Aktuelt, Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Januar 2019

Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i desember. Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tall fra Eiendom Norge.

– Etter flate boligpriser gjennom høsten 2018, ble utviklingen i desember sterkere enn normalt, selv om dette ikke bryter den underliggende moderate trenden i markedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.
Det var i desember som normalt negativ prisutvikling i store deler av landet. Sterkest utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg og Tønsberg med en oppgang på 1,4 prosent. Svakest utvikling var det i Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger med en nedgang på 2,0 prosent, skriver Eiendom Norge.

– Årstakten i boligprisutviklingen har hentet seg inn igjen etter det til dels kraftige boligprisfallet i 2017. I Oslo har prisene steget mest i året som har gått, men her er prisene fortsatt på et lavere nivå enn da de var på sitt høyeste i februar 2017.

Den sterkeste prisutviklingen i 2018 hadde Oslo med en oppgang gjennom året på 6,3 prosent. Svakeste utviklingen hadde Trondheim med en nedgang på 0,8 prosent.

–Gjennom hele 2018 har det vært mange bruktboliger til salgs. Vi venter at dette vil vedvare i 2019 i takt med at det også vil komme mange ferdigstilte nybygde boliger i markedet på grunn av den store boligbyggingen de siste årene. Dette i kombinasjon med de varslede renteøkningene fra Norges Bank gjør at vi forventer en fortsatt moderat prisutvikling i 2019, sier Dreyer.

Rekordomsetning i boligmarkedet i 2018

I desember ble det solgt 2.963 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Det ble lagt ut 3.237 boliger for salg, noe som er 6,2 prosent færre enn i desember 2017.

Totalt i 2018 ble det solgt 90.828 boliger i Norge, noe som er 4,9 prosent flere enn i 2017 og 2,6 prosent flere enn i rekordåret 2015. Det ble lagt ut 100.985 boliger til salgs, noe som er 1,8 prosent flere sammenliknet med 2017.

– Det er gjennom året vært lagt ut over hundre tusen boliger til salgs, og vi må tilbake til før finanskrisen for å finne et høyere antall, sier Dreyer.

Boligprisstatistikken for forskjellige områder finner du her.

Traff blink

Hedda Ulvness, administrerende direktør i Eie eiendomsmegling, prognose for boligmarkedet 2018 var 3 prosent vekst.

– Vi traff på vår prognose for 2018 og er naturligvis fornøyde med det. Det må samtidig nevnes at det å spå boligprisutviklingen er en krevende øvelse hvor flere parametere vektes. Vi var med andre ord heldige denne gangen, sier administrerende direktør i Eie, Hedda Ulvness.

Hun håper at 2019 blir et år uten de store overraskelsene. Prognosen hennes for 2019 er en vekst på 3,5 prosent.

– Folk er kjent med at renten er varslet opp i forsiktig tempo, samtidig meldes det om et sterkere arbeidsmarked og en høyere lønnsvekst enn tidligere. Videre har markedet tilpasset seg tilgangen på kapital gjennom reguleringene i boliglånsforskriften, og den endres ikke vesentlig neste år. Bankenes utlånsappetitt synes også uendret, sier Ulvness.

– På den andre siden vil vi møte et avventende marked på nyåret. Våre undersøkelser fra november viser at færre planlegger boligkjøp i 2019. Vi ser også en lavere tilbudsside i starten av året sammenliknet med 2018. I tillegg vil boligprisene påvirkes av en noe avtagende befolkningsvekst og et marginalisert investormarkedet. Urolige børstider får mest effekt på «high-end» segmentet, men en eventuell resesjon vil få effekt for alle segmenter.

Stabilt og velfungerende marked

Likevel tror jeg vi møter et stabilt og velfungerende marked over nyttår, med en prisvekst noe under 2,6% i januar, som utgjør snittvekten fra de fem foregående årene. Det hadde gledet meg stort om vi får et liknende marked som i har vært vitne til i høst; et balansert boligmarked med et fornuftig transaksjonstempo, avslutter Ulvness.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel