beløpet kan variere noe ut i fra bruk. Oppgitt beløp er et estimat fra Kviteseid kommune.

Beskrivelse
Hyttene leveres nøkkelferdig med flislagt bad, kjøkken med integrerte hvitevarer.
Innhold:
1. Etg:
Bod, vindfang hall, 2 soverom, 2 bad, kjøkken og stue med utgang til terrasse
2. Etg. Bod, 2 soverom, stue

Parkering
Det opparbeides parkering i gårdsplass

Beliggenhet
Hyttene ligger særdeles attraktivt til, nesten på toppen av Vrådal Panorama. Fantastisk utsikt over omkringliggende fjellområder, innsjøer og natur. Kort vei (ski in-ski out) til skisenteret med bakker i alle vanskelighetsgrader og 8-seters stolheis. Se www.alpin.no for informasjon og løypekart. Her er det også flere serveringssteder, afterski og andre tilbud. Lekeområder, badeplasser, minigolfbane m.m. i nærheten. Oppkjørte langrennsløyper og fantastiske turmuligheter. Kort vei til 9-hulls golfbane på Fossøy. Muligheter for båtplass i innsjøene Nisser og Vråvatn. Vrådal har utallige fritidstilbud og egner seg like godt om sommeren som vinterstid.

Tomt
Eiet tomt, 800 m²

Adkomst
Fra Vrådal sentrum kjører man til Vrådal panorama skisenter. Følg veien til bommen og følg veien (Kjetilskotveien) snaut 4 kilometer. Se Finn-kart. Adresse for hyttene er Kjetilskotvegen 394

Byggemåte
Bygget blir direktefundamentert til fast grunn. Yttervegger utføres med bindingsverk, isolert med mineralull.
Takkonstruksjon:
Saltak utført i tre og isolasjon belagt med underlagspapp og tekket med tretak.
For utfyllende informasjon om byggemåte og materialvalg, se utarbeidet leveransebeskrivelse i prospekt.

Bruksareal
Bruksareal: 113 kvm

Leveransebeskrivelse
Moderne hytter med spennende utforming, og smakfulle materialvalg. Det er vedlagt utfyllende leveransebeskrivelse i prospektet.

Formuesverdi
Formuesverdi kr pr. Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig.

Boder
En bod ved inngangsdør og en bod i 2. etg.

Vei / Vann / Kloakk
VA og vei i området er felles for Vrådal Panorama. VA-anlegget er tilknyttet kommunalt ledingsnett. Veiene i området er private og driftes av Vrådal Panorama. Alle hyttene i området betaler kr. 6.000,- pr. år i serviceavgift for vei og anlegg i området.

Odel / Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Det er konsesjonsgrense 0 i Kviteseid kommune og kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan Vrådal skisenter - felt B10 datert 23/05-2012 med tilhørende
reguleringsbestemmelser datert 25/05-2006.
Området er under utbygging med fritidseiendommer. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Fordeler ved å kjøpe nybygg
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.
Fast pris gir forutsigbarhet
Vil du være med på utformingen av hyttens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt..

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Det er ingen rettigheter eller servitutter registrert på eiendommens grunnboksblad.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
4 400 000,- (Prisantydning)
Omkostninger

202,- (Pantattest kjøper)

585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)

110 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 400 000,-))
111 372,- (Omkostninger totalt)
4 511 372,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Oppgjør (Kr.6 500)

Provisjon (Kr.  45 000,-)

I tillegg betaler oppdragsgiver alle direkte kostnader forbundet med markedsføring
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Garantier
Garanti etter buofl. § 12 vil bli stilt etter at byggestart er vedtatt. Garanti etter buofl. § 12 stilles ved bortfall av forbehold, men senest ved igangsettelse av byggearbeidene. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.
Garanti etter buofl. § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.
Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Selgers forbehold
Eiendommene er under fradeling. Det tas forbehold om godkjenning av fradeling og videre godkjenning av byggesøknad.

Videresalg av kontraktsposisjon
Kjøper kan ikke uten selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen
videre før hjemmel er overført.
Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 35.000,-

Tilvalg
Adgang til tilvalg eller endringer begrenset opp til 15% av kontraktsverdien ihht. Bustadoppføringslova §9. Slike tilvalg leveres mot pristillegg.
Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Det vil bli satt opp egne tilvalgsmøter for kjøperne. Alle tilvalgsavtaler avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør.
Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse. Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles.

Arealangivelser
Areaene er hentet fra selgers tegninger og angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger. I tillegg opplyses ca. P-rom. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Oppdragsnummer
67-21-0097

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler Håkon Syslak

Saksbehandlere
Håkon Syslak
EIE Tønsberg
Eiendomsmegler
Mob: 92 82 87 05 / E-post: hsy@eie.no

EIE Tønsberg
/

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Kjetilskotvegen 394
For mer om objektet
Kjetilskotvegen 394

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: