Bilde 1 av BjorøyvegenBilde 2 av Bjorøyvegen
Digital salgsoppgave • Prosjekt
Bjorøyvegen

5177 Bjørøyhamn • Øygarden kommune

Prisantydning i prosjekt

kr 4 990 000 - 4 990 000

Arealer: 128 - 128 m²Antall enheter: 1 (1 solgt)Byggeår: 0
1 SOLGT! 16 leiligheter med flott utsikt. Egen garasjeplass + bod. Heisadkomst. Mulighet for båtplass og bobilparkering!
Se alle enheter i prosjektetLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Leilighet
Eierform
Eierseksjon
Antall soverom
3 - 3 soverom
Tomt
Fellestomt 2720 m²
Oppdragsnummer
95209010
card-default

Tarek André Bergfjord

Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler
Les om Tarek

Dette prosjektet består av følgende enheter:


128 m², 3 soverom, solgt!

Les mer om enhet 301 her

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Hovedoppdragsnummer
95-20-9010

Eiendom
Bjorøyvegen, 5177, Bjorøyhamn

Matrikkel
Gnr. 50 bnr. 699 i Øygarden kommune

Eierform
Eierseksjon

Ferdigstillelse
Det må selges 60% før byggestart. Det er deretter estimert total byggetid på 15 mnd. Dette er et foreløpig estimat, og kan avvikes. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Er ikke 60% solgt innen 31.1.2021 har utbygger rett på å trekke prosjektet i sin helhet. Da vil i så tilfelle alle kjøpere bli fristillt fra avtalen.

Ansvarlig megler
Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler Tarek André Bergfjord

Selger/Utbygger
Sartor Maskin AS

Hjemmelshaver
Atle Oddmund Bjorøy
Else Marie Bjorøy
Karsten Bjarne Bjorøy
Knut Bjorøy
Eli Britt Henningsen

Priser fra - til
Priser fra 2 790 000 - til 4 990 000

Arealer
Primærrom: 62 kvm - 134 kvm

Fellesutgifter
Felleskostnader skal dekke sameiets driftskostnader, som vil omfatte bl.a felles bygningsforsikring, kostnader til drift og vedlikehold, forretningsførsel og strøm i fellesarealer mm.

I estimatet som ligger til grunn ved oppstart representerer dette kr 20,- per kvm per mnd som fordeles etter brøk med tillegg av ca kr 500,- for internett og kabel-TV.

Det vil i tillegg bli en A-konto sum lagt til i felleskostnadene for varmtvann til vannboren varmesystem. Nærmere beløp vil bli fastsatt etterhvert.

Kommunale avgifter
Det vil tilkomme kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da husene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Øygarden kommune vil fakturere i etterkant av ferdigstillelse av boligene.

Energimerke
Leilighetene vil bli energimerket før overtagelse.

Beskrivelse
Dette er et flott prosjekt like etter Bjorøytunnellen. Kun 3 minutters kjøring fra Alvøen marina!

Prosjektet består av 16 enheter med følgende inndeling:

2 meget romslige toppleiligheter på 135 kvadratmeter, 3 soverom.
3 hjørneleiligheter på 125 kvm med to balkonger, 3 soverom.
3 leiligheter på 79 kvm med to soverom.
8 leiligheter på 62 kvadratmeter.

Det vil medfølge en parkeringsplass i felles garasjeanlegg med heisadkomst rett opp til leilighetene. Ved garasjeplass vil det medfølge en egen bod på ca 5,5 kvm tilhørende hver leilighet.

Beliggenhet
Leilighetene ligger godt plassert like etter Bjorøytunellen. Alle leilighetene vil få flott utsikt mot Mathopen og Grimstadfjorden.

En kort kjøretur unna ligger Drotningsvik senter som kan by på et godt utvalg av butikker samt treningssenteret Skyfitness. Kjører man noen minutter i retning Mathopen finner man også matvarebutikk og treningssenter.

Videre er det ca. 10 minutter med bil til Vestkanten Storsenter som kan by på et bredt utvalg av shopping og underholdningstilbud. Her er det i tillegg til en mengde med butikker og resturanter. Her finner du også bowling, badeland og ishall for å nevne noe. Det er ca 15 min. kjøring til Bergen sentrum. Kort vei til busstopp

Det er kort vei til skole og barnehage. Bjorøy skule(1-7 klasse) og barnehage ligger ca 1 km unna prosjektet.

Tomt
Fellestomt, 2720 m²

Leveransebeskrivelse
Konstruksjon og utførelse oppfyller kravene i Plan og Bygningsloven, med tilhørende forskrift TEK17. Prosjektet vil med andre ord ha gode kvaliteter over hele linjen.

Kjøkkenet blir levert av kvalitetsleverandøren Sigdal eller annen kjent leverandør og vil være i hvit glatt utførelse. Overskap til himling. Benkeplate i laminat. Kjøkkenet vil med andre ord få et moderne og tidløst design.

Helfliset bad med vegghengt klosett og opplegg for vaskemaskin.

Foruten flislagt bad blir leilighetene levert med en lys 3-stavs eikeparkett. Vannbåren gulvvarme i entre/gang, bad, kjøkken og stue. Dette er forsynt av luft - vatn varmepumpe fra fellesanlegg.  Videre vil det vil være balansert ventilasjon med varmegjennvining.

Alle leilegheitene vil få heisadkomst. Det vil bli tildelt en fast parkeringsplass i felles garasjeanlegg med mulighet for el-bil lading som tilvalg.

Om man kommer tidlig inn i prosjektet vil være mulig å gjøre tilvalg/endringer på innredning, fargevalg og kvaliteter.

Se ellers komplett leveransebeskrivelse for meir informasjon om kvaliteter. Leveransbeskrivelse ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Formuesverdi
Ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. Formuesverdien for primærbolig utgjør ca. 30% av beregnet markedsverdi og ca. 80% av sekundærbolig. Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Parkering
Det vil bli 1 parkeringsplass til hver leilighet i felles garasjeanlegg. Det vil i tillegg være 8 gjesteparkeringer.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Området er regulert til boligblokkbebyggelse.

Servitutter / Rettigheter
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 2G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Det er ikke tinglyst servitutter på eiendommen.

Sameiet
Sameiet vil bestå av 16 enheter.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Fordeler ved å kjøpe nybygg
Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig.
For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen.

Lavere omkostninger og høy trygghet
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Lavere driftskostnader/fellesutgifter
Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø.

Fast pris gir forutsigbarhet
Ofte er prisene faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
Fra kr. 2 790 000,- til kr. 4.990.000,- pluss omkostinger
Omkostninger:

Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi. 7.500,- pr enhet.
Tinglysing av skjøte: kr 585,-
Pantattest: kr 199,-
Evt. tinglysingsgebyr: kr 585,- pr. pantedokument (v/belåning)
Totale omkostninger: kr. 8.869,50,- inkl. mva.

Betalingsbetingelser
Det forutsettes at kr 200.000,- innbetales som forskudd ved kontraktsinngåelse.
Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si at det ikke forutsettes pant i leiligheten som kjøpes.
Påløpte renter vil tilfalle kjøper frem til skjøte er tinglyst, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som følge av at det stilles garanti ihht. Bustadoppføringslova §47.

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Fastpris 53.000,- pr enhet.
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren ikke krav på betaling.
Selges 60% eller mer har megler krav på full betaling for hver solgte enhet.

Avbestillingsgebyr
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes
vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Avbestillingsgebyr reguleres etter bustadoppføringslova §54.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser.
Selger har tatt forbehold om salg av 60% av prosjektet. Garanti etter § 12 stilles ved bortfall av forbehold, men senest ved igangsettelse av byggearbeidene.

Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.

Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.

Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Videresalg av kontraktsposisjon
Kjøper kan ikke uten selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført.

Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 50.000,- Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.

Tilvalg
Adgang til tilvalg eller endringer begrenset opp til 15% av kontraktsverdien ihht. Bustadoppføringslova §9. Slike tilvalg leveres mot pristillegg.

Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Det vil bli satt opp egne tilvalgsmøter for kjøperne. Alle tilvalgsavtaler avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør.

Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse. Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles.

Arealangivelser
Prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger og vegger mot andre bruksenheter. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning
Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger/megler kan fritt endre prisliste uten varsel. Det er til en hver tid den siste versjonen som er gjeldene.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Oppdragsnummer
95-20-9010

Internett
www.eie.no

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Bjorøyvegen
For mer om objektet
Bjorøyvegen

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: