Opplært med Eie-metoden
Aktuelt

Opplært med Eie-metoden

Eie eiendomsmegling ønsker å tiltrekke seg, utvikle og beholde de aller beste medarbeiderne for å bevare og utvikle vår posisjon i eiendomsmarkedet. En måte å gjøre dette på er gjennom selskapets trainee-program. I høst startet de seks første traineene på vårt program, og det er vi svært glade for. Vi har rekruttert en fin gjeng med unge talenter fra BI, og vi ser frem til å følge utviklingen deres. Alle programmene i Eie er ettårige, og traineene får et opphold på flere kontorer i kjeden. Vi rekrutterer både eiendomsmeglerstudenter og fremtidige jurister. Filosofien bak programmet er å rekruttere og lære opp de beste kandidatene i det vi kaller Eie-metoden. De kommer til å lære om våre verdier, arbeidsmetoder og hvordan vi opererer i boligmarkedet som skikkelige eiendomsmeglere. Traineene bli en del av gruppen med høyt kvalifiserte unge medarbeidere som vil styrke kompetansenettverket vårt, og bistå oss i utviklingen av kjeden. Konkurransen i dagens eiendomsmarked er hard, og det er mange aktører som slåss om de beste hodene. Vi ser på unge mennesker som en viktig ressurs – de tenker nytt og de tenker annerledes.

«Dette har vært over all forventning. Vi blir veldig godt ivaretatt, og jeg gleder meg til året som kommer,» forteller Ingvild Aas. Hun er én av seks studenter fra eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI som er valgt ut til å delta på Eie eiendomsmeglings nyopprettede trainee-program.

Trainee-stillinger er svært attraktive, og rekordmange studenter søker. Programmene er gjerne rettet mot nyutdannede, og Eie har valgt å ta inn studenter som går siste året på eiendomsmeglerstudiet ved BI. I løpet av året vil de først og fremst få praktisk opplæring og oppfølging som utfyller deres teoretiske bakgrunn.

«I trainee-perioden vil det praktiske og teoretiske arbeidet gå hånd i hånd. Det de lærer på skolen, vil kunne brukes her, og omvendt. Gjennom hele året vil de to dager i uken arbeide ved forskjellige Eie-kontorer. Dette gjør de ved siden av utdanningen, som et supplement til studiet. Finanstilsynet er positive til ordningen,» forteller Hedda Karoline Ulvness, administrerende direktør ved Eie eiendomsmegling. Eiendomsmeglerfirmaet har også tidligere hatt traineer, men da i en annen form. Nå er derimot foretaket blitt så stort at det er mulig å systematisere trainee-programmet sentralt.

Det første kullet med lærevillige og nysgjerrige traineer er spente på hva året vil bringe. I løpet av fire samlinger skal de få innblikk i hele meglingsprosessen – fra første kundekontakt til oppgjøret er gjennomført.

Flue på veggen

«Jeg gleder meg til å være med på den første salgsprosessen. Det blir stas å være flue på veggen og se hvordan de etablerte og dyktige meglerne jobber. På Eie-skolen treffer vi de flinkeste meglerne, og det er imponerende å høre hvordan de opptrer på befaringer, hvordan de behandler kunder og får til salg. Dette hadde jeg aldri lært om det ikke var for denne trainee-muligheten,» mener Ingvild.

Våren 2007 vedtok Stortinget ny lov om eiendomsmegling. Loven stilte nye krav til hvem som kan kalle seg eiendomsmegler, og i dag er det kun de med eiendomsmeglerutdanning eller universitetseksamen i jus som etter praksisperioden kan bruke tittelen eiendomsmegler eller megler.

Ny generasjon meglere

«Det nye lovverket har gitt oss en ny generasjon meglere. Konkurransen er hardere, og de unge meglerne er seriøse, systematiske og ambisiøse. Gjennom de timene jeg har hatt med traineene er det ingenting som tilsier at de unge i dag er mette og tilfredse. De er engasjerte og reflekterte, lærevillige og ydmyke,» skryter Ulvness.

Med Eie eiendomsmeglings trainee-program mener hun de unge traineene vil nå langt, så fremt de jobber systematisk og i henhold til verdiene og metodene Eie eiendomsmegling har utarbeidet gjennom flere år.

«Jeg har vært to dager på Majorstuen-kontoret, og de har allerede involvert meg i flere deler av salgsprosessen. Fortsetter det slik i løpet av det neste året, vil jeg ha et stort forsprang på mine medstudenter på BI. Det har vært fantastisk lærerikt,» sier Nikolai Dreyer Hauglund.

«Vår jobb er å ta godt vare på dem, så de får den selvtilliten og tryggheten som kreves for å bli en god eiendomsmegler. Når de er ferdige hos oss har de fått et innblikk i alle sidene ved virksomheten, og forhåpentligvis har de lyst til å bli værende hos oss. Vi ønsker å få inn de beste meglerne så tidlig som mulig,» avslutter Hedda Karoline Ulvness.

Skrevet av Kristin Bratland

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel