Nyhetsbrev

Nyhetsbrev August 2018

Boligprisene i Norge var i juli 2018 uendret. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tall fra Eiendom Norge.

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutvikling i juli. Årsaken til dette er at det legger ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

I juli var det en nedgang i alle byene med unntak av i Oslo-regionen og Bergen. Oslo hadde sterkest utvikling i prisene i juli måned med en oppgang på 1,9 prosent. Størst nedgang hadde Trondheim med -1,7 prosent, skriver Eiendom Norge.

– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier Dreyer.

Stor aktivitet

I juli ble det solgt 4.329 boliger i Norge, noe som er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Det ble lagt ut 3.114 boliger for salg, noe som er 8,6 prosent færre enn i juni 2017.

– Det er solgt betydeligere flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, melder Dreyer.

Boligprisstatistikken for forskjellige områder finner du her.

Boliger på vei ut i markedet

Juli er den måneden i året sammen med desember som har lavest aktivitet. Riktignok har vi solgt noen flere boliger i år sammenliknet med i fjor, men det skyldes ikke markedet, men organisk vekst i kjeden, sier administrerende direktør i Eie, Hedda Ulvness.

Det vi imidlertid kan se ut av tallene våre er at aktiviteten i Oslo og Bergen har vært høy og at vi har oppnådd gode priser. Det er spesielt leilighetsmarkedet i storbyene som er attraktive kjøpsobjekter om sommeren.

Oppdragsinngangen er derimot sterk og vitner om mange nye boliger på vei ut i markedet, avslutter Ulvness.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel