Aktuelt

Oslo – et investormarket

Boligmarkedet i Oslo er det eiendomsmarkedet i Norge som i størst grad består av et eie- og leiemarked. Dette medfører at markedet også i større grad påvirkes av investorer og deres adferd. Det er derfor interessant å kartlegge hvor stor andel “investorer” det finnes. Ifølge en undersøkelse utført av selskapet Eiendomsverdi utgjør andelen av selveide leiligheter som kjøpes, uten at eier selv bor i boligen, 31 prosent. Undersøkelsen er basert på et utvalg av 200 leiligheter som var til salgs i januar og februar 2012. Det er likevel en viktig presisering at selveide leiligheter bare utgjør rundt 35 prosent av Oslos leilighetsmarked målt i omsetningsvolum.   Videre viser undersøkelsen at 8 prosent er juridiske enheter som aksjeselskaper og kommunal virksomhet. Resterende kjøpere er privatpersoner. Av disse er 37 prosent par. I mange av disse tilfellene ser vi at det er personer bosatt i andre deler av landet, og man kan spekulere i at mange av disse kjøperne investerer i en leilighet fordi man har barn som trenger bolig i Oslo. Den resterende andelen på 55 prosent er enkeltstående privatpersoner. Blant disse finner vi kanskje den største andelen tradisjonelle investorer som kjøper for å leie ut.  Dermed blir konklusjonen at rundt 10 prosent av Oslos totale leilighetsmarked kjøpes av såkalte ’’investorer’’.

Var dette noe for deg?

Er du interessert i mer bolignyheter, og ønsker å holde deg oppdatert?


Meld deg opp til vårt nyhetsbrev!
Scroll videre for neste artikkel