Bilde 1 av Gandsveien 7Bilde 2 av Gandsveien 7
Digital salgsoppgave • Prosjekt
Gandsveien 7

4017 Stavanger • Stavanger kommune

Prisantydning i prosjekt

kr 6 950 000 - 6 950 000

Arealer: 159 - 159 m²Antall enheter: 2 (2 solgt)Byggeår: 2021
Mariero - Utsolgt! - 2 Prosjekterte boliger m/ carport og solrik hage. Barnevennlig og sentralt.
Se alle enheter i prosjektetLast ned denne salgsoppgaven
Boligtype
Tomannsbolig
Eierform
Selveier
Antall soverom
4 - 4 soverom
Tomt
Eiet tomt 1001 m²
Oppdragsnummer
54209048
card-default

Torbjørn Lie

Eiendomsmegler MNEF / Partner
Les om Torbjørn

Dette prosjektet består av følgende enheter:


159 m², 4 soverom, solgt!
Denne enheten er ikke lenger tilgjengelig


 m², soverom, solgt!
Denne enheten er ikke lenger tilgjengelig

Nøkkelinformasjon
Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av bolig

Selger har godkjent salgsoppgaven 18.11.2020.

MRK: Boligene selges til fastpris og etter "førstemann til mølla prinsippet".

Hovedoppdragsnummer
54-20-9048

Eiendom
Gandsveien 7, 4017 Stavanger

Matrikkel
Gnr. 20 bnr. 90 i Stavanger kommune

Boligtype
Vertikaldelt tomannsbolig/tvillinghus.

Eierform
Selveier

Ferdigstillelse
Prosjektet vil igangsettes når minimum èn bolig i prosjektet er solgt. Ferdigstillelse forventes ca 12 mnd etter dato for byggestart.

Begge parter kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom selger ikke har varslet byggestart innen 3 mnd etter signert kontrakt.

Ved frafall av selgers forbehold og varsling om byggestart, vil siste frist for overtakelse bli meddelt skriftlig. Endelig overtagelsdato meddeles skriftlig innen 6 uker før overtakelse. Dette tidspunkt gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelsen medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter ihht. bustadoppføringslova §10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtakelse skjer tidligere enn selger meddelte som siste frist.

Hver kjøper vil ved overtakelse få tildelt en håndbok som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med oversikt over firma/kontaktperson som er ansvarlig for de forskjellige arbeider/produkter.

Ansvarlig megler
Eiendomsmegler MNEF / Partner Torbjørn Lie

Selger/Utbygger
Unibo AS

Hjemmelshaver
Unibo AS

Priser fra - til
Priser fra 6 950 000 - til 6 950 000

Arealer
Primærrom: 159 kvm - 159 kvm, Bruksareal: 159 kvm Se vedlagte tegninger.

Definisjon på arealer:
BRA - Bruksareal: Det areal av boligen som ligger innenfor boligens omsluttede vegger inkludert eventuelle boder.

Eiendomsskatt
Beløpet for eiendomsskatt for de ulike boligene er ikke fastsatt.

Kommunale avgifter
Fastsettes av Stavanger kommune etter gjeldende satser.

Energimerke
Energiattest med energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter B
Utregning er med utgangspunkt i de varmekildene som følger med samt vedovn.
I tillegg er det lagt inn standard varmepumpe i beregningen (ikke inkl i leveransen)

Beskrivelse
Kombinasjonen av et stilrent uttrykk og gode bygningsmessige kvaliteter skaper gode boforhold i disse spennende prosjekterte tomannsboligene. Meget innholdsrike boliger med hele to stuer, fire soverom og to bad samt vaskerom og innvendige boder. Boligene leveres nøkkelferdige med god standard og etter siste byggekrav Tek17. Dette gir kjøper trygghet for at det tekniske er ivaretatt. 

Noen kvaliteter å trekke frem:
- Balansert ventilasjon
- 1 stavs hvitglasert stavparkett fra Boen
- Moderne trapp med eiketrinn og stålspiler
- Svane kjøkkeninnredning
- Ferdigmalt kledning
- Fliselagte baderom
- Stålpipe og peisovn
- Terrasse med pergolaoverbygg
- Carport med sportsbod

Hovedetasjen består av stue med åpen løsning til kjøkken samt bad og vaskerom i tillegg til en praktisk bod. Etasjen har direkte adkomst fra carporten samt via en bi-inngang direkte inn til vaskerommet.

Samtlige fire soverom samt bad II er plassert i 2. etasje. Her har også arkitekten funnet plass til en praktisk bod og loftstue. En ideell løsning for familier med barn i alle aldre og en maksimal utnyttelse av plassen.

Uteområder:
Inkludert i leveransen er terrasse med pergolaoverbygg. Hage/uteområde leveres grovplanert, klart for egeninnsats og isåing/ferdigplen. Gårdsrom gruses. Det leveres ikke kantstein/avslutninger etc.

Inkludert i leveransen er carport.
Denne leveres på støpt plate. Det støpes også plate mellom carport og hus slik at man kan gå tørrskodd rett inn.

Beliggenhet
Meget etterspurt adresse på Mariero i et sentralt og etablert område. Boligområde ligger på østsiden av hovedveien, parallelt med Gandsfjorden. Her kombineres en sentral beliggenhet med kort gangavstand til de flotte tur -og rekreasjonsområdene langs sjøen. Kombinasjonen av et stille og idyllisk boområdet med en sentral plassering gjør dette til ett av de mest attraktive områdene i hele regionen. Området består hovedsakelig av villabebyggelse og nabolaget har en sunn demografisk sammensetning. Også svært ideell beliggenhet for dem som ønsker å benytte det kollektive transporttilbudet like i nærheten.

Tomt
Felles tomt, 1001 m2. Tomten vil ha ett felles bruksnummer hvor hver bolig får hvert sitt seksjonsnummer. Fordelingen av uteareal vil fremkomme og reguleres gjennom sameiets vedtekter. Se vedlagte tegninger. Noe av tomtegrunn er adkomstvei som også naboer benytter.

Skole/barnehage
Området tilhører Kvaleberg barneskole (1-7 kl.) samt Kristianslyst ungdomskole (8-10 kl.). Det finnes flere barnehager i området. Se forøvrig vedlagt nabolagsprofil.

Offentlig kommunikasjon
Kun ca 8 min gange til togstasjonen på Mariero og ca 12 min gange til nærmeste bussholdeplass. Se forøvrig vedlagt nabolagsprofil.

Leveransebeskrivelse
Boligene bygges etter TEK17 i betong og trekonstruksjon.

Se vedlagt leveransebeskrivelse i salgsoppgaven for nærmere detaljer.

Formuesverdi
Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Boder
En utvendig bod i tilknytning til carport.

Vei / Vann / Kloakk
Eiendommen har adkomst via offentlig vei, og via privat vei (20/9, 198) med felles vedlikeholdsansvar.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Området er regulert til boligformål. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (100 meter)
Id: 2622
Navn: Områderegulering for Mariero
Status: Planforslag
Plantype: Områderegulering

Sameiet
Boligen blir formelt sett organisert i et sameiet hvor tomten er felles. Utover det vil hver av boligene få eksklusive bruksretter til sin respektive del av hagen.

Stipulert overtagelse
Antatt overtagelse er ca 12 mnd etter byggestart. Med byggestart menes fra det tidspunktet byggearbeidene faktisk igangsettes. Gravearbeider er ikke å anse som byggearbeid. Overtagelsestidspunkt er basert på et foreløpig estimat, og endelig dato vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid.

Overtagelsesperiode vil bli varslet kjøper ca. 3 mnd før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøper senest 6 UKER før overlevering.
Overtakelsesdato er forpliktende og dagmulktbelagt.

Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre en forsinkelse på utførelsen. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring eller hver bolig for seg selv. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Fordeler ved å kjøpe nybygg
Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig.
For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen.

Lavere omkostninger og høy trygghet
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Lavere driftskostnader/fellesutgifter
Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø.

Fast pris gir forutsigbarhet
Ofte er prisene faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. Følgende servitutter følger eiendommen:

1997/11875-1/102 15.08.1997 Bestemmelse om veg  
Rettighetshaver : ALLMENNHETEN

For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.


Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
6 950 000,- (NB: prisen er fast)
Omkostninger

73 750,- (Dokumentavgift)

200,- (Pantattest kjøper)

585,- (Tingl.gebyr pantedokument)

585,- (Tingl.gebyr skjøte)
75 120,- (Omkostninger totalt)
7 025 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)
Omkostninger:

Dokumentavgift til staten 2,5% av andel tomteverdi. Total tomteverdi utgjør ca kr. 2 900 000.

Off tilkoblingskostnader tilkommer. Konf. megler. Disse deles likt mellom husene. Tilkoblingskostnader
anslås til å være ca kr. 50.000,- pr hus.
Tillegg tilkommer følgende avgifter pr eiendom:

- Gebyr for tinglysing av skjøte kr. 525,-

- Gebyr for tinglysing av panteobligasjoner i forbindelse med eventuelle lån kr. 525,- per obligasjon

- Attestgebyr kr. 199,50.
Det tas forbehold om endring av satsene til offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til
hjemmelsovergang finner sted.

Betalingsbetingelser
Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales som forskudd ved kontraktsinngåelse.
Innbetalingen skal være fri egenkapital, det vil si at det ikke forutsettes pant i boligen som kjøpes.

Påløpte renter vil tilfalle kjøper frem til skjøte er tinglyst, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som følge av at det stilles garanti ihht. Bustadoppføringslova §47.

Resterende del av kjøpesum inkl. omkostninger og eventuelle tilvalgskostnader betales uoppfordret min. en uke før overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Grunnpakke enebolig (Kr.4 850)
Markedspakke 1 (Kr.14 500)
Oppgjør (Kr.6 900)
Provisjon (Kr.104 250)
Prospekter/salgsoppgave (Kr.2 350)
Totalt kr. (Kr.132 850)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Avbestillingsgebyr
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes
vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling.
Avbestillingsgebyr reguleres etter bustadoppføringslova §54.

Garantier
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser.

Selger har tatt forbehold om åpning av byggelån og igangsettingstillatelse inntil det er solgt min. 1 bolig i prosjektet.
Garanti etter § 12 stilles ved bortfall av forbehold, men senest ved igangsettelse av byggearbeidene.

Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.
Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.

Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Videresalg av kontraktsposisjon
Kjøper kan ikke uten selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen
videre før hjemmel er overført.

Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 25.000,-
Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.

Tilvalg
Tilvalgskostnader blir fakturert direkte fra utbygger. Faktura må betales før overtagelse.

Adgang til tilvalg eller endringer begrenset opp til 15% av kontraktsverdien ihht. Bustadoppføringslova §9. Slike tilvalg leveres mot pristillegg.
Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Det vil bli satt opp egne tilvalgsmøter for kjøperne. Alle tilvalgsavtaler avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør.
Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv.

Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse.

Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse.
Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse.
Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles.

Arealangivelser
Prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning
Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger/megler kan fritt endre prisliste uten varsel. Det er til en hver tid den siste versjonen som er gjeldene.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Oppdragsnummer
54-20-9048

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Bilde 3 av Gandsveien 7
For mer om objektet
Gandsveien 7

Kontakt megleren

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: