Modern buildings in Oslo, Norway, with their reflection into the water. These are some of the new buildings in the neighbourhood of Bjorvika. Concepts of travel and architecture.

Nyhetsbrev september 2017

Boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent i august 2017. Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tall fra Eiendom Norge.

– Salgsvolumet både i august og så langt i 2017 er på nivå med 2016. Unntaket er i Oslo og Bergen hvor det er solgt 9,0 og 6,5 prosent færre boliger i august sammenlignet med 2016. For Oslos del må dette sees i sammenheng med juli-måned, da det ble solgt betraktelig flere boliger enn i juli 2016, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer.

I august måned ble det lagt ut 11.657 boliger for salg i Norge, som som er 13,2 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 69.334 boliger for salg. Det er 8,7 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

– Det har som normalt for måneden blitt lagt ut mange boliger for salg, og utbudet av boliger har økt kraftig i løpet av august over hele landet. Selv om det har blitt solgt mange boliger i august, venter vi at tilbudssiden vil være stor også i månedene som kommer, sier Dreyer.

Forventet boligprisfall i Oslo
Administrerende direktør i Eie eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness, var tidlig ute med å si at hun forventet et boligprisfall i august i Oslo.

– Utviklingen i boligprisene på landsbasis er som forventet. Det er et mer avventende og selektivt marked som gir utslag i både pris og omløpshastighet.

At Oslo-markedet faller for første gang fikk Eie eiendomsmegling indikasjoner på før sommeren. Dette vises igjen i budgivertallene for august. Da hadde Eie et snitt på 2,5 budgivere pr salg mot 4,1 budgivere i august i fjor.

– Vi følger utviklingen nøye fremover, da situasjonen i Oslo-markedet er uvanlig og påvirker prisutviklingen på landsbasis. Men jeg opplever ikke situasjonen som dramatisk, sier Ulvness.

I dagens marked er det viktigere enn noen gang å differensiere seg i forhold til resten. Det er fremdeles mange interesserte på de fleste visningene, men budene sitter lengre inne.

– Vi ser heldigvis at selgere og kjøpere har modifisert sine prisforventninger som igjen hindrer at markedet stopper opp. Det er greit å huske på at høsthalvåret alltid er preget av utflating og nedgang i boligprisene. Det er normalt, sier Ulvness avslutningsvis.

EIE FRANCHISE AS - Organisasjonsnummer: 989 081 349

Verdivurdering
Selge bolig?

Bestill uforpliktende verdivurdering

Bestill en verdivurdering av din bolig