Bilde 1 av Gamleveien 6Bilde 2 av Gamleveien 6
Digital salgsoppgave
Gamleveien 6

3174 Revetal • Tønsberg kommune

Prisantydning

kr 2 690 000

Omkostninger: kr 15 292Totalpris: kr 2 705 292
Revetal Terrasse - 2 roms midt i sentrum - garasjeplass og felles takterrasse
Vis i kart
Boligtype
Leilighet
Eierform
Eierseksjon
Antall soverom
1 soverom
Primærrom (P-ROM)
42 m²
Bruksareal (BRA)
44 m²
Fellesutgifter
kr 1 575 / Mnd
Kommunale avgifter
kr 1 109 / Mnd
Prisantydning
kr 2 690 000
Omkostninger
kr 15 292
Totalpris
kr 2 705 292
Byggeår
2023
Tomt
Fellestomt 1550 m²
Oppdragsnummer
67230047
card-default

Matias Wahl Rostad

Daglig leder / Eiendomsmegler
Les om Matias
Prisantydningkr 2 690 000,-
Pantattest kjøperkr 202,-
Tingl.gebyr pantedokumentkr 585,-
Tingl.gebyr skjøtekr 585,-
Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 357 600,-)kr 8 920,-
Oppstartskapital til sameiekr 5 000,-
  
Totalpris kr 2 705 292
Eiendom
Gamleveien 6, 3174 Revetal

Matrikkel
Gnr. 385 Bnr. 12 i Tønsberg kommune

Boligtype
Leilighet

Eierform
Eierseksjon

Ferdigstillelse
Ferdigstillelse

Selger/Utbygger
Selger er GSA Invest AS. Utbygger er Gamleveien Eiendom AS

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver er Gamleveien Eiendom AS.

Areal
Primærrom: 42,90 kvm, Bruksareal: 44,70 kvm
Vedlagte plantegninger er ikke målbare. Arealene er hentet fra byggetegninger.

Antall soverom
1

Tomt
Fellestomt 1550 kvm

Totalpris inkl. omkostninger
kr 2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 202,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 5 000,- (Oppstartskapital til sameie)
kr 8 920,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 357 600,-))
--------------------------------------------------------
kr 15 292,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 705 292,- (Totalpris inkl omkostninger)

Fellesutgifter
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte.

Estimat ved kr.35,- per kvm BRA per mnd tilsvarer kr.1.575,-.
Estimat ved kr.45,- per kvm BRA per mnd tilsvarer kr.2.025,

Felleskostnader skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, som vil omfatte bl.a. felles bygningsforsikring, kostnader til drift og vedlikehold, forretningsførsel, strøm i fellesarealer  mm. Størrelse på kostnadene vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.

Andre løpende kostnader som dekkes av seksjonseier utover fellesutgiftene er:

•Kostnader ved varmeanlegg som leverer energi til romoppvarming og varmtvann. Disse vil bli fordelt til den enkelt e beboer iht . forbruk ved installasjon av forbruksmålere i hver enkelt leilighet.
•Kommunale gebyrer og avgifter. Disse er ikke beregnet for den enkelte boenhet, men vil bli beregnet av kommunen etter ferdigstillelse.
•Abonnement for tv-pakker og internett.
•Parkeringskjeller.

I estimatet som ligger til grunn ved oppstart representerer dette ca. kr. 35-45,- per kvm BRA per mnd. Avsetning til vedlikehold vil da normalt ikke være inkludert. Estimatet baserer seg på erfaringstall og er gjenstand for endringer. Sameiet kan også vedta å inkludere flere tjenester.  Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Som eier av bolig i eierseksjonssameie plikter man å delta i sameiet og betale de månedlige felleskostnadene.

Kommunale avgifter
De kommunale avgiftene er ikke fastsatt p.t. Det vil antatt bli satt inn felles vannmåler for Sameiet. Erfaringsmessig vil årlig beløp ligge på mellom kr.12.000,- og kr.16.000,-. Størrelsen på kommunale avgifter er ikke fastsatt p.t. Tønsberg kommune fastsetter endelige kommunale avgifter og det tas derfor forbehold om størrelse på dette. Kommunale avgifter faktureres direkte til enhver kjøper fra kommunen.

Parkering
Felles bilgarasje i parkeringsetasje under leilighetsbygget, 1 plass pr leilighet er inkludert.  Ladepunkt for elbil i et eget ladesystem tilbys som tilvalg, med priskonsekvens.

Utbygger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene.  Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ved organisering av parkeringsanlegg kan, på grunn av organisasjonsform og/eller byggeløsning, gis rett for styret eller sameiermøte til å kunne omfordele plasser dersom dette er nødvendig pga. funksjonshemning eller andre særlige grunner.

Utbygger vil avvike fra gjeldende reguleringsbestemmelse når det gjelder fordeling av p- plasser.

Utbygger forbeholder seg retten til fritt å omsette eventuelle ekstra parkeringsplasser.  Det er ikke avgjort hvordan rettighetene til parkeringsplass og boder skal sikres. Organiseringen vil enten fremgå av vedtektene og/ eller annen dokumentasjon og/eller ved tinglysning av rettighetene, og alternativt fremgå av seksjoneringsbegjæringen.

Beliggenhet
Boligen blir beliggende midt på Revetal med umiddelbar nærhet til alt som Revetal sentrum kan by  på.  "Tøffelavstand" til kjøpesenteret Re-Torvet med den fantastiske Meny-butikken, klesforretninger, sportsforretning, vinmonopol, blomster, apotek, restauranter, kafeer mv.

Unike turområder i alle retninger!  En trenger ikke å reise langt for å oppleve frisk luft og herlig natur, det er flere idylliske utfartsområder i Re kommune. Ypperlige muligheter for fottur, sykkeltur og bading. Tur- og friluftsområder med noe bøkeskog, variert terreng og kystlandskap gir god rekreasjon på helårsbasis. Her finnes et mylder av merkede turmuligheter, der turistforeningen sørger for Re-løypene vinterstid. Det er kort vei til lysløype, fotballbane, idrettshall, samt idylliske badeplasser ved Langvannet.

Re golfbane i umiddelbar nærhet,  30 minutter med bil til Sandefjord Lufthavn Torp.  Med "nye" E-18 er veien til Oslo og øvrige Vestfoldbyer heller ikke lang.

Tomt
Fellestomt, 1550 kvm

Byggemåte
Det vises til leveransebeskrivelse i prospekt for Revetal Terrasse.

Primærrom
Primærrom: 42,9 kvm
Følgende rom er inkludert i P-rom:
3.etasje:
Bruksareal: ca.44,7 m². fordelt slik:
Primærrom: ca.42,9 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, stue/kjøkken, soverom og bad.
Sekundærrom: ca.1,8 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.

Det tas forbehold om at arealene er hentet fra byggetegninger og ikke fra fysisk oppmåling. Avvik kan forekomme.

Bruksareal
Bruksareal: 44,7 kvm

Boder
Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet av forretningsfører som ligger i salgsoppgaven. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Kjøper er kjent med at utkastet kun er veiledende og aksepterer at utkastet vil kunne bli endret i forbindelse med sammenføyingen  og seksjonering/overtagelse av boligen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere årsmøter.

Overtagelse av sameiets fellesarealer gjennomføres av sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealene - avhengig av årstid - vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt helt eller delvis etter kjøpers overtagelse av boligen

Leveransebeskrivelse
Kjøkken: Kjøkkeninnredning fra HTH. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer. Benkeplate, hvitevarer og innredning kan oppgraderes etter ønske mot pristillegg.

Bad: Badet leveres flislagt, og inneholder dusj, WC og baderomsinnredning med servant og speilskap med lys. I leiligheter uten vaskerom vil det også leveres opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel. Innredningen levers i hvit matt utførelse, med 2 skuffer. Badet kan oppgraderes etter eget ønske mot pristillegg.

Gulv: 3-stavs hvitlakkert eikeparkett. Parketten monteres flytende, og det vil montere eikefoliert gulvlist. Parketten kan oppgraderes etter ønske, og det kan også legges fliser i gang og bod mot pristillegg.

Balkong: Balkonger levers med gulv i betong og rekkverk bestående av klart glass og stolper.

Fellesarealer: Fellesarealer levers med keramiske gulvfliser og malte slette overflater. Håndløpere i rustfritt stål.

Det henvises forøvrig til utbyggers prospekt, salgsoppgave og leveransebeskrivelse for nærmere detaljer om leilighetenes standard og utførelse.

Formuesverdi
Formuesverdien er ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av skatteetaten etter en beregningsmodell om boligen er primær eller sekundær. For Primærbolig fastsettes den til 25 % av boligverdien opp til kr. 10 000 000 og deretter 70 % av den overskytende boligverdien. For Sekundærbolig fastsettes den til 100 % av boligverdien.

Det gjøres oppmerksom på at kjøper selv må sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype og byggeår til skattemyndighetene. Det tas forbehold om endring av satser.

Vei / Vann / Kloakk
Eiendommen vil ha adkomst fra offentlig vei. Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vann og avløp. Sameiet vil stå ansvarlig for sine stikkledninger.

Odel / Konsesjon
Det er ingen konsesjonsplikt eller odel knyttet til kjøp av bolig i Revetal Terrasse. Det er ikke boplikt i Tønsberg kommune

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning
Eiendommen er regulert til kombinert bebyggelse og anlegg - bolig/kontor/tjenesteyting iht. detaljreguleringsplan3803 20170039 for Gamleveien 6 - med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtatt 10.12.2019 - med endringer vedtatt 25.08.2022.Tilleggsformål vei, gang/sykkelvei, fortau, parkeringsplasser, parkeringshus/anlegg.

Reguleringskart og bestemmelser kan besiktiges hos megler. Rammesøknaden er godkjent og utbygger vil sende inn søknad om IG straks forbeholdene er oppnådd.

Sameiet
Svane Forvaltning er valgt som forretningsfører for Eierseksjonssameiet.

Det vil bli opprettet eierseksjonssameie i samsvar med Eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65.

Fremtidig eier plikter å være medlem av eierseksjonssameiet.  Som seksjonseier i et seksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boligseksjon.

Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal.
Seksjonseierne har full råderett over sine seksjoner og seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner.

Stipulert overtagelse
Forventet ferdigstillelse er mai 2023. Dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindene og utløser ikke dagmulkt.  Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato.  Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Selv om selger har varslet en endelig overtakelsesdato kan selger fremskynde overtakelsen. Selger skal i så fall varsle en slik fremskyndet overtakelse minimum 4 uker før det nye overtakelsestidspunktet. Varsel skal gis skriftlig. Dersom selger benytter seg av retten til å fremskynde overtakelsestidspunktet, vil det nye overtakelsestidspunktet være endelig og dagmulktsutløsende, jfr. bustadoppføringslova §18.

I tillegg til å gi melding jf. ovenfor, skal selger med minimum 7 dagers skriftlig varsel innkalle kjøper til overtakelsesforretning jf. bustadoppføringslova § 15.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, da det er ulovlig å ta boligen i bruk uten at det foreligger enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Kjøper har ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.

Kjøper er kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtagelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse, og altså før det foreligger ferdigattest fra Tønsberg kommune. Selger har krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, selv om overtakelse skjer mot midlertidig brukstillatelse.

Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse, er selger forpliktet til å fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før midlertidig brukstillatelse er utløpt på tid. Ved overtakelse mot midlertidig brukstillatelse vil eiendomsmegler bistå partene med å etablere sikkerhet for kjøpernes krav på ferdigstillelse og ferdigattest, f.eks. ved tilbakehold eller ved at selger avgir garanti.

Kjøper kan ikke å nekte å overta selv om fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført: Oppgjøret vil i tråd med eiendomsmeglingsloven § 6-9 bli stående på eiendomsmeglers klientkonto inntil kjøper har fått rettsvern eller det er stilt garanti i ihht. Bustadoppføringslova § 47. 
Før overtakelse vil det bli gjennomført en førbefaring der boligen blir gjennomgått/ befart samtidig som boligens drift instruks/ FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Før utlevering av nøkler kan finne sted, skal det dokumenteres at alle innbetalinger inkludert eventuelle tilleggsleveranser er innbetalt som avtalt. 
Boligen overleveres ryddet og støvsugd, men ikke utvasket ("byggrengjort").

Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Gjennomgang og kontroll av fellesarealer vil bli gjennomført med styre i sameiet etter overtakelse av boligene. Kjøper aksepterer at styre i sameiet representerer alle seksjonseierne ved gjennomgang av fellesarealene. Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Hvis deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokoll.

Dersom det avdekkes mangler ved boligen eller fellesarealene på overtakelsestidspunktet, kan kjøper velge å holde tilbake deler av kjøpesummen som sikkerhet for krav mot selger som følge av manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Tilbakehold skal protokollføres på overtakelsesprotokollen eller på annen måte skriftlig varsles eiendomsmegler og selger før hjemmelsovergang.
Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Forsikring
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

Utleie
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven, jf. eierseksjonsloven § 24. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Utleie skal meldes styret.

Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter
Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon. Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 2G.

Kommunen har lovbestemt første prioritets pant (legalpant) i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen:
Servitutt - erklæring/avtale- bestemmelse om kloakkledning, tinglyst 08.03.1983, dagboksnr.1225.
Servitutt - erklæring/avtale - bestemmelse om felles vannverk- tinglyst 22.12.1988, dagboksnr.9293.

I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, seksjoneringsbegjæring, vann/avløp, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene eller elverk. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet innenfor reguleringsplanen for prosjektet.

Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler.  Disse er medtatt i standard kjøpekontrakt som er vedlegg til denne nøkkelinformasjonen.

Kjøper er gjort kjent med at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn 2 boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, jf. lov om eierseksjoner § 23, første ledd

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld
kr 2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger:
kr 202,- (Pantattest kjøper)
kr 585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
kr 585,- (Tingl.gebyr skjøte)
kr 5 000,- (Oppstartskapital til sameie)
kr 8 920,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 357 600,-))
--------------------------------------------------------
kr 15 292,- (Omkostninger totalt ved prisantydning)
--------------------------------------------------------
kr 2 705 292,- (Totalpris inkl omkostninger)

Betalingsbetingelser
Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller kjøpers konto i norsk finansinstitusjon. Eventuell egenkapital skal innbetales i én samlet betaling fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

Vederlaget
Følgende er avtalt om meglers vederlag:

Eierskiftegebyr forretningsfører (Kr.5 995)
Grunnpakke eierseksjon (Kr.18 900)
Markedspakke 1 (Kr.10 000)
Oppgjør (Kr.7 000)
Provisjon (forutsatt salgssum: 0,-) (Kr.30 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Totalt kr. (Kr.86 795)
Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for
påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Avbestilling
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes
vil kjøper kunne bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av avbestillingen.
I stedet for erstatning kan det være fastsatt et avbestillingsgebyr. Erstatning og avbestillingsgebyr reguleres av bustadoppføringslova §§ 53 og 54.

Garantier
Garanti etter buofl. § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse.
Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.

Dersom avtale om salg inngås innen 6 måneder etter ferdigstillelse og selger opptrer som ledd i næringsvirksomhet, skal selger stille garanti for oppfylling av avtalen jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtagelse, og minst 5 % av kjøpesummen i fem år etter overtagelse.

Forbehold fra Utbygger
Forbeholdene er gjengivelse av forbehold i salgsprospekt for Revetal Terrasse og avtale mellom Utbygger og Selger.  Selger gjør videre disse forbeholdene gjeldende ovenfor Kjøper der dette eventuelt er nødvendig eller påkrevet fra Utbygger:

Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Utbygger har rett til å foreta endringer/omregulering av omkringliggende bebyggelse, eventuell regulering av enkeltseksjoner til næringsvirksomhet og endringer av utomhusarealer i forhold til det som er presentert for kjøpere.

Alle opplysninger i leveransebeskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke
reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger tar forbehold om endringer pålagt av offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets gjennomføring.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering, boder og eventuelle andre rettigheter på den måten som anses mest hensiktsmessig. Dette kan være som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter regulert i vedtekter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt anleggseiendom med ideelle eierandeler, tinglyste bruksretter eller bruksretter fastsatt i vedtekter.

Selger forbeholder seg retten til å endre antall seksjoner og sammensetningen av usolgte enheter dersom det vurderes som hensiktsmessig. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt.  Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekteringsprosessen og det tas forbehold om eventuell endring av antall eierseksjoner i bygningene.

Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospektet forøvrig. Prospektet inneholder flere perspektiver, utsiktsbilder og datagenererte bilder, som kan avvike fra endelig oppførelse med hensyn til arkitektur, tekniske løsninger, byggenes plassering på tomten og utsiktsforhold.  Alle illustrasjoner må dermed betraktes som omtrentlige og skissepregede.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.

Dersom det ikke er tatt innspesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjektertes uten forhåndsvarsel til kjøperne.  Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan.  Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 16.06.2017 nr.65. Med eierseksjon: eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Tilvalg
Tilvalg er ikke mulig pga. snarlig ferdigstillelse.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse
Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Utbygger Gamleveien Eiendom er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse. Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at Utbygger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Utbygger  plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles.

Arealangivelser
Arealene oppgitt i prospektet er angitt i bruksareal (BRA) som er leilighetens mål innvendig, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P- rom, dette er leilighetens BRA areal fratrukket innvendige boder og veggene til disse. Arealene angitt i markedsføringsmaterialet er ikke å betrakte som eksakte arealer. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven
Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning
Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi gjør oppmerksom på at det i forbrukerforhold ikke kan inngis bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn dette. Hos EIE stiller vi strengere krav til frister ved budgivning enn det som følger av Forbrukerinformasjon om budgivning punkt 4, vedlagt i salgsoppgaven. Bud skal ikke ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Bud med kortere akseptfrist enn 30 minutter kan bli avvist.

Eiendomsmegler har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes tekniske feil. Akseptfristen er absolutt, det vil si at selger må akseptere budet og kjøper meddeles aksepten innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter inngivelse av bud til tett opp mot akseptfristen på et annet bud er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler og/eller megler rekker å bringe budet videre til selger. Husk alltid å ringe megler etter at du har sendt et bud eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt og kan formidles til selger. For øvrig vises det til vedlagte forbrukerinformasjon om budgivning.

Alle bud og budforhøyelser skal være skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt, og budet skal signeres av budgiver. Eiendomsmegler kan ikke formidle bud før disse kravene er oppfylt. Vi oppfordrer til å inngi bud elektronisk, ved å trykke på "Gå til budgivning" på eiendommens hjemmeside på eie.no eller ved å trykke på knappen "Gi bud" i finn-annonsen. Ved å benytte denne tjenesten vil vilkårene om legitimasjon og signatur fra budgiver være oppfylt. Som kjøper og selger hos EIE vil du få tilsendt budjournalen etter at handel er inngått. Dette innebærer at alle bud vil bli gjort kjent for partene i den endelige kjøpsavtalen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det er viktig at du gjør deg kjent med all informasjon om boligen, og at du har spurt om det du eventuelt lurer på, før du legger inn et bud.

Lovgrunnlag
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. Dersom boligen selges etter ferdigstillelse så er det salg etter avhendingslovens bestemmelser som gjelder.

Oppdragsnummer
67-23-0047

Hvitvasking
Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og tilhørende forskrift. Hvitvaskingsloven pålegger megler å gjennomføre kundetiltak av både selger og kjøper. Dersom kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak, og dette medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket misligholder kjøper avtalen. Dette vil kunne gi selger rettigheter etter avhendingsloven, herunder rett til å heve kjøpet og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning dersom misligholdet er vesentlig. I tilfeller der det er selger som ikke bidrar til at megler får gjennomført løpende kundetiltak underveis i oppdraget må megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Selger vil i så fall ha misligholdt sine forpliktelser, og kjøper vil kunne ha krav mot selger etter avhendingslovens bestemmelser om mislighold og forsinkelse.

Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføre vil EIE eiendomsmegling ikke kunne bistå med handelen eller foreta oppgjør.

Personvern
Som interessent, budgiver og kjøper vil dine personopplysninger bli registrert og lagret.  Som eiendomsmeglingsforetak har vi plikt til å oppbevare kontrakter og dokumenter i minst 10 år, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (3). Dette innebærer at mulighetene for å få slettet personopplysninger er begrenset. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring på https://eie.no/eiendom/personvernerklaering

Ansvarlig megler
Daglig leder / Eiendomsmegler Matias Wahl Rostad

Saksbehandlere
Matias Wahl Rostad
EIE Tønsberg
Daglig leder / Eiendomsmegler
Mob: 40 06 36 73

Sett deg godt inn objektet og les salgsoppgaven nøye før du gir bud. Du kan klikke her for å lese mer om budgivingsprosessen.


Gå til budgivning
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Bilde 3 av Gamleveien 6
For mer om objektet
Gamleveien 6

Kontakt megler

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt kunde.

Bilde av iphone som viser EIE-portalen
Få full oversikt
EIE portalen – ditt boligunivers

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: