Nyhetsbrev

Nyhetsbrev september 2017

Boligprisene i Norge steg med 1,2 prosent i august 2017. Boligprisene er nå 3,1 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tall fra Eiendom Norge.

– Salgsvolumet både i august og så langt i 2017 er på nivå med 2016. Unntaket er i Oslo og Bergen hvor det er solgt 9,0 og 6,5 prosent færre boliger i august sammenlignet med 2016. For Oslos del må dette sees i sammenheng med juli-måned, da det ble solgt betraktelig flere boliger enn i juli 2016, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer.

I august måned ble det lagt ut 11.657 boliger for salg i Norge, som som er 13,2 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 69.334 boliger for salg. Det er 8,7 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

– Det har som normalt for måneden blitt lagt ut mange boliger for salg, og utbudet av boliger har økt kraftig i løpet av august over hele landet. Selv om det har blitt solgt mange boliger i august, venter vi at tilbudssiden vil være stor også i månedene som kommer, sier Dreyer.

Forventet boligprisfall i Oslo
Administrerende direktør i Eie eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness, var tidlig ute med å si at hun forventet et boligprisfall i august i Oslo.

– Utviklingen i boligprisene på landsbasis er som forventet. Det er et mer avventende og selektivt marked som gir utslag i både pris og omløpshastighet.

At Oslo-markedet faller for første gang fikk Eie eiendomsmegling indikasjoner på før sommeren. Dette vises igjen i budgivertallene for august. Da hadde Eie et snitt på 2,5 budgivere pr salg mot 4,1 budgivere i august i fjor.

– Vi følger utviklingen nøye fremover, da situasjonen i Oslo-markedet er uvanlig og påvirker prisutviklingen på landsbasis. Men jeg opplever ikke situasjonen som dramatisk, sier Ulvness.

I dagens marked er det viktigere enn noen gang å differensiere seg i forhold til resten. Det er fremdeles mange interesserte på de fleste visningene, men budene sitter lengre inne.

– Vi ser heldigvis at selgere og kjøpere har modifisert sine prisforventninger som igjen hindrer at markedet stopper opp. Det er greit å huske på at høsthalvåret alltid er preget av utflating og nedgang i boligprisene. Det er normalt, sier Ulvness avslutningsvis.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel